Heart 479 0

Jak napisać list motywacyjny w języku angielskim?

Jak napisać list motywacyjny w języku angielskim?

Wejście na studia za granicą lub próba znalezienia pracy wymaga napisania motywujących list. W większości przypadków właściwy list przewodni to 50% uniwersytetu Twoich snów. Dlatego nie należy lekceważyć jego pisania. 

 • Co to jest list motywacyjny? 


  Wejście na studia za granicą lub próba znalezienia pracy wymaga napisania motywujących list. W większości przypadków właściwy list przewodni to 50% uniwersytetu Twoich snów. Dlatego nie należy lekceważyć jego pisania.

  List motywacji (motivation letter) - to esej na 1-2 stronach, na których kandydat opisuje swoje zainteresowania (akademickie), doświadczenie, cele, pozycję życiową i osiągnięcia. List przewodni może wiele powiedzieć o autorze: 

  • Po pierwsze, Komisja przyjęć będzie w stanie uzyskać wyobrażenie o osobowości kandydata, zdolności do krytyki, do analizy sytuacji.
  • Po drugie, zdolność kandydata do logicznego, spójnego i gramatycznego wyrażania swoich myśli na piśmie. 

  Zgadzam się, na podstawie listu można wyciągnąć pewne wnioski o kandydata, który snów o dyplomie uniwersytetu o nazwie świata - dlatego trzeba napisać list motywacji. Ucz się języka w jednym z krajów z populacją anglojęzyczną lub uzyskaj wyższe wykształcenie za granicą – doskonały początek przyszłej kariery. Oczywiście przed wejściem na uniwersytet musisz jeszcze zaliczyć jeden z międzynarodowych egzaminów w języku angielskim

  Cel napisania listu 

  Какая цель написания мотивационного письма на английском языке

  Głównym celem listu jest przekonanie Rady przyjęć, że jesteś najbardziej odpowiednim kandydatem, aby otrzymać preferencję. Z pomocą pisma nawiązać komunikację z członkami Komisji Wstęp i aby komunikat ten był dla Państwa skuteczny, należy: 

  • dowiedz się dokładnie, czego oczekuje od ciebie grupa docelowa
  • dokładnie wiedzieć, co chcesz uzyskać z procesu studiowania na uniwersytecie
  • bądź w stanie powiedzieć prawo o tych wyjątkowych cechach, które sprawiają, że jesteś wyjątkowy 

  Dokument taki jak list przewodni w języku angielskim pomaga znaleźć zatrudnienie i uzyskać prestiżowe wykształcenie. Dlatego, pisząc list, należy pamiętać o głównych zasadach: 

  1. Komisje różnych wydziałów oceniają listy na różnych kryteriach. 
  2. Odniesienie do celów kształcenia krótko- i długoterminowego to Witaj. 
  3. Opis osobistego doświadczenia i osiągnięć jest obowiązkowy. 
  4. Konieczny jest krótki opis nauki i osiągnięć w tej dziedzinie. 

  Как правильно написать мотивационное письмо на английском языке

  Co lubi komisja rekrutacyjna? 

  О чем нужно писать в мотиваионном письме на английском языке

  Co warto wspomnieć, pisząc motivation letter do zatrudnienia w zagranicznym przedsiębiorstwie lub wstępu na uniwersytet? Ktokolwiek czyta twój list prawdopodobnie czeka na odpowiedź na ich pytania o ciebie na piśmie. Więc nie zawieść go. 

  List motywacji powinien zawierać: 

  • Analiza cech osobistych (na tej podstawie zostanie oceniona, jak oceniasz siebie, a więc innych).
  • Uczciwość (fałszywe odczucia natychmiast, należy pamiętać).
  • Opis szkolenia i motywacji (doświadczenie zawodowe, osiągnięcia, umiejętności, konkretne wskazanie, dlaczego wybrałeś ten zawód, jak planujesz rozwijać i ulepszać w tej dziedzinie).
  • Dostępność celów i ważność wybranego programu (ważne jest, aby określić, co chcesz osiągnąć, studiując na tej specjalności i jak proces uczenia się pomoże Ci osiągnąć swoje cele).
  • Logika konstrukcji tekstu. Umiejętność pisania dobrze, prawidłowego formułowania myśli jest również ważna dla przyjęcia na uniwersytet. 

  Как правильно писать мотивационное письмо на английском для трудоустройства

  Czego nie lubi komisja rekrutacyjna? 

  Powiedzmy Ci bardziej szczegółowo, co lepiej nie pisać w liście motywacji. Po pierwsze, staraj się unikać clichés i wspólne, nie nosząc żadnych zwrotów informacyjnych. Po drugie, list przewodni nie powinien w żaden sposób stanowić powtórki streszczenia, powinien on stanowić uzupełnienie prezentacji członków Komisji ds. przyjęć na ten temat, a nie powinien zawierać tych samych informacji, które mogą przeczytać w podsumowaniu.

  Ponadto unikaj niebezpiecznych, burzliwnych tematów, nie wypowiadaj się na temat polityki lub religii, zwłaszcza jeśli Twój punkt widzenia jest zbyt różny od głównego nurtu. Używaj prostych słów i wyrażeń, nie utrudniać czytelnikowi postrzegania tekstu. A co najważniejsze - nie piszcie zbyt wiele, nikt nie przeczyta powieści o tościach w trzech tomach. Są to tylko ogólne zasady dobrej formy w motivation letter. 

  Sporządzanie listu motywacyjnego 


  Oczywiście, można pobrać motywacyjne szablony list w języku angielskim i napisać swój list na ich obraz. A jednak lepiej byłoby, gdyby spróbować napisać własny list esej na podstawie ogólnych zaleceń. 

  Formaty esej: 

  • Bez struktury. Możesz swobodnie wyrażać swoje cele i opisać swoje doświadczenia, osobiste cechy i osiągnięcia.
  • Esej w formie odpowiedzi na pytania. Takie esej są zwykle napisane przez kandydatów, którzy wchodzą do programu MBA. W tym przypadku list przewodni będzie zawierać krótkie esej na poszczególne pytania. 

  Podejście do organizacji tekstu: 

  • Podejście tematyczne. Skupiasz się na 2-4 motywach i rozmawiasz o nich. Dobrą rzeczą w tym podejściu jest to, że masz możliwość narysowania równoległości między dwoma niepowiązanymi przypadkami, które chcesz porównać.
  • Podejście chronologiczne. Wszystko jest proste: Opisz zdarzenia w kolejności chronicznie. 

  Jak poprawnie uporządkować tekst? 

  1. Pokaż najciekasze fakty na początku listu. Kto może ręczyć za to, że list zostanie zakończony?
  2. Postaraj się logicznie umieścić fakty, aby czytelnik mógł zobaczyć twój rozwój zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.
  3. Podziel tekst na akapity. Użyj słów łączących, aby przejść z jednego akapitu do drugiego. Każdy akapit listu może być mini-historią z remisu, kulminacyjnym i logicznym zakończeniem.
  4. Wprowadzenie jest częścią litery, która powinna sprawić, że czytelnik przeczyta Twoją literę. Spraw, by było to interesujące: Użyj cytatów, opisu wydarzenia z życia, niezwykłego faktu.
  5. Wniosek jest równie ważną częścią pisma. Wniosek powinien pozostawić pozytywne wrażenie tego, co zostało odczytane. Podsumowując, nie ma potrzeby streszczania każdego akapitu, ale możliwe jest przedstawienie problemów zaproponowanych w liście z innego punktu widzenia, powiązanie ich z bardziej globalnymi problemami lub dokładniejsze opisanie celów i motywacji.
  6. Edytuj literę w kilku krokach. Po pierwsze, wystarczy napisać tekst, dzień lub dwa powinny go przeczytać, później - czytaj szczegółowo o obecności błędów gramatycznych i pisowni. 

  Пример мотивационного письма на английском языке

  Zwroty, które mogą być użyte w tekście listu: 

  • I am particularly interested in this job, as… – Jestem zainteresowany uzyskaniem tej pracy, ponieważ... 
  • I would like to work for you, in order to… – Chciałbym pracować dla Twojej firmy. 
  • My strengths are… –  Moje mocne strony 
  •  I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.  – Mogę wam powiedzieć, że moja jedyna słabość to... ale nad tym pracuję 
  • I would be well suited to the position because…  – Uważam siebie za odpowiedniego kandydata na to stanowisko, ponieważ 
  •  My area of expertise is… – Specjaliuję się w 
  • Even under pressure I can maintain high standards. – Nawet pod presją mogę spełnić wysokie standardy 
  • I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you. – Jestem bardzo zainteresowany... i doceniam możliwość zastosowania mojej wiedzy do tej pracy. 
  • I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me. – Naprawdę chcę zdobyć doświadczenie w Twojej firmie na stanowisku, które możesz zaoferować 

  List motywacyjny można napisać od razu w języku angielskim lub najpierw skompilować w języku rosyjskim, a następnie przetłumaczyć. Oto tylko kilka nieścisłości i błędów w tłumaczeniu. Najczęstszymi błędami w tłumaczeniu listu motywacyjnego na język angielski są czasy w złożonych zdaniach, nieprawidłowa kolejność słów (tłumaczenie wymaga przekształcenia zdania) oraz nieprawidłowe użycie liczby pojedynczej i mnogiej w tłumaczeniu. 

  Nie jest to pełna lista możliwych błędów podczas tłumaczenia pisma motywacji na język angielski. Lepiej więc poprawić swoje umiejętności Writing dzięki wysokiej jakości zasobom i wskazówkom - i napisać list motywacyjny w języku angielskim. 

  Życzymy powodzenia! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz