Hat 3000

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Od dzieciństwa znamy zwrot „Happy Birthday”. Oczywiście, bo to najprostsze wyrażenie życzyć komuś wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jednak nie jest to jedyna opcja. Zebraliśmy dla Ciebie małą kolekcję gratulacji w języku angielskim. Krótkie i zabawne, dla krewnych, przyjaciół lub współpracowników. 

 • 40 życzeń po angielsku, które przydadzą ci się do napisania wszystkiego najlepszego

  Proste i krótkie. Uniwersalne życzenia, które są odpowiednie dla krewnych i kolegów, przyjaciół i krewnych. Możesz napisać je w wiadomości lub na kartce pocztowej. 

  Поздравления с днем рождения на английском

  1. Sending you tons of positive vibes and hoping that your birthday is making you happy. Congratulations! - Przesyłam mnóstwo pozytywnych wibracji i mam nadzieję, że twoje urodziny sprawią, że będziesz szczęśliwy. Gratulacje! 

  2. The best years still lie ahead of you. Congratulations! – Najlepsze lata dopiero nadejdą. Gratulacje! 

  3. Age is all but a number. Happy birthday to you! – Wiek to tylko liczba. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 

  4. In my opinion, the best gift is happiness. So, be the happiest man in the entire world. Congratulations on birthday! – Moim zdaniem najlepszym prezentem jest szczęście. Bądź więc najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wszystkiego najlepszego! 

  5. I pray your special day grant you all the wishes that you’ve desired. Congratulations! - Modlę się, aby w tym szczególnym dniu spełniły się wszystkie życzenia. Gratulacje! 

  Radzimy również zwrócić uwagę na ranking najlepszych kursów języka angielskiego w Warszawie, istnieje również możliwość bezpłatnej lekcji próbnej i testu. 

  Zabawny. Wybór zabawnych życzeń urodzinowych pozwoli ci zobaczyć pułapki starzenia się w zabawnym świetle. Nadaje się do pocztówek, wiadomości tekstowych do znajomych. 

  смешные поздравления с днем рождения на английском

  1. So, you are still younger than the age you will be on the next birthday. Have a special celebration. – Więc jesteś teraz młodszy niż będziesz w następne urodziny. Specjalna uroczystość. 
  2. When I looked at the date, I realized that it was your birthday, friend! When I thought about the year in which you were born, I almost fainted! Congratulations. - Kiedy zobaczyłem dzisiejszą datę, zdałem sobie sprawę, że to twoje urodziny, przyjacielu! Kiedy pomyślałem o roku, w którym się urodziłeś, prawie zemdlałem! Gratulacje. 

  3. Happy Birthday! I’m so pleased to hear you’re over the hill instead of under it. - Wszystkiego najlepszego! Tak się cieszę, że jesteś za wzgórzem, a nie pod nim. 

  4. The tragedy of getting old: So many candles... so little cake. - Tragedia starzenia się: tak wiele świec...tak mały tort. 

  5. If gray hair is a sign of wisdom, then you’re a genius! - Jeśli siwe włosy są oznaką mądrości, to jesteś geniuszem! 

  Dla przyjaciół. Urodziny to świetny czas, aby powiedzieć przyjacielowi, ile dla Ciebie znaczy! Użyj tych prostych przykładów wiadomości jako punktu wyjścia i spersonalizuj je, aby Twój przyjaciel poczuł się bardzo kochany tego dnia. 

  Przygotowaliśmy również dla Ciebie katalog kursów języka angielskiego online. 

  поздравления с днем рождения на английском для друзей

  1. My dear friend! You're special. Remember this every day. Happy birthday to you. – Mój drogi przyjacielu! Jesteś wyjątkowy. Pamiętaj o tym każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 

  2. Good friends are worth holding onto. Thank you for holding my hand each day. Happy birthday, best friend!” –Warto zatrzymać dobrych przyjaciół. Dziękuję za trzymanie mnie za rękę każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój najlepszy przyjacielu! 

  3. Gifts can be thrown away, but the wishes of true friends like me will stay with you for the rest of your life. Congratulations my friend. - Prezenty można wyrzucić, ale życzenia prawdziwych przyjaciół, takich jak ja, zostaną z tobą do końca życia. Gratulacje mój przyjacielu. 

  4. May the new year of your life be filled with happiness and love. Love! Hope! Believe! Congratulations. – Niech nowy rok Waszego życia będzie pełen szczęścia i miłości. Miłość! Nadzieja! Uważać! Gratulacje. 

  5. Times have changed my Friend, but the one thing that has not changed is that we keep aging together each year. - Czasy się zmieniły, przyjacielu, ale jedyne, co się nie zmieniło, to to, że każdego roku razem się starzejemy. 

  Dla mamy. Wybór uroczych, inspirujących i zabawnych życzeń dla Twojej mamy, aby życzyć jej szczęśliwego, wyjątkowego dnia! 

  поздравления с днем рождения на английском для мамы

  Zwróć również uwagę na artykuł o rodzinie i krewnych w języku angielskim, gdzie za pomocą zdjęć i przykładów będziesz miał okazję poznać popularne słowa i zwroty na temat rodziny. 

  1. Dearest Mom, I count my blessings every day. The greatest blessing of all is having a beautiful, caring mother like you in my life. Happy Birthday! - Kochana Mamo, każdego dnia liczę swoje błogosławieństwa. Największym błogosławieństwem w moim życiu jest posiadanie tak pięknej, troskliwej matki jak ty. Wszystkiego najlepszego! 

  2. God had a plan when He made me your child. He knew we could do great things together and, by the grace of God, we have! Happy Birthday Mom! - Bóg miał plan, kiedy uczynił mnie twoim dzieckiem. Wiedział, że razem możemy dokonać wielkich rzeczy i dzięki łasce Bożej to robimy! Wszystkiego najlepszego moja mamo! 

  3. I’m wishing you a doubly Happy Birthday. After all, you’re not just my mom, but my best friend. - Życzę Ci podwójnie szczęśliwych urodzin. W końcu nie jesteś tylko moją mamą, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. 

  4. An amazing mom deserves an amazing day. Hope it’s happy from beginning to end! – Niesamowita mama zasługuje na niesamowity dzień. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy od początku do końca! 

  5. Mom I so lucky to have a mother like U. You are my best friend. Happy birthday sweet and kind mom. - Mamo, jestem szczęściarą, że mam taką mamę jak ty. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Wszystkiego najlepszego droga i dobra mama. 

  Dla taty. Złóż życzenia urodzinowe swojemu tacie, składając jedno z tych uroczych, zabawnych lub szczerych życzeń. 

  поздравления с днем рождения на английском для папы

  1. Many congratulations on your birthday, dad! May your life be blessed by God always! - Wszystkiego najlepszego tato! Niech twoje życie będzie zawsze błogosławione przez Boga! 

  2. You helped make me who I am! Happy Birthday, Dad. – Pomogłeś mi stać się tym, kim jestem! Wszystkiego najlepszego tato. 

  3. Thank you for being the superman in my life. You always made me feel special with your love and care. Happy birthday to you! - Dziękuję, że jesteś supermanem w moim życiu. Zawsze sprawiałeś, że czułem się wyjątkowo swoją miłością i troską. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 

  4. What a father! What a blessing! What a gift! Thank you for making me the happiest child in the world. Happy birthday, Dad. - Co za ojciec! Cóż za błogosławieństwo! Który prezent! Dziękuję za uczynienie mnie najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Wszystkiego najlepszego tato. 

  5. Dad, you’ve always been the coolest. Like all those times you said “yes” when mom said “no.” Happy Birthday, Cool Dad! - Tato, zawsze byłeś najfajniejszy. Zwłaszcza te chwile, kiedy mówiłeś tak, a mama mówiła nie. Wszystkiego najlepszego mój wspaniały tato! 

  Dla siostry. Napisz swojej siostrze uroczą, inspirującą lub zabawną wiadomość urodzinową. 

  поздравления с днем рождения на английском для сестры

  1. Happy birthday to my lovely sister! May this coming year be the best yet! - Wszystkiego najlepszego moja ukochana siostro! Oby ten rok był jeszcze lepszy! 

  2. Birthdays never stop and you never can stop being my sister, both of these are good to happen. Congratulations! - Urodziny nigdy się nie kończą i nigdy nie będziesz moją siostrą, obie są dobre. Gratulacje! 

  3. Some people deserve admiration, some command respect and others unconditional love! You are one person who deserves all these! Happy Birthday Dear! - Jedni zasługują na podziw, inni na szacunek, a jeszcze inni na bezwarunkową miłość! Jesteś osobą, która na to wszystko zasługuje! Wszystkiego najlepszego, moja droga! 

  4. I hope your birthday brings you as many blessings in one day as I’ve had in all the years of being your sister. - Mam nadzieję, że twoje urodziny przyniosą ci tyle błogosławieństw jednego dnia, ile ja otrzymałam przez wszystkie lata, kiedy byłam twoją siostrą. 

  5. Sisters are a lot like toppings on ice cream: you can get by without them, but where’s the fun in that? Thanks for sweetening my life with your love. Happy Birthday! - Siostry są jak nadzienia do lodów: można się bez nich obejść, ale co to za przyjemność? Dziękuję, że osładzasz moje życie swoją miłością. Wszystkiego najlepszego! 

  Dla brata. Wybór zabawnych i szczerych życzeń urodzinowych dla twojego brata pomoże ci napisać idealną wiadomość. 

  поздравления с днем рождения на английском для брата

  1. You are the best human, who has been created by our mom and dad. Happy birthday! - Jesteś najlepszą osobą, jaką stworzyli nasza mama i tata. Wszystkiego najlepszego! 

  2. Happy Birthday to the coolest brother! The day is brighter and more fun when you’re around. - Wszystkiego najlepszego, najfajniejszy bracie! Dzień staje się jaśniejszy i przyjemniejszy, gdy jesteś w pobliżu. 

  3. My dearest brother, thank you for motivating and inspiring me. Congratulations!  - Mój drogi bracie, dziękuję za motywację i inspirację. Gratulacje! 

  4. No treasure compares to the love of a brother. Wishing you a wonderful birthday, dear brother. - Żaden skarb nie może się równać z miłością brata. Życzę ci wspaniałych urodzin, drogi bracie. 

  5. I hope you have a brilliant birthday brother, and that this next year is full of exciting opportunities - Mam nadzieję, że masz wspaniałego brata urodzinowego i że następny rok będzie pełen ekscytujących możliwości! 

  Dla kolegów z pracy. Spędzasz jedną trzecią dnia ze współpracownikami. Te proste życzenia idealnie nadają się do gratulacji dla szefa lub kolegi. 

  1. Happy Birthday to the world’s best coworker. Feel free to send a similar message to me on my birthday! - Wszystkiego najlepszego, najlepsza koleżanko na świecie. Nie krępuj się, wyślij mi podobną wiadomość na moje urodziny! 

  2. I wish you to enjoy great moments of your birthday. I promise I will be there near when you need my help. - Życzę Ci wspaniałych chwil w dniu Twoich urodzin. Obiecuję, że będę tam, kiedy będziesz potrzebować mojej pomocy. 

  3. The years keep going, but you stay the same—some day, you will have to tell me your secret. Happy birthday! - Lata mijają, a ty pozostajesz taki sam - pewnego dnia będziesz musiał zdradzić mi swój sekret. Wszystkiego najlepszego! 

  4. Thank you so much for being there always, not just like the best colleague, but as a best friend. Happy Birthday! - Dziękuję bardzo za to, że zawsze tam byłeś, nie tylko jako najlepszy kolega, ale jako najlepszy przyjaciel. Wszystkiego najlepszego! 

  5. Birthdays are a great time to reflect on all of our life. I hope you enjoy your day as much as I enjoy having you in my life. Happy birthday! - Urodziny to doskonały czas na refleksję nad naszym życiem. Mam nadzieję, że cieszysz się swoim dniem tak bardzo, jak ja cieszę się, że jesteś w moim życiu. Wszystkiego najlepszego! 

  Jak widać, bycie oryginalnym wcale nie jest trudne. Zwłaszcza, gdy masz pod ręką nasz wybór gratulacji i życzeń. 

   

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz