Przygotowanie do IELTS w Warszawie

4 szkoły

Czym jest test IELTS (International English Language Testing System) i kto powinien go zdać?

IELTS jest testem sprawdzającym kompetencje językowe z języka angielskiego kandydatów na zagraniczne uczelnie wyższe lub do pracy, gdzie język angielski jest językiem komunikacji. Jest wspólnie nadzorowany przez Cambridge ESOL, British Council i IDP: IELTS Australia, co oznacza, że spełnia on najwyższe standardy oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim. IELTS Występuje w dwóch modułach: Academic i General Training. Instytucja wymagająca zdania tego egzaminu określa, który z tych modułów jest przez nią wymagany: 

 • moduł Academic jest przeznaczony dla kandydatów na studia (poczynając od studiów licencjackich i na podyplomowych kończąc),

 • moduł General Training jest przeznaczony dla osób starających się o przyjęcie na straż zawodowy lub do pracy w krajach anglojęzycznych, a także dla osób planujących emigrację do Australii lub Kanady.

IELTS (moduł Academic i General Training) składa się z czterech części:

 1. Słuchanie: 30 min, 4 części, łącznie 40 pytań.
 2. Czytanie: 60 min, 3 części, łącznie 40 pytań.
 3. Pisanie: 60 min, dwa zadania, wymagane 150 słów dla pierwszego i 250 słów dla drugiego.
 4. Mówienie: 11-14 min.

Łączny czas egzaminu wynosi 2 godziny i 45 minut.

Test IELTS jest oceniany w skali punktowej od 1.0 (najsłabszy) do 9.0 (najlepszy): 3.0 oznacza A2 wg Rady Europy, 3.5-4.5 – B1, 5.0-6.0 – B2, 6.5-7.0 – C1, 7.5-9.0 – C2.

Czy można przystępować do testu IELTS w Warszawie?

Egzamin IELTS jest przeprowadzany w Warszawie 2 razy w miesiącu. Przed przystąpieniem do egzaminu należy udać się do centrum egzaminacyjnego w celu rejestracji. 

Czy trudno zdać egzamin IELTS?

Aby przystąpić do IELTS należy wykazać się:

 • umiejętnością rozumienia różnych rodzajów mówionego języka angielskiego (w wersji brytyjskiej, północnoamerykańskiej i australijskiej) od formalnego po nieformalny,

 • zdolnością czytania ze zrozumieniem autentycznych artykułów z czasopism, gazet lub urywków książek, długich tekstów o ogólnej tematyce akademickiej (w przypadku modułu Academic),

 • umiejętnością analizowania wykresów i pisania na ich podstawie raportów, pisania logicznych rozprawek na zadany temat (dla modułu Academic); umiejętnością pisania listów i esejów na określony temat ogólny (dla modułu General Training),

 • umiejętnością prowadzenia swobodnej rozmowy i odpowiadania na pytania egzaminatora, wypowiadania się na krótki temat w sposób zrozumiały, z użyciem prawidłowych struktur gramatycznych i prawidłową wymową.

Jak przygotować się do testu IELTS w Warszawie?

Kursy przygotowawcze do IELTS są najlepszym gwarantem pomyślnie zdanego egzaminu. Pomogą poprawić znajomość języka angielskiego i jednocześnie przygotują do wykonywania zadań przewidzianych w formacie testu.

Szkoła językowa, która przygotowuje do IELTS powinna mieć wysokie notowania i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju kursów. W wyborze szkoły językowej prowadzącej kursy IELTS w Warszawie pomóc może np. serwis Enguide, który posiada bogatą bazę szkół i kursów rozsianych po całej Warszawie. Dzięki filtrom serwisu można wybrać taką szkołę, która będzie w wygodnym dla ucznia miejscu, będzie miała pasujący grafik lekcji i czas trwania kursu, adekwatne ceny i odpowiedni ranking ocen. 

Czytać całkowicie
Otwórz filtr

Wybierz filtr

 • 4
 • 36
 • 57
 • 34
 • 16
 • 38
 • 3
 • 13
 • 3
 • 2
 • 25
 • 4
 • 4
 • 23
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
Princeton Language Academy

Akademia Językowa Princeton, szkoła tworzona przez wykwalifikowaną i ekspercką kadrę lektorów, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nauczania języków obcych. Szkoła stawia...

TFLS

Szkoła Językowa TFLS - TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES powstała w 1992 r. i była wniesiona na listy Kuratora Oświaty w Warszawie (numer 51/ K/93). Nasi wykładowcy - to najlepsi specjaliści...

Lexis
Istnieją kursy online

Szkoła języków obcych LEXIS została założona przez grupę doświadczonych pedagogów i lektorów angielskiego. W szkole tej prowadzone są kursy przygotowawcze do wielu egzaminów certyfikujących...

Time2Talk

Angielski w Time2Talk to szkoła która sprosta wymaganiom najbardziej kapryśnych i wymagających uczniów. Jest to nowoczesna placówka która wysoki poziom nauczania łączy z przyjazną, domową...

1 opinia