Przygotowanie do TOEFL w Warszawie

3 szkoły

Czym jest TOEFL (Test of English as a Foreign Language) i komu może się przydać?

TOEFL to egzamin oceniający zaawansowaną znajomość języka angielskiego, przeznaczony dla osób, które planują studia, np. w USA lub Kanadzie. Wiele uczelni na całym świecie, których językiem wykładowym jest język angielski, wymaga od nieanglojęzycznych studentów zdania TOEFL. Jego wyniki są uznawane przez ponad 8,5 tys. szkół wyższych na całym świecie. Wyniki testu są ważne dwa lata – uczelnie wyższe biorą pod uwagę tylko ostatni wynik. Osoby, które starają się o udział w programach stypendialnych, również powinny wziąć pod uwagę zdawanie TOEFL. 

Specyfika TOEFL

Egzamin TOEFL jest przeprowadzany w wersji internetowej (TOEFL iBT), która jest już dostępna w większości krajów (również w Polsce). Składa się z czterech części, wg kolejności przystępowania: 

1. Czytanie: 60-80 min, 3-4 teksty, po 12-14 pytań do każdego.

2. Słuchanie: 60-90 min, 4-6 wykładów lub akademickich dyskusji, po 6 pytań do każdego tekstu.

Obowiązkowa 10-minutowa przerwa. Inne przerwy, na które zdecyduje się osoba zdająca egzamin, skrócą czas jej pracy, gdyż nie ma możliwości zatrzymania zegara. 

3. Mówienie: 20 min, 6 tematów. 

4. Pisanie: 50 min, pierwsze zadanie polegające na napisaniu eseju analizującego artykuł i wypowiedź na dany temat,  drugie zadanie polegające na wyrażeniu opinii na zadany temat.

Wśród pytań do zadań z Czytania i Słuchania znajdują się pytania niepodlegające ocenie. Kandydat jednak nie ma informacji, które są to pytania – do wszystkich musi podejść z należną uwagą i je rozwiązać. 

W sumie test TOEFL trwa ok.4 godziny. W czasie egzaminu można robić notatki. Maksymalna ocena z TOEFL wynosi 120.

Jak przygotować się do testu TOEFL w Warszawie?

Aby zdać TOEFL, trzeba:

 • mieć bogate słownictwo angielskie o charakterze ogólnym oraz ze specyficznych dziedzin akademickich,

 • umieć się swobodnie wypowiadać na złożone tematy, umiejętnie argumentować i przedstawiać swój punkt widzenia,

 • prawidłowo pisać eseje, które umiejętnie dokonują analizy i syntezy danych tekstów,

 • umieć zarządzać czasem i stresem podczas egzaminu,

 • być biegłym w technikach zdawania testów takiego formatu.

Możliwe sposoby przygotowania do egzaminu: 

 • płatne próbne testy online Take TOEFL (symulator prawdziwego egzaminu, z ocenami),

 • płatne programy nauczania online,

 • bezpłatne kursy TOEFL iBT (opracowane na podstawie poprzednich egzaminów),

 • podręczniki,

 • zapisać się na organizowane w Warszawie kursy przygotowujące do TOEFL,

 • samodzielna nauka.

Biorąc pod uwagę specyfikę testu TOEFL z jego rozbudowaną strukturą i oczekiwanym poziomem zaawansowania kandydata,optymalnym wyjściem jest zapisanie się na kursy przygotowawcze. Pomogą one zebrać i usystematyzować wiedzę, oswoją ze strukturą TOEFL iBT i nauczą technik egzaminacyjnych. Większość kursów egzaminacyjnych TOEFL w Warszawie przewiduje testy próbne, które sprawdzą wiedzę, pokażą słabe i mocne strony osoby zdającej i w rezultacie zredukują stres. 

Wybór kursu przygotowawczego do TOEFL w Warszawie można usprawnić przy pomocy wyszukiwarek porównujących różne szkoły językowe. Na przykład serwis Enguide posiada filtry, które pozwolą wybrać lokalizację szkoły językowej, poziom kursu, czas jego trwania i koszt. Oceny obecnych i byłych uczniów pozwolą ocenić ranking szkoły. 

Czytać całkowicie
Otwórz filtr

Wybierz filtr

 • 3
 • 36
 • 57
 • 34
 • 16
 • 38
 • 3
 • 13
 • 4
 • 2
 • 25
 • 4
 • 4
 • 23
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
TFLS

Szkoła Językowa TFLS - TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES powstała w 1992 r. i była wniesiona na listy Kuratora Oświaty w Warszawie (numer 51/ K/93). Nasi wykładowcy - to najlepsi specjaliści...

Time2Talk

Angielski w Time2Talk to szkoła która sprosta wymaganiom najbardziej kapryśnych i wymagających uczniów. Jest to nowoczesna placówka która wysoki poziom nauczania łączy z przyjazną, domową...

1 opinia

Princeton Language Academy

Akademia Językowa Princeton, szkoła tworzona przez wykwalifikowaną i ekspercką kadrę lektorów, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nauczania języków obcych. Szkoła stawia...