Heart 1095

Język angielski dla lekarzy: Kursy, zasoby i wskazówki dotyczące nauki

Język angielski dla lekarzy: Kursy, zasoby i wskazówki dotyczące nauki

Dlaczego medyczny miałby uczyć się angielskiego? Odpowiedź jest prosta: Znajomość języka angielskiego pozwala studentom uniwersytetów medycznych kontynuować studia za granicą lub odbyć staż w specjalności w klinice zagranicznej, pracować za granicą. Ale tylko angielski medyczny obejmuje nie tylko rozwój ogólnych umiejętności konwersacyjnych, ale także badanie wąskich specjalnych materiałów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych. 

 • Kilka słów o medycznym języku angielskim 

   

  Dlaczego medyczny miałby uczyć się angielskiego? Odpowiedź jest prosta: Znajomość języka angielskiego pozwala studentom uniwersytetów medycznych kontynuować studia za granicą lub odbyć staż w specjalności w klinice zagranicznej, pracować za granicą. Ale tylko angielski medyczny obejmuje nie tylko rozwój ogólnych umiejętności konwersacyjnych, ale także badanie wąskich specjalnych materiałów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych.

  Angielski medyczny, a także angielski dla prawników, pozwoli Ci w pełni i swobodnie komunikować się z amerykańskimi i angielskimi współpracownikami i pacjenci (klientami). Nauka języka angielskiego dla lekarzy jest lepsza dzięki nauce wszelkiego rodzaju scenariuszy komunikacji między lekarzem a ciałem pacjenta, praktykować dialog w praktyce. Kurs języka angielskiego powinien opierać się na konsolidacji materiałów leksykalnych i gramatycznych w programie nauczania, który symuluje sytuacje w życiu rzeczywistym. Specjaliści medyczni, którzy uczą się angielskiego, muszą ćwiczyć umiejętności językowe, począwszy od pisania historii medycznej, badania pacjenta, komunikowania się z ciałem pacjenta, przepisywania i opisywania przebiegu leczenia, informowania pacjenta o zło- lub dobrych wieści, Uwzględnianie umysłowości i nastawienia anglojęzycznych obywateli krajów zagranicznych. 

  Ważne, aby wiedzieć: Specjały medyczne w języku angielskim 

  1. Surgeon [ˈsəːdʒ(ə)n] - chirurg .
  Przykład: plastic surgeon – chirurg plastyczny, surgeon-in-chief – główny chirurg. 

  2. Psychologist [sʌɪˈkɒlədʒɪst] psycholog .
  Przykład : counseling psychologist – konsultujący się z psychologiem. 

  3. Nurse [nəːs] pielęgniarka.
  Przykład : maternity nurse – położna, mental nurse – pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym, nurse's area – stacja pielęgniarki. 

  4. Doctor [ˈdɒktə] doktor.
  Przykład : head doctor – główny lekarz, doctor's office – gabinet lekarza 

  5. Pharmacist [ˈfɑːməsɪst] farmaceuta.
  Przykład : hospital pharmacist – Farmaceuta, który pracuje w hospitalizacji. 

  6. Dentist [ˈdɛntɪst] dentysta .
  Przykład : surgeon-dentist – chirurg stomatologiczny, dentist's drill – wiertarka. 

  7. Veterinarian [ˌvɛt(ə)rɪˈnɛːrɪən] weterynarz.
  Przykład : veterinarian appointment – wyznaczenie lekarza weterynarii. 

  8. Gynecologist [ˌɡaɪnɪˈkɒlədʒɪst] ginekolog.
  Przykład : obstetrician-gynecologist – położnik

  9. Ophthalmologist [ɒfθalˈmɒlədʒɪst] okulista.
  Przykład : ophthalmologist consultation – konsultacje okulistyczne

  10. Paramedic [ˌparəˈmɛdɪk] ratownik medyczny, pielęgniarka
  Przykład : paramedic career - kariera ratownika medycznego 

  10 popularne zwroty w języku angielskim dla lekarzy 

  1. HOW CAN I HELP YOU? 
  2. DOES IT HURT WHEN I PRESS HERE? 
  3. DO YOU HAVE ANY ALLERGIES?
  4. WHAT ARE YOUR SYMPTOMS? 
  5. DO YOU HAVE PRIVATE MEDICAL INSURANCE?
  6. WE’LL NEED TO RUN SOME TESTS 
  7. TAKE TWO OF THESE PILLS THREE TIMES A DAY
  8. I’M GOING TO PRESCRIBE YOU SOME ANTIBIOTICS
  9. I'M GOING TO GIVE YOU AN INJECTION 
  10. I'M A MEDIC, I CAN HELP 

  Zasoby do nauki języka angielskiego dla lekarzy 

  Możesz uczyć się angielskiego medycznego samodzielnie, na kursie lub z korepetytorem. Jeśli poziom znajomości języka angielskiego jest wyższy od średniego, możesz samodzielnie nauczyć się słownictwa zawodowego. Jeśli poziom biegłości w języku obcym - niezbyt wysoki, oferowane przez nas zasoby mogą pomóc Ci poprawić swoje umiejętności językowe, będziesz mógł ćwiczyć równolegle z kursami lub lekcjami z korepetytorem. 

  Międzynarodowe badanie lekarzy w języku angielskim 

  Z reguły, aby studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych, z egzaminów językowych wystarczy przejść IELTS lub TOEFL. Jeśli pomyślnie zdał egzamin językowy, musisz zaliczyć go. W USA jest to USMLE. Ponadto należy zwrócić uwagę na wybór kursów online - angielski.

  United States Medical Licensing Examination jest amerykańskim badaniem kompetencji medycznych w dwóch głównych obszarach wiedzy: Basic Science i Clinical Science. Każda sesja jest przekazywana w ciągu dwóch dni, dwie sesje dziennie po 180-200 pytań na sesję. Wszystkie pytania należą do kategorii multiple choice – jedno pytanie z pięciu wariantami odpowiedzi, średnio na jedno pytanie podane w czasie krótszym niż minuta. Aby zaliczyć egzamin, musisz zdobyć co najmniej 79 punktów tymczasowych z 100 możliwych. Ostatnie badanie - trzecie badanie - Clinical Skills Assessment (badanie w sytuacji prawdziwych pacjentów). Aby zaliczyć egzamin kwalifikacyjny, musisz nie tylko mieć pewność siebie w zakresie swoich kompetencji zawodowych, ale także mówić po angielsku na wysokim poziomie.

  Wielu polskich lekarzy i pielęgniarek nie posiada umiejętności i wiedzy w zakresie medycyny angielskiej potrzebnych do przeszkolenia i zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej za granicą. Jeśli chcesz ćwiczyć w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie będziesz musiał przejść egzaminy akademickie IELTS i PLAB, więc uczęszczanie do szkoły językowej dla lekarzy może być godną inwestycją w swoją pracę.

  Język angielski w celach specjalnych (ESP) to sekcja nauczania języków, która skupia się na określonych zawodach i rodzajach języka, z których korzysta. Podczas nauki angielskiego w medycynie ważne jest, aby pracować z nauczycielem, który rozumie, w jaki sposób język angielski jest używany w Twoim miejscu pracy - najlepiej z nauczycielem z doświadczeniem w opiece zdrowotnej.

  Szkolenie w zakresie indywidualnych umiejętności i korekty błędów jest bardzo ważne, jeśli chcesz mówić płynnie po angielsku, a Internet oferuje szereg kursów językowych dla lekarzy, które można uzyskać za pośrednictwem Skype lub ćwiczyć w klasie. 

  Życzymy powodzenia! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz