Heart 1059

Metody nauki języka angielskiego: Co jest lepsze?

Metody nauki języka angielskiego: Co jest lepsze?

Ludzie zawsze starali się rozwijać najlepsze metody nauki języka obcego. Ale aby określić, które z metod nauki języka jest najlepsze - nie tak łatwe. 

 • Ludzie zawsze starali się rozwijać najlepsze metody nauki języka obcego. Uzgodnić, że taki cel jest uzasadniony zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym. Jak wiadomo, znajomość jednego lub dwóch lub więcej języków przyczynia się do rozwoju osoby jako osoby. Który przynosi korzyści nie tylko jemu, kolektyw, w którym pracuje, ale także całemu państwu. Istnieje wiele wskazówek, jak zwiększyć słownictwo w języku angielskim, jak szybko nauczyć się czytać książki w języku angielskim, jak uczyć się angielskiego przez Skype itp. jednak do tej pory nie ma uniwersalnego modelu nauki języka obcego, w szczególności angielskiego. Więc zastanów się nad najciekawniejszymi technikami. 

  1. Tłumaczenie gramatyczne 

  Лучшие методы изучения английского: грамматико-переводный метод

  Podstawę tej metody ustalono na przełomie XVIII i XIX wieku. It zwyciężył do połowy lat 50. Ubiegłego wieku. Głównym punktem takiego uczenia się języka angielskiego jest opanowanie słownika i gramatyki. W trakcie szkolenia jeden schemat gramatyczny zastępuje inny, odpowiednio, wybrany tekst, który musi zostać przetłumaczony. Początkowo z angielskiego na rodzimy, potem odwrotnie. Teksty są w większości sztuczne, główny nacisk kładzie się na rozwój systemu gramatycznego, a nie na znaczenie. 

  Ta opcja ma pewne zalety: 

  • nauka gramatyki na wysokim poziomie
  • dobrze nadaje się do osób, które rozwinęły logiczne myślenie 

  Główną wadą tej metody uczenia się jest to, że warunki wstępne są tworzone dla powstania bariery językowej: Osoba nie wie, jak mówić językiem w trakcie studiów. 

  2. Metoda milczenia 

  Лучшие методы изучения английского языка: Метод молчания

  W połowie XX wieku ta metoda nauki języka angielskiego została opracowana. Główny kierunek tego programu można wyrazić w następujący sposób: Uczący się na początku zna język, więc nauczyciel nie powinien się z nim ingerować i narzucać mu punkt widzenia. Zgodnie z tym podejściem nauczyciel milczy w klasach. Początkowy poziom wymowy koryguje za pomocą tabel kolorów. W nich każdy kolor, a także symbol oznacza pewien dźwięk. 

  Zaletą tego procesu uczenia się jest to, że poziom znajomości języka angielskiego nauczyciela nie wpływa na ucznia, pozwala mu rozwijać się i wyrażać siebie. 

  3. Metoda odpowiedzi fizycznej 

  Лучшие методы изучения английского языка: метод физического реагирования

  Zasada tego sposobu uczenia się opiera się na postulatu, że nie jest możliwe zrozumienie tego, czego nie przeszliście przez siebie. Ta opcja zakłada na początku ciszę ucznia. Około 20 z pierwszych klas trzeba tylko słuchać, czytać, ale w każdym razie nie rozmawiać. Dopiero potem uczeń może reagować na to, co jest słyszane lub czytane, nie słowem, ale tylko przez działanie. Wszystko jest niezwykle proste, powiedział «wstać» - wstał, «kłamstwo» - położyć, itp. tylko wtedy, gdy uczeń, według nauczyciela, gromadzi wystarczającą ilość informacji na temat języka angielskiego, może reagować słowami, fraz. 

  Zaletą proponowanej metody jest przede wszystkim komfort ucznia. Skuteczność uzyskuje się dzięki temu, że uczący się musi przekazać informacje przez siebie. Ważne jest również, aby uczniowie komunikowali się z nauczycielem i między sobą podczas procesu uczenia się. 

  4. Metoda zanurzeniowa 

  Лучшие методы изучения английского языка: метод погруженияIt opiera się na zastąpieniu (zastąpieniu) jego biografii i osobowości. W okresie studiów każdy wymyśla sobie nie tylko nazwę, ale także nową biografię. Metoda ta pozwala człowiekowi w pełni wyzwolić i wcielić się w obraz przedstawiający obcego obywatela.   5. Metoda audiolingwistyczna 

  Лучшие методы изучения английского языка: аудио-лингвистический метод

  Celem tej techniki jest wielokrotne powtarzania słów (fraz) słyszanych od nauczyciela (za pomocą fonogramu). Gdy uczeń osiągnie drugi poziom, może samodzielnie mówić jedno lub dwa zwroty, powtarza wszystko po nauczycielu. Trzeci poziom obejmuje swobodną komunikację.   6. Metoda komunikacyjna 

  Лучшие методы изучения английского языка: коммуникативный метод

  Głównym celem tego procesu nauczania jest nauczenie się porozumiewania się w sposób zrozumiały dla języka ojczystego. Jest to możliwe tylko w naturalny sposób - w procesie komunikacji na żywo. 

  Istnieją inne przykłady szkolenia w języku angielskim. Możesz uczyć się angielskiego, oglądania programów telewizyjnych w języku angielskim lub odwiedzając klub czatów. Najważniejsze w każdym z nich jest to, że osoba sama chciała nauczyć się języka obcego dla niego. 

  Życzymy powodzenia w nauce angielskiego! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz