Heart 474 0

Liczba mnoga w języku angielskim: trudności w użyciu

Liczba mnoga w języku angielskim: trudności w użyciu

Poprawne użycie liczby mnogiej i pojedynczej w języku ojczystym jest dość skomplikowaną kwestią. Angielski ma swoje własne cechy szczególne w używaniu rzeczowników w liczbie pojedynczej (singular) i mnoga (plural). Jak zapamiętać te cechy i uniknąć błędów? 

Podstawowe zasady 

Poprawne użycie liczby mnogiej i pojedynczej w języku ojczystym jest dość skomplikowaną kwestią. Na przykład, czytając zdanie „Ubrudziłem sobie ręce atramentem”, ludzie automatycznie dzielą się na dwie kategorie: tych, którzy byli oburzeni popełnionym błędem gramatycznym i tych, którzy niczego nie zauważyli. W języku rosyjskim słowa atrament, wybielanie, poręcze, huśtawki, spodnie, okulary itp. Używane są tylko w liczbie mnogiej. Angielski ma swoje własne cechy używania rzeczowników w liczbie pojedynczej (liczba pojedyncza) i mnoga (liczba mnoga). Może istnieć ogromna liczba metod nauki języka angielskiego, ale w każdym przypadku będziesz musiał zwracać uwagę na gramatykę. 

Singular Plural 
Oznacza jedną pozycję: 
cup, gun, bubble 
 Oznacza dwie lub więcej rzeczy: 
 three cups, two guns, thousands of bubbles 

Użycie liczby pojedynczej i mnogiej w języku angielskim jest łatwiejsze do nauczenia się z tabel i przećwiczenia, komunikując się w sieciach społecznościowych, aby uczyć się języków obcych z native speakerami. 

Как правильно использовать множественное число в английском

Lepiej też nie zapominać o słowach, które kończą się na -y- lub -o-: 

 • lobby – lobbies
 • sky – skies 
 • bay – bays
 • day – days
 • way – ways 
 • potato – potatoes
 • tomato – tomatoes 

We wszystkich przypadkach, w których słowo kończy się na o, dodajemy po prostu końcówkę es. Wyjątki: bamboos, embryos, folios, kangaroos, radios, studios, zoos, Eskimos, Filipines, kilos, photos, pros, pianos, concertos, dynamos, solos, tangos, tobacco. Jeśli słowo kończy się na -f lub -fe, zmień liczbę mnogą na -v- i dodaj -es: 

 • thief –thieves
 • wolf – wolves
 • half – halves
 • wife – wives 

Wyjątki: proofs, chiefs, safes, cliffs, gulfs, reefs.

Innymi słowy, liczba mnoga jest tworzona w ten sposób, ponieważ jest tworzona. Tak to wyglądało historycznie: 

 • man - men
 • woman - women
 • tooth - teeth
 • foot - feet
 • goose - geese
 • mouse - mice
 • louse - lice
 • child - children
 • ox - oxen

W niektórych przypadkach liczba pojedyncza jest taka sama jak liczba mnoga: 

Множественное и единственное число в английском языке

Niektóre zapożyczone słowa z innych języków tworzą liczbę mnogą zgodnie z zasadami języka, z którego zostały zapożyczone: 

 • stimulus – stimuli
 • formula – formulae
 • datum – data

Ta forma słów jest używana w pismach naukowych, aw potocznym języku angielskim można używać rzeczowników w liczbie mnogiej, które są tworzone zgodnie z zasadami gramatyki angielskiej: 

 • formula – formulas/formulae
 • focus – focuses/foci 

Ale co najważniejsze: musisz zapamiętać słowa, które są używane tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej. 

Plural and Singular: typowe błędy użytkowania 

W języku angielskim, podobnie jak w rosyjskim, istnieją rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Policzalne - te, które można łatwo policzyć (jabłko, szklanka, krzesło). I niepoliczalne - takie, których po prostu nie da się policzyć bez dodatkowych jednostek miary (ryż w gramach, czas w minutach, woda w litrach). Trudność polega na tym, że bardzo często te rzeczowniki, które są policzalne w języku polskim, mogą okazać się niepoliczalne w języku angielskim i odwrotnie. 

Do niepoliczalnych należą: advice, research, knowledge, accommodation, baggage, equipment, furniture, garbage, information, luggage, money, news, pasta, progress, travel, work. 

Rzeczowniki niepoliczalne nie są używane w liczbie mnogiej bez dodatkowych słów: piece, glass, chunk. «I’ll have three glasses of lemonade, please». 

Ponadto istnieje również kilka wyrażeń zestawowych, które są zawsze używane w języku angielskim w liczbie pojedynczej: 

 • Thank God, we have each other
 • No problem!
 • We have no comment about the case.

Warto również zwrócić uwagę na rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej: 

 • sparowane przedmioty: scissors, scales, spectacles, trousers 
 • nazwy geograficzne: the Netherlands, the Highlands, the East Indies
 • niektóre słowa, których można używać zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej: goods, contents, clothes, proceeds, wages, riches.

Życzymy sukcesów w nauce języka! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz