Hat 1432

Zawody w języku angielskim na zdjęciach i z przykładami

Zawody w języku angielskim na zdjęciach i z przykładami

W tym artykule przyjrzymy się liście ponad 100 zawodów w języku angielskim wraz z transkrypcją i tłumaczeniem. Podamy również proste, ale zapadające w pamięć przykłady, które pomogą Ci zapamiętać użycie nowych słów i podpowiedzą, jak poprawnie zapytać osobę o jej zawód. 

 • Praca to nie tylko jedna trzecia dnia, ale także jeden z głównych sposobów samorealizacji człowieka. A z czasem zawód może stać się jego drugim „ja”. Znajomość nazw zawodów w języku angielskim może Ci się przydać nie tylko do przedstawienia się lub poznania osoby, ale także do wypełnienia ankiet i dokumentów urzędowych, gdzie oprócz danych osobowych musisz wskazać zakres swojej działalności. Radzimy również zwrócić uwagę na wybór kursów języka angielskiego online. 

  Radzimy również zwrócić uwagę na kursy biznesowego języka angielskiego, na których możesz poprawić swój poziom biegłości językowej. 

  Lista zawodów w języku angielskim 

  профессии на английском enguide

  office worker

  [ˈɔfəsˈwɜrkər]

  urzędnik 

  computer programmer

  [kəmˈpjutərˈproʊˌgræmər]

  programista 

  veterinarian

  [ˌvɛtrəˈnɛriən]

  weterynarz 

  street vendor

  [stritˈvɛndər]

  uliczny sprzedawca 

  factory worker

  [ˈfæktəriˈwɜrkər]

  pracownik fabryki 

  miner

  ['maɪnə]

  górnik 

  teacher

  ['tiːʧə]

  nauczyciel 

  real estate agent

  [riəl ɪˈsteɪtˈeɪʤənt]

  agent nieruchomości 

  bellboy

  ['belbɔɪ]

  porter 

  gas station attendant

  [gæsˈsteɪʃən əˈtɛndənt]

  zbiornikowiec 

  speaker

  ['spiːkə]

  głośnik 

  delivery man

  [dɪˈlɪvəri mæn]

  kurier 

  butcher

  [['buʧə]

  rzeźnik 

  pharmacist

  ['fɑːməsɪst]

  farmaceuta 

  receptionist

  [rɪ'sepʃ(ə)nɪst]

  recepcjonista 

  politician

  [ˌpɔlɪ'tɪʃ(ə)n]

  polityk 

  tour guide

  [tʊr gaɪd]

  przewodnik 

  entrepreneur

  [ˌɔntrəprə'nɜː]

  przedsiębiorca 

  ballet dancer

  [bæˈleɪ ˈdænsər]

  balerina 

  astronaut

  ['æstrənɔːt]

  astronauta 

  judge

  [ʤʌʤ]

  sędzia 

  custom officer

  [ˈkʌstəmˈɔfəsər]

  funkcjonariusz celny 

  lawyer

  ['lɔɪə]

  rzecznik 

  cashier

  [kæ'ʃɪə]

  kasjer 

  taxi driver

  ['tæksɪˌdraɪvə]

  kierowca taksówki 

  plumber

  ['plʌmə]

  hydraulik 

  musician

  [mjuː'zɪʃ(ə)n]

  muzyk 

  chef

  [ʃef]

  Szef kuchni 

  baker

  ['beɪkə]

  piekarz 

  artist

  ['ɑːtɪst]

  artysta 


  профессии на английском enguide 2

  waiter

  [weɪtə]

  kelner 

  paramedic

  [ˌpærə'medɪk]

  sanitariusz 

  dentist

  [dentɪst]

  dentysta 

  train conductor

  [treɪn kən'dʌktə]

  konduktor pociągu 

  nurse

  [nɜːs]

  pielęgniarka 

  electrician

  [ˌelɪk'trɪʃ(ə)n]

  elektryk 

  doctor

  ['dɔktə]

  lekarz 

  businessman

  ['bɪznɪsmæn]

  biznesmen 

  american football player

  [ə'merɪkən 'futbɔːl pleɪə]

  amerykański piłkarz 

  student

  ['st(j)uːd(ə)nt]

  student 

  surgeon

  ['sɜːʤ(ə)n]

  chirurg 

  doorman

  ['dɔːmən]

  porter 

  secretary

  [ˈsɛkrəˌtɛri]

  sekretarz 

  soldier

  ['səulʤə]

  żołnierz 

  repairman

  [rɪ'peəmən]

  naprawiacz 

  scientist

  ['saɪəntɪst]

  naukowiec 

  reporter

  [rɪ'pɔːtə]

  Reporter 

  construction worker

  [kən'strʌkʃ(ə)n 'wɜːkə]

  budowniczy 

  professor

  [prə'fesə]

  Profesor 

  police officer

  [pəˈlisˈɔfəsər]

  policjant 

  postman

  ['pəustmən]

  listonosz 

  photographer

  [fə'tɔgrəfə]

  fotograf 

  pilot

  ['paɪlət]

  pilot 

  catholic nun

  ['kæθ(ə)lɪk nʌn]

  zakonnica katolicka 

  painter

  ['peɪntə]

  artysta 

  mechanic

  [mɪ'kænɪk]

  mechanik 

  magician

  [mə'ʤɪʃ(ə)n]

  magik 

  lifeguard

  ['laɪfgɑːd]

  ochroniarz 

  lunchroom supervisor

  ['lʌnʧruːm 's(j)uːpəvaɪzə]

  kierownik stołówki 

  clown

  [klaun]

  błazen 

  housekeeper

  ['hausˌkiːpə]

  gospodyni domowa 

  gardener

  ['gɑːdnə]

  ogrodnik 

  geisha

  [['geɪʃə]

  gejsza 

  footballer

  ['futbɔːlə]

  piłkarz 

  forest ranger

  ['fɔrɪst 'reɪnʤə]

  leśniczy 

  builder

  ['bɪldə]

  budowniczy 

  foreman

  ['fɔːmən]

  majster 

  farmer

  ['fɑːmə]

  rolnik 

  high attendant

  [haɪ ə'tendənt]

  stewardessa 

  fireman

  ['faɪəmən]

  strażak 

  engineer

  [ˌenʤɪ'nɪə]

  inżynier 

  carpenter

  ['kɑːp(ə)ntə]

  stolarz 

  architect

  ['ɑːkɪtekt]

  architekt 

  Przykłady: 
  1. I became a lawyer to help people. 
  2. Would you be able to call a doctor for me? 
  3. She was a soldier during the war. 
  4. I am a teacher and novelist.
  5. A good businessman knows how to make money. 
  6. My secretary has a good command of French anf German. 
  7. Today the postman brought your letter. 
  8. politician should serve the people.
  9. That architect builds modern houses. 
  10. We need an expert mechanic for this job. 

  Jak poprawnie poznać zawód po angielsku? 

  Poznałeś już imię osoby, ile ma lat i skąd pochodzi. Kolejne pytanie dotyczy zakresu jego działalności. W takim przypadku, aby dowiedzieć się o zawodzie swojego rozmówcy, właściwym pytaniem, które powinieneś zadać, jest  «What do you do?».

  Pytanie «What do you do for living?» będzie odpowiedni dla młodych ludzi i studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność zawodową lub dorabiają w wolnym czasie.

  Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje, w takim przypadku użyj pytania: «What sort of work do you do?» 

  Lista zawodów przedstawiona w tym artykule nie jest wyczerpująca. Jest jednak w stanie pomóc w zrozumieniu głównych obszarów działalności w języku angielskim. Teraz możesz bezpiecznie wyjść poza zwykłe powitanie z obcokrajowcem i znaleźć więcej wspólnego języka ze swoim rozmówcą. 

   
 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz