Heart 2310

Co to jest egzamin FCE?

Co to jest egzamin FCE?

Egzamin FCE lub First Cambridge Certificate. Szczegóły egzaminu FCE. Zalety i istota egzaminu. 

 • Co to jest egzamin FCE?

  Egzamin FCE jest powszechnie znany jako „First Cambridge Certificate”. Rzeczywiście, został opracowany w Cambridge i cieszy się zasłużonym popytem i autorytetem. Angielski skrót jest odczytywany nieco inaczej: „Pierwszy certyfikat języka angielskiego”. I rzeczywiście dla wielu egzamin ten był pierwszym poważnym sprawdzianem poziomu znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Zasadniczo jest to jeden z pięciu egzaminów Cambridge, aw ich hierarchii jest dokładnie pośrodku. Pierwsze dwa testy: KET (test na zdobycie umiejętności na poziomie podstawowym) i PET (test na nabycie umiejętności na poziomie średnim) również przewidują wydawanie dokumentów potwierdzających i dają pewne przywileje, ale częściej są uważane jedynie za kroki do „First Cambridge Certificate”. Jeśli zdasz egzamin FCE, zostanie uznane, że osiągnąłeś zaawansowany poziom progowy, o czym świadczy litera B2 w sprawie projektu obywatelstwa europejskiego. 

  Po co zdawać egzamin FCE

  Certyfikat FCE jest bardzo popularny i pożądany przez wiele brytyjskich instytucji edukacyjnych i firm rekrutacyjnych o wymaganym poziomie znajomości języka angielskiego. Poziom ten nazywany jest średnio-zaawansowanym średnio zaawansowanym, a po osiągnięciu go możesz komunikować się w biurze lub w innym miejscu pracy i wykonywać swoje obowiązki bez trudności związanych z barierą językową. Poziom ten jest również wystarczający do przyjęcia na niektóre uniwersytety i inne instytucje edukacyjne w Wielkiej Brytanii, ponieważ z zastrzeżeniem dalszego samodoskonalenia zapewnia pomyślne opanowanie materiałów dydaktycznych nauczanych w języku angielskim. 

  Korzyści z egzaminu

  Przechodząc testy TOEFLIELTS , należy pamiętać, że ważność ich certyfikatów wygasa po pewnym czasie, a następnie należy ponownie zdać testy. Spieszę się, aby cię zadowolić, jeśli musisz ubiegać się o certyfikat FCE podczas ubiegania się o pracę lub instytucję edukacyjną, to po wygaśnięciu umowy lub po ukończeniu studiów możesz, powiedzmy, przejść do drugiej rundy. Oznacza to, że możesz dostać pracę w innej firmie lub kontynuować szkolenie przy użyciu tego samego certyfikatu. Faktem jest, że certyfikat FCE wydawany jest na czas nieokreślony i będziesz miał możliwość korzystania z niego w dowolnym momencie. Wielu uważa ten egzamin za pierwszy krok do dalszej poprawy języka angielskiego w mowie i piśmie. Istnieje zdrowy rozsądek: wielu nie może sobie pozwolić na natychmiastowe przygotowanie się do zdania egzaminu TOEFL lub IELTS, a certyfikat FCE staje się przepustką do środowiska anglojęzycznego i, jak wiadomo, w otoczeniu rodzimych użytkowników języka, opanowuje się umiejętności mówienia i wymowy znacznie szybciej. 

  Jaka jest istota egzaminu

  Istota egzaminu FCE odzwierciedla znaczenie testów TOEFL i IELTS, to znaczy będziesz musiał wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego we wszystkich jego przejawach: w czytaniu i mówieniu, słuchaniu i pisaniu. Jednak tylko struktura egzaminu FCE jest nieco inna. Egzamin odbywa się w dwóch etapach, a pierwsze trzy części są podejmowane pierwszego dnia. Drugiego dnia rezygnuje się ze słuchania i mówienia. Części egzaminu są dystrybuowane w następujący sposób:

  • Czytanie. Najpierw czytamy trzy teksty i demonstrujemy ich zrozumienie, odpowiadając łącznie na 30 pytań. Na wszystko o wszystkim - 60 minut.
  • List. Piszemy list zwykły lub elektroniczny, który jest praktycznie taki sam. W drugim etapie części pisemnej wybieramy jedno z pięciu zadań. Może to być kolejny list lub recenzja, historia, esej lub artykuł.
  • Używanie języka (Use of English). W tej części egzaminu zostaniesz poproszony o wykazanie się słownictwem i umiejętnością rozwiązywania problemów gramatycznych. Ta część zajmuje 45 minut (czas przeciętnej lekcji w szkole).
  • Słuchanie zajmuje około 40 minut.
  • Testy konwersacyjne. Tutaj każdemu uczestnikowi przypisane jest 15 minut. 

  Każdy etap szacowany jest na 40 punktów, a maksymalnie 200 punktów z dobrą znajomością języka angielskiego jest całkiem osiągalnych. W zależności od liczby punktów ocena jest ustalana na pięciostopniowej skali, składającej się z pierwszych liter pięciu liter alfabetu angielskiego. Zaliczane są klasy A, B, C i na ich podstawie wydawany jest certyfikat.

  Egzamin przeprowadzany jest przez Cambridge University Board of Examiners (UGLES). Egzamin FCE jest jedną z dużej grupy egzaminów Cambridge, które są podzielone na testy dla dzieci, ogólne, szkolne, zawodowe i akademickie. Egzamin FCE jest częścią sekcji General English i jest przeprowadzany przez British Council na Ukrainie i w Rosji, a także w wyspecjalizowanych ośrodkach ESOL, w których można również zdawać inne testy z grupy egzaminów Cambridge. Egzaminy są płatne, a warunki można znaleźć bezpośrednio w centrach recepcyjnych. 

  Od poważnego do śmiesznego

  Egzamin FCE odbywa się od bardzo dawna i zdaje go około ćwierć miliona osób rocznie. Podobnie jak w przypadku TOEFL i IELTS, w FCE panuje ścisła dyscyplina i prawie niemożliwe jest oszukiwanie na egzaminie. „Wynalazcy” są oczywiście, ale z reguły właścicielem ściągawki lub inicjatorem wskazówek od publiczności bezwzględnie wydalanych. Jeśli chodzi o śmieszne przypadki, na takich egzaminach są one dość rzadkie. Na przykład, gdy sikorka poleciała do otwartego okna publiczności i, trzepocząc nad głowami badanych, rozproszyła ich tak bardzo, że egzaminatorzy pozwolili uczniom wydalić nieszczęśliwego ptaka z ulicy, a następnie kontynuować egzamin. Jak długo trwała ta przygoda i czy ten czas został dodany do egzaminu, historia milczy. 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz