Heart 658

Rodzina i krewni w języku angielskim na zdjęciach i przykładach

Rodzina i krewni w języku angielskim na zdjęciach i przykładach

Większość ludzi w krajach anglojęzycznych lubi rozmawiać o swoich więzach rodzinnych i rodzinnych. Dlatego, aby nie popaść w kłopoty w komunikacji z obcokrajowcami, musisz opanować podstawowy zestaw leksykalny „Krewni po angielsku”, który przygotowaliśmy dla Ciebie w tym artykule. 

 • Większości naszych rozmów towarzyszą opowieści o rodzinie i pokrewieństwie. Podczas spotkań, komunikacji, prędzej czy później porozmawiasz o swojej rodzinie lub krewnych po angielsku. Dlatego warto mieć niezbędne słownictwo angielskich słów i poziom mówionego angielskiego, aby w trakcie rozmowy nie zadać rozmówcy pytania „Jak się ma ciocia po angielsku?” lub „Jak mówisz rodzina po angielsku?” 

  семья на английском языке

  Dodatkowo potrzebna będzie wiedza z działu „Rodzina po angielsku”: 

  • napisać autobiografię do pracy;
  • podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  • do znajomości i komunikacji;
  • do komunikacji w instytucjach publicznych i wykonania niezbędnych dokumentów;
  • pomoc dziecku w nauce języka angielskiego w przedszkolu lub szkole;
  • do ogólnego rozwoju. 

  Członkowie rodziny w języku angielskim z transkrypcją i tłumaczeniem 

  grandparents

  ['græn(d)ˌpeər(ə)nts]

  Dziadek i babcia 

  grandfather / grandpa / granddad

  ['græn(d)ˌfɑːðə] / ['græn(d)pɑː] / ['græn(d)dæd]

  Dziadek 

  grandmother / grandma / granny

  ['græn(d)ˌmʌðə] / ['græn(d)mɑː] / [grænɪ]

  babcia

  granddaughter

  ['græn(d)ˌdɔːtə]

  wnuczka 

  grandson

  ['græn(d)sʌn]

  wnuk 

  parents

  [ˈperənts]

  rodzice 

  father / dad / daddy / pa 

  ['fɑːðə] / [dæd] / ['dædɪ] / [pɑː]

  tato 

  mother / mom / mommy 

  ['mʌðə] / [mɔm] / ['mɔmɪ]

  matka 

  son

  [sʌn]

  syn 

  daughter

  ['dɔːtə]

  córka 

  stepparents

  ['stepˌpeər(ə)nt]

  rodzice adopcyjni 

  stepfather

  ['stepˌfɑːðə]

  ojczym 

  stepmother

  ['stepˌmʌðə]

  macocha 

  stepson

  ['stepsʌn]

  pasierb 

  stepdaughter

  ['stepˌdɔːtə]

  pasierbica 

  brother

  ['brʌðə]

  brat 

  sister

  ['sɪstə]

  siostra 

  sister-in-law

  ['sɪst(ə)(r)ɪnlɔː]

  synowa, szwagierka 

  brother-in-law

  ['brʌð(ə)(r)ɪnˌlɔː]

  zięć, szwagier 

  niece

  [niːs]

  siostrzenica 

  nephew

  ['nefjuː]

  bratanek 

  husband

  ['hʌzbənd]

  mąż, małżonek 

  wife

  [waɪf]

  żona, małżonek 

  uncle

  ['ʌŋkl]

  wujek 

  aunt

  [ɑːnt]

  ciotka 

  babies

  [ˈbeɪbiz]

  dzieciaki 

  children

  ['ʧɪldr(ə)n]

  dzieci 

  cousin

  ['kʌz(ə)n]

  Kuzynka, kuzyn 

  daughter-in-law

  ['dɔːtə(r)ɪnlɔː]

  synowa 

  son-in-law

  ['sʌnɪnlɔː]

  zięć 

  fiancé / groom / bridegroom

  [fɪ'ɑːn(t)seɪ] / [gruːm] / ['braɪdgrum]

  pan młody 

  fiancée / bride

  [fɪ'ɑːn(t)seɪ] / [braɪd]

  panna młoda 

  girlfriend

  ['gɜːlfrend]

  ukochana 

  boyfriend

  ['bɔɪfrend]

  ukochany 

  Przykłady: 

  1. My father serves in the Foreign Ministry

  2. My mother is occupied with the sewing.

  3. My daughter prefers science to languages or art.

  4. I made my son a wealthy man. 

  5. My sister asked me to teach her read the books . 

  6. My brother is seven years older than I am. 

  7. My husband is looking for a job. 

  8. My wife works as a nurse at a Military hospital.

  9. My grandfather was a miller. 

  10. Mgrandmother really likes watching TV a lot. 

  родственники и семья на английском

  Cechy gramatyczne, które należy wziąć pod uwagę, rozmawiając o członkach rodziny po angielsku:

  Oczywiście posiadanie zestawu leksykalnego słów na temat „rodzina” znacznie upraszcza historię twojego stanu cywilnego. Ale nie zapomnij o gramatyce. Istnieje kilka prostych zasad, które są łatwe do zapamiętania. Pomogą sprawić, że Twoja mowa będzie nie tylko poprawna, ale także piękna:

  • rzeczowniki określające krewnych (mąż, brat, babcia itp.), jeśli chodzi o związki w ogóle, są używane z przedimkiem nieokreślonym (a daughter, an aunt).
  • Przedimek zerowy jest używany, gdy mówimy o własnych rodzicach. W tym przypadku słowa „Mother” i „Father” są pisane wielką literą.
  • jeśli mówimy o całej rodzinie, przed nazwiskiem należy umieścić przedimek dzierżawczy the (the Campbells).
  • jeśli mówisz o czyichś krewnych, użyj imion własnych lub zaimków dzierżawczych (Her brother Peter is divorced. - Jej brat Peter jest rozwiedziony). 

  Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i że powtórzyłeś słowa, które już znasz i nauczyłeś się nowych. 

  Good luck! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz