Heart 1036

Międzynarodowe egzaminy w języku angielskim

Międzynarodowe egzaminy w języku angielskim

Dzisiaj, udana kariery, dobra edukacja lub osiągnięcie najbardziej cenionych sen może być możliwe, jeśli jesteś gotów podjąć pewne wysiłki, aby to osiągnąć. Egzamin wśród tych, które są nazywane «międzynarodowe», pomoże określić poziom wiedzy i umiejętności w języku angielskim, dzięki testowi można uzyskać bilet do ogromnego świata możliwości, osobiste i kariery. 

 • Dzisiaj, udana kariery, dobra edukacja lub osiągnięcie najbardziej cenionych sen może być możliwe, jeśli jesteś gotów podjąć pewne wysiłki, aby to osiągnąć. Egzamin wśród tych, które są nazywane «międzynarodowe», pomoże określić poziom wiedzy i umiejętności w języku angielskim, dzięki testowi można uzyskać bilet do ogromnego świata możliwości, osobiste i kariery. Jeśli jesteś zdecydowany wejść do prestiżowej instytucji szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie, stać się pracownikiem dobrze znanego międzynarodowego przedsiębiorstwa lub rezydent malowniczego miasta w Irlandii, będziesz musiał pokazać dokument, Kto poświadczy zaliczenie testu języka angielskiego. Czasami jest dość łatwo zgub się w niemożliwych do załatwienia liczbie różnych testów, egzaminów i ofert, które można znaleźć na wszelkiego rodzaju serwisy informacyjne. Że można wybrać, który test podjąć, w którym międzynarodowy certyfikat może być konieczne - będziemy informować Cię szczegółowo. 

  TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

  Test, który określi znajomość języka angielskiego jako języka obcego, a także nieunikniony, z którym będziesz musiał się zmierzyć, jeśli śpisz o wejściu na zagraniczne uniwersytety lub o zbudowaniu kariery za granicą. Jeśli uda Ci się zaliczenie testu, zdobywając maksymalną liczbę punktów z 120 możliwych - 8500 instytucji edukacyjnych ponad 130 krajów świata będzie gotowych otworzyć swoje gościnne drzwi do Ciebie. Ten test jest uważany za najbardziej popularny na świecie wśród tych, którzy mogą określić poziom biegłości w języku angielskim.

  Test został opracowany w latach 1963-1964. Obecnie istnieje w kilku wersjach: Papierowej, komputerowej i internetowej. Warto zauważyć, że ten ostatni jest w wielu przypadkach uważany za preferowany, ponieważ pozwala ocenić nie tylko czytanie, język pisany i postrzegania informacji przez ucho, ale także język mówiony, dzięki internetowej wersji testu, egzaminatorzy mogą korzystać z połączonych zadań.

  Test oparty na Internecie - Internet-based Test (iBT) od dawna wyparł swoich mniej wszechstronnych braci, teraz niezwykle rzadko używa się tylko papierowej wersji tego testu. 

  TOEIC (The Test of English for International Communication)

  Test w języku angielskim dotyczący komunikacji międzynarodowej, który pozwala sprawdzić, w jaki sposób jesteś właściwy do komunikowania się w międzynarodowym środowisku biznesu. Badanie jest obowiązkowe w przypadku zatrudnienia w 2,000 międzynarodowych firmach. Przyszły pracodawca będzie wymagał dokumentów potwierdzających, że zdał Pan/Pani ten test, a na ich podstawie wyciągnie wnioski dotyczące Pana/Pani kompetencji w zakresie komunikacji biznesowej. Aby dostarczyć ten dokument, musisz poświęcić 2 godziny na udzielenie poprawnej odpowiedzi na 200 pytań egzaminacyjnych. 

  IELTS (англ. International English Language Testing System) 

  Międzynarodowy system testowy w języku angielskim, dzięki któremu potencjalni pracodawcy i członkowie Komisji przyjęć instytucji edukacyjnych będą mogli określić, jak dobrze biegnie w języku angielskim.

  Istnieją dwa warianty tego egzaminu, które zależą od celu pobytu za granicą. Jeśli chcesz spędzić kilka lat swojego życia studiując w jednej z wyższych instytucji edukacyjnych - będziesz musiał przejść test Academic, jeśli chcesz uspokoić się na przedmieściu Londynu lub nowego Jorku, Mieszkaj w Filadelfii lub Dublinie - musisz pomyślnie zaliczyć test General Training. Elementy egzaminu: Listening, Reading, Writing, Speaking. Maksymalny wynik na test - 9 punktów, ale jeśli uda Ci się zdobyć co najmniej 5 punktów - możesz mieć nadzieję, że niektóre uniwersytety zaakceptują Cię w swoich murach jako ucznia. Oczywiście, nie należy oczekiwać, aby taki punkt na wydziałach dziennikoznawstwa lub językoznawstwa - tam zostanie poproszona o minimum 7 punktów.

  Wyniki testu IELTS są akceptowane jako dowód znajomości języka angielskiego w około 7,000 organizacjach na całym świecie. 

  Egzaminy Cambridge 

  12,000 organizacji, instytucji edukacyjnych, agencji rządowych i służb imigracyjnych na całym świecie - liczba, na co się z tym zgadza - uznaje wyniki egzaminów Cambridge, dzięki którym ta grupa egzaminów jest wiarygodna.

  Egzaminy Cambridge są elastyczne i specjalistyczne. Istnieją Cambridge Common English egzaminy. Kategoria ta obejmuje KETPETFCECAECPE, Nazwany w kolejności rosnącej złożoności: Od najprostszego (KET) do najwyższego poziomu (CPE).

  Jeśli musisz potwierdzić swoją znajomość odpowiednich dokumentów w języku angielskim w biznesie, musisz zaliczyć jeden z testów BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher, BULATS.

  Istnieje grupa egzaminów Cambridge dla dzieci i młodzieży: Młodzi uczący się angielski Testy: Young Learners English Tests: Starters, Movers, Flyers; KET for School, PET for School. Jeśli Twoje dziecko już się 11 i nie ma jeszcze 15 lat, warto sprawdzić jego możliwości w praktyce, wybierając jeden z testów.

  Jeśli jesteś nauczycielem języka angielskiego i chcesz potwierdzić swoje kwalifikacje z odpowiednim dokumentem, należy zwrócić uwagę na egzaminy Cambridge TKT, TKT CLIL, TKT KAL, TKT YL.

  ILEC - Międzynarodowy Legal English Certificate (egzamin dla prawników), który potwierdza biegłość językową w prawie.

  Istnieje również egzamin dla finansistów - CFE - International Certificate in Financial English, który ocenia biegłość językową w zakresie finansów i księgowości. 

  Egzaminy amerykańskie

  GRE (Graduate Record Examinations) - egzamin, który jest niezbędny do prowadzenia badań za granicą. Test ten jest przekazywany osobom ubiegającym się o studia magisterskie lub magisterskie w USA, Kanadzie, Australii i innych krajach. Istnieją dwa rodzaje tego egzaminu: Ogólny (general test) i specjalistyczny (subject). Ten egzamin ma na celu sprawdzenie nie tylko znajomości języka angielskiego, ale także wielu innych tematów. Zagraniczni studenci powinni wziąć udział w egzaminie TOEFL, który jest znacznie łatwiejszy do wykonania niż GRE.

  GMAT (Graduate Management Admission Test) jest międzynarodowym testem, który może być wykorzystany do określenia zdolności analitycznych i matematycznych werbalnych. Jak dobrze przyszła elita finansowa jest w stanie umieścić swoje matematyczne i logiczne badania nad słowami, wpłynie na przyszłość gospodarczą wielu krajów, dlatego GMAT jest uważany za jeden z najtrudniejszych egzaminów. Jego wyniki są niezbędne do przyjęcia do większości szkół biznesowych i wielu uczelni gospodarczych na całym świecie, w tym szkół MBA. Dziś GMAT jest używany jako jeden z egzaminów wstępnych w ponad 1,500 szkołach i 1,800 programach językowych w języku angielskim.

  Egzamin ma formę testu on-line i zawiera pisemny esej na konkretny temat (Analytical Writing Assessment), matematykę (Quantitative), test, który określa poziom wiedzy i zrozumienia języka angielskiego (Verbal).

  Egzamin trwa około 5 godzin z przerwami. Ogólny wynik egzaminu może wynosić od 200 do 800 punktów. Warto zauważyć, że Harvard, Stanford i inne szkoły biznesowe na tym samym poziomie wymagają od Ciebie co najmniej 700 punktów. Ocena GMAT jest ważna przez 5 lat. 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz