Heart 1189

Liczba mnoga w języku angielskim: trudności w użyciu

Liczba mnoga w języku angielskim: trudności w użyciu

Poprawne użycie liczby mnogiej i pojedynczej w języku ojczystym jest dość skomplikowaną kwestią. Angielski ma swoje własne cechy szczególne w używaniu rzeczowników w liczbie pojedynczej (singular) i mnoga (plural). Jak zapamiętać te cechy i uniknąć błędów? 

 • Podstawowe zasady 

  Poprawne użycie liczby mnogiej i pojedynczej w języku ojczystym jest dość skomplikowaną kwestią. Na przykład, czytając zdanie „Ubrudziłem sobie ręce atramentem”, ludzie automatycznie dzielą się na dwie kategorie: tych, którzy byli oburzeni popełnionym błędem gramatycznym i tych, którzy niczego nie zauważyli. W języku rosyjskim słowa atrament, wybielanie, poręcze, huśtawki, spodnie, okulary itp. Używane są tylko w liczbie mnogiej. Angielski ma swoje własne cechy używania rzeczowników w liczbie pojedynczej (liczba pojedyncza) i mnoga (liczba mnoga). Może istnieć ogromna liczba metod nauki języka angielskiego, ale w każdym przypadku będziesz musiał zwracać uwagę na gramatykę. 

  Singular Plural 
  Oznacza jedną pozycję: 
  cup, gun, bubble 
   Oznacza dwie lub więcej rzeczy: 
   three cups, two guns, thousands of bubbles 

  Użycie liczby pojedynczej i mnogiej w języku angielskim jest łatwiejsze do nauczenia się z tabel i przećwiczenia, komunikując się w sieciach społecznościowych, aby uczyć się języków obcych z native speakerami. 

  Как правильно использовать множественное число в английском

  Lepiej też nie zapominać o słowach, które kończą się na -y- lub -o-: 

  • lobby – lobbies
  • sky – skies 
  • bay – bays
  • day – days
  • way – ways 
  • potato – potatoes
  • tomato – tomatoes 

  We wszystkich przypadkach, w których słowo kończy się na o, dodajemy po prostu końcówkę es. Wyjątki: bamboos, embryos, folios, kangaroos, radios, studios, zoos, Eskimos, Filipines, kilos, photos, pros, pianos, concertos, dynamos, solos, tangos, tobacco. Jeśli słowo kończy się na -f lub -fe, zmień liczbę mnogą na -v- i dodaj -es: 

  • thief –thieves
  • wolf – wolves
  • half – halves
  • wife – wives 

  Wyjątki: proofs, chiefs, safes, cliffs, gulfs, reefs.

  Innymi słowy, liczba mnoga jest tworzona w ten sposób, ponieważ jest tworzona. Tak to wyglądało historycznie: 

  • man - men
  • woman - women
  • tooth - teeth
  • foot - feet
  • goose - geese
  • mouse - mice
  • louse - lice
  • child - children
  • ox - oxen

  W niektórych przypadkach liczba pojedyncza jest taka sama jak liczba mnoga: 

  Множественное и единственное число в английском языке

  Niektóre zapożyczone słowa z innych języków tworzą liczbę mnogą zgodnie z zasadami języka, z którego zostały zapożyczone: 

  • stimulus – stimuli
  • formula – formulae
  • datum – data

  Ta forma słów jest używana w pismach naukowych, aw potocznym języku angielskim można używać rzeczowników w liczbie mnogiej, które są tworzone zgodnie z zasadami gramatyki angielskiej: 

  • formula – formulas/formulae
  • focus – focuses/foci 

  Ale co najważniejsze: musisz zapamiętać słowa, które są używane tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej. 

  Plural and Singular: typowe błędy użytkowania 

  W języku angielskim, podobnie jak w rosyjskim, istnieją rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Policzalne - te, które można łatwo policzyć (jabłko, szklanka, krzesło). I niepoliczalne - takie, których po prostu nie da się policzyć bez dodatkowych jednostek miary (ryż w gramach, czas w minutach, woda w litrach). Trudność polega na tym, że bardzo często te rzeczowniki, które są policzalne w języku polskim, mogą okazać się niepoliczalne w języku angielskim i odwrotnie. 

  Do niepoliczalnych należą: advice, research, knowledge, accommodation, baggage, equipment, furniture, garbage, information, luggage, money, news, pasta, progress, travel, work. 

  Rzeczowniki niepoliczalne nie są używane w liczbie mnogiej bez dodatkowych słów: piece, glass, chunk. «I’ll have three glasses of lemonade, please». 

  Ponadto istnieje również kilka wyrażeń zestawowych, które są zawsze używane w języku angielskim w liczbie pojedynczej: 

  • Thank God, we have each other
  • No problem!
  • We have no comment about the case.

  Warto również zwrócić uwagę na rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej: 

  • sparowane przedmioty: scissors, scales, spectacles, trousers 
  • nazwy geograficzne: the Netherlands, the Highlands, the East Indies
  • niektóre słowa, których można używać zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej: goods, contents, clothes, proceeds, wages, riches.

  Życzymy sukcesów w nauce języka! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz