Hot 1796

Jak napisać list polecający po angielsku

Jak napisać list polecający po angielsku

List polecający (reference letter) jest jednym z wymaganych dokumentów wymaganych do przyjęcia do magistratu, szkoły podyplomowej i studiów magisterskich z zarządzania biznesem (MBA). Wszystkie inne rzeczy są równe, dobry list polecający może wpłynąć na komisję rekrutacyjną, aby dać ci pierwszeństwo przed innymi kandydatami. 

 • Co to jest list polecający? 

  List polecający (reference letter) jest jednym z wymaganych dokumentów wymaganych do przyjęcia do magistratu, szkoły podyplomowej i studiów magisterskich z zarządzania biznesem (MBA). Często list polecający jest wymagany przy ubieganiu się o przyjęcie na uniwersytet za granicą na dowolny program lub stypendium. Kolejnym niezbędnym dokumentem przy aplikowaniu na uczelnię za granicą jest list motywacyjny w języku angielskim, o którym już pisaliśmy. W jaki sposób list polecający w języku angielskim pomaga dostać się na uniwersytet lub uzyskać stypendium? Wszystkie inne rzeczy są równe, dobry list polecający może przekonać komisję rekrutacyjną do przyznania ci pierwszeństwa przed innymi kandydatami. Dlatego warto spróbować napisać dobry list. I najważniejsze, żeby nie przesadzić. 

  Głównym celem listu jest przedstawienie osiągnięć, umiejętności i cech osobistych kandydata. Aby napisać skuteczny list polecający po angielsku, warto doskonalić umiejętność Writing

  Kto może być Twoim referentem? 

  Twój nauczyciel, przełożony lub przełożony z pracy może napisać list polecający. Co do zasady list polecający wystawia osoba, pod którą się szkoliłeś, pracowałeś lub prowadziłeś działalność naukową. Po co pisać list polecający? Głównym celem jest pomoc kandydatowi w dostaniu się na uniwersytet lub otrzymaniu stypendium (lub osiągnięciu dowolnego celu, do którego dążysz). Dlatego do wyboru rekomendatora należy podejść ostrożnie. 

  Rekomendujący musi: 

  • Bądź kompetentny w dziedzinie, która Cię interesuje (lub lepiej, miej status w dziedzinie, która Cię interesuje).
  • Być w stanie ocenić swoje wyniki w określonym obszarze.
  • Być w stanie szczegółowo opisać swoje cechy osobiste.
  • Być w stanie scharakteryzować swoje zdolności akademickie i potencjał intelektualny. 

  I co najważniejsze: rekomendujący musi mieć wysokie mniemanie o Tobie i Twoich możliwościach. Jeśli rekomendujący spełnia większość z tych kryteriów, możesz śmiało poprosić go o rekomendację. 

  Struktura listu polecającego w języku angielskim 

  Как писать рекомендательное письмо на английском языке?

  Wstęp 

  We wstępie polecający krótko opisuje, w jakim charakterze i jak długo zna kandydata. Warto również wspomnieć o własnym stanowisku, stopniu naukowym. 

   Zwroty, których możesz użyć do wprowadzenia  Tłumaczenie
  •  I am pleased to recommend... 
  • t is with great pleasure that I am writing this letter of recommendation for ...
  • I am writing in enthusiastic support of ... 
  • Based on my experience with ___, I can say.. 
  • He has been my student during the past five years. 
  • He is well prepared to move onto the collegiate level. 
  • Z przyjemnością polecam...
  • Piszę ten list polecający dla .... z wielką przyjemnością
  • Piszę, aby entuzjastycznie wesprzeć...
  • Opierając się na doświadczeniu robotów…., mogę powiedzieć
  • Uczył się ze mną przez ostatnie 5 lat
  • Jest dobrze przygotowany do przejścia na poziom uniwersytecki 

  Osiągnięcia kandydata 

  W tej części znajduje się ogólny opis kandydata, ocena jego umiejętności, które odegrały ważną rolę w procesie uczenia się, zadaniach lub projektach, opis działań kandydata podczas pracy w danym okresie. 

  Zwroty  Tłumaczenie 
  • Among his accomplishments... 
  • His talents and motivations are not limited strictly to the lab. 
  • ... was unrivaled in my course
  • balances his time
  • excellent oral communication skills/ written communication skills
  • Wśród jego dokonań...
  • Jego zdolności i aspiracje nie ograniczają się do laboratorium.
  • Nie miał sobie równych w moim temacie
  • rozdziela swój czas
  • doskonałe umiejętności komunikacji ustnej (pisemnej). 

  Charakterystyka cech osobistych 

  Ta część powinna zawierać ocenę motywacji i dojrzałości kandydata, opis cech osobowych. 

  Zwroty  Tłumaczenie 
  •  the type of person who loves learning
  • compared to other students in class 
  • determination to succeed 
  • capacity to work autonomously 
  • strives for excellence 
  • osoba, która lubi się uczyć
  • w porównaniu z innymi kolegami z klasy
  • dążenie do sukcesu
  • zdolność do samodzielnej pracy
  • walka o supremację 

  Konkluzja 

  Rekomendujący uzasadnia, dlaczego uważa, że ​​osoba polecana powinna zostać skierowana na określone szkolenie lub otrzymać stypendium. O czym warto wspomnieć pisząc list polecający? Po pierwsze wymagane jest sformułowanie, że rekomendujący na żądanie udzieli dodatkowych informacji o kandydacie. Po drugie, na końcu listu wskazane są nazwiska i inicjały autora, jego stanowisko oraz kontakty (telefon, poczta). Dokument musi być podpisany przez rekomendującego. Podsumowując, lepiej jest używać zwrotów:  «Yours faithfully, ...» lub «Yours sincerely, ...». To proste zasady dobrego wychowania w liście polecającym. 

  Oczywiście możesz pobrać szablony listu polecającego w języku angielskim i napisać własny na podstawie gotowego przykładu. A jednak warto wziąć pod uwagę, że list napisany samodzielnie, na podstawie własnych wniosków i wrażeń, może okazać się skuteczniejszy. 

  Skuteczne pisanie: przykładowy list polecający w języku angielskim i kilka wskazówek 

  Ton listu powinien być pozytywny. Jeśli piszesz neutralnie, taki list prawdopodobnie zostanie odebrany negatywnie. List powinien odzwierciedlać subiektywną opinię rekomendującego na temat rekomendacji, nie powinien zawierać informacji, które są zawarte w dyplomie, liście motywacyjnym w języku angielskim, czy wykazie wyników testów. Opis cech osobistych i osiągnięć kandydata powinien być poparty konkretnymi przykładami. Dobry list polecający w języku angielskim powinien zmieścić się na jednej, maksymalnie dwóch stronach. 

  Czego lepiej nie pisać w liście polecającym? 

  Как правильно писать рекомендательное письмо на английском?

  • Po pierwsze, nie należy pisać listu według szablonu bez uwzględnienia celu listu polecającego. List stypendialny będzie inny niż ten, którego potrzebujesz, aby zapisać się na jeden z programów studiów na uniwersytecie.
  • Po drugie, nie ma potrzeby skupiania się na kontekście (przedstawiaj dużo informacji o okolicznościach znajomości pracy z kandydatem). Lepiej szczegółowo opisać osiągnięcia i cechy osobiste kandydata.
  • Po trzecie, lepiej nie umieszczać w tekście listu nieuzasadnionych pochwał kandydata. Jeśli nie możesz poprzeć czegoś przykładem lub konkretnym faktem, nie wspominaj o tym.
  • Po czwarte, nie ma co mówić o wydarzeniach i osiągnięciach kandydata, które miały miejsce wiele lat temu: wydaje się, że w niedalekiej przeszłości kandydat niczego nie osiągnął, nie rozwinął się i nie poprawił, więc nie ma o czym wspominać. 

  Jeśli napisałeś list po polsku, a następnie przystąpiłeś do jego tłumaczenia, powinieneś pamiętać, że możesz popełnić szereg błędów, które nie zagrają na korzyść polecanego. Najczęstszymi błędami podczas tłumaczenia listu polecającego na język angielski są czasy w złożonych zdaniach, nieprawidłowe użycie liczby pojedynczej i mnogiej w tłumaczeniu, niewłaściwa kolejność słów (tłumaczenie wymaga przebudowy zdań). 

  Życzymy sukcesów! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz