Hurt 544 0

Tajemnice IELTS: Jak uzyskać najwyższy wynik dla części Writing?

Tajemnice IELTS: Jak uzyskać najwyższy wynik dla części Writing?

Utrata punktów za napisanie egzaminu IELTS jest łatwa. Można na przykład użyć nietrwałych długich fraz z błędem. Powiemy Ci, jak uniknąć takich błędów i czego oczekuje się od egzaminatorów. 

 • Jak tracimy punkty? 

  Wielu kandydatów stara się zademonstrować wirtuozencję gramatyki, konstruować zdania, jak w nieśmiertelnych sagach Tolkiena i popełniać wiele błędów właśnie ze względu na złożoność tych zdań.

  Ci, którzy obawiają się gramatyki ogniowej, używają najprostszych zdań i uzyskują niską ocenę. Co więc zrobić?

  Powiemy wam, jak osiągnąć harmonię: Stosować zdania średniej długości, złożone, ale w rozsądnych granicach. Poinstruuj nas, jak budować takie zdania i w jakiej kolejności używać ich do uzyskania najwyższego wyniku. 

  Oczekiwania egzaminatora 

  Spodziewają się przynajmniej, że użyjesz kombinacji prostych i złożonych zdań. Złożone zdania utrudniają dostrzeżenie mowy, a także zwiększają szanse na popełnienie błędów. Proste zdania pokazują, że nie można tworzyć bardziej skomplikowanych konstrukcji. W związku z tym w jednym esej należy połączyć różne rodzaje zdań. 

  Surowa rzeczywistość 

  Kandydaci często nie rozumieją, co oznacza „złożona propozycja”. To nie jest tylko długie zdanie z wieloma słowami, w którym można się pomylić i łatwo popełnić wiele błędów. Ta monstruańska kombinacja słów często znajduje się w dokumentach egzaminacyjnych: 

  In the modern world, global warming is one of the most popular topics causing many environmental difficulties and tough challenges arising from its serious consequences.

  Cztery idee wyrażane są w tym samym wyroku i musimy to powiedzieć - są one bardzo niezdne. Użycie złożonego zdania nie utrudnia zrozumienia tekstu. Złożone to dwa lub trzy proste zdania, które są połączone leksykacyjnie i gramatycznie. 

  Co robimy? 

  Spróbujmy zrozumieć. W wyroku, który nas przeraża, są cztery główne pomysły: 

  • Global warming is a common topic these days.
  • Global warming causes environmental problems.
  • There are tough challenges associated with global warming.
  • Global warming has very serious consequences. 
  Jeśli użyjemy tych zdań w esej, tracimy punkty, ponieważ są zbyt proste. Musimy więc połączyć przynajmniej niektóre z nich w jedno zdanie. 

   Na przykład:   One of the most common environmental issues is global warming which causes many serious environmental problems. There are tough challenges associated with this issue and its effects have very serious consequences.

  Nie należy umieszczać więcej niż trzech pomysłów w jednym zdania - to zbyt trudne do zrozumienia. Ponadto powinieneś nauczyć się zastępować proste i złożone zdania – zwiększa to efektywność czytania tekstu i jednocześnie pokazuje swoją dogłębną wiedzę z zakresu gramatyki.

  Proste zdania, których możesz bezpiecznie używać na początku akapitu. Po prostym zdaniem natychmiast użyj skomplikowanego zdania. Zmień je, dając egzaminatorzy możliwość oceny czystości, logiki strukturalnej i gramatycznej głębi wypowiedzi. 

  Na przykład 

  Jest to fragment esej dotyczący tego, czy przedsiębiorstwa sektora Fast food powinny być opodatkowane w większym stopniu. 

  Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food. For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people. Despite this, people in many developed countries, where the problem is most acute, can afford price hikes and will continue to eat high fat meals. 


  • Pierwsze zdanie jest prostym wprowadzeniem do tematu.
  • Drugie zdanie jest złożone. Używamy «аnd» dla kilku dwóch prostych zdań.
  • Trzecie zdanie jest konkretnym przykładem. Używamy słowa «For instance» - «na przykład».
  • Czwarty jest złożonym zdaniem, które pokazuje ograniczenia tego przykładu. 

  Jak zrobić złożone zdanie? 


  Zdanie (sentence) jest kombinacją słów, które wyrażają przemyślenia. Zdania mogą być proste i złożone. Złożone z kolei - compound і complex. Różnica polega na tym, że w compound części zdania - równe, a w złożonym jest zdanie główne (principal clause) i klauzule podrzędne(subordinate clauses), które go wyjaśniają. 

  compound and complex sentence

  Compound Sentences 

  Jeśli chcesz używać Compound Sentences w esej - połączyć proste zdania ze związkami «and», «for» lub «but».  

  I really want to study, but I’m too tired. 

  Complex Sentences 

  Complex Sentences gatunki - ogromna liczba. Podamy przykłady tych, które warto stosować w eswajach IELTS. 

  Relative Clauses

  Dwa proste zdania, które można połączyć w jeden kompleks za pomocą «which»: 

  • Zamiast Air pollution can cause health problems. Air pollution is largely caused by motor vehicles. 
  • Zapisz : Air pollution, which is mostly caused by motor vehicles, can cause health problems. 

  Lub proste zdania mogą być połączone w złożone z «that»: 

  • Zamiast: There is evidence that some people are more likely to smoke. These people have parents and friends who smoke. 
  • Zapisz: There is evidence that people who have parents and friends that smoke are more likely to smoke.

  Subordinate Clauses

  Aby stworzyć takie propozycje, śmiało wykorzystujemy związki zawodowe  «as», «because», «while», «until», «even though», «although», «when» and «if».

  Conditional Clauses

  Zdania te są również nazywane «If clauses». 

  Na przykład  

  • If I had a million dollars, I would quit my job. 
  • I will be really happy, if I pass the IELTS test. 

  Istnieją cztery rodzaje zdań warunkowych, można użyć każdego z nich. 

  • Zero Conditionals – zgłaszamy konkretne fakty lub twierdzimy, że informacje są prawidłowe . Na przykład : «Nowadays when we travel long distances, we usually use air travel». 
  • First conditionals – mówimy o tym, co dzieje się w teraźniejszej lub przyszłej przyszłości . Na przykład : «If the city’s population continues to grow, we will need to build more infrastructure». 
  • Second Conditionals – mówimy, że jest to niemożliwe . Na przykład: «If the sun didn’t come up tomorrow, we wouldn’t have any life on earth».
  • Third Conditionals – кiedy mówimy o przeszłych imprezach, rzeczy, których nie możemy zmienić . Na przykład : «The Second World War would have never happened, if Germany had been given a fairer peace settlement in Word War One».

  Wyniki 

  1. Alternatywne złożone i proste zdania
  2. Zacznij akapit od zdania prostego
  3. W złożonym wyroku łączymy nie więcej niż dwa, trzy proste zdania
  4. Unikaj zbyt skomplikowanych projektów
  5. Używamy złożonych zdań różnych typów.

  Jeśli czas jest bardzo krótki, możesz przygotować się do egzaminu IELTS w Warszawie, wybierając odpowiednie kursy w tych miastach.

  Życzymy powodzenia! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz