Hat 596 0

Zawody w języku angielskim na zdjęciach i z przykładami

Zawody w języku angielskim na zdjęciach i z przykładami

W tym artykule przyjrzymy się liście ponad 100 zawodów w języku angielskim wraz z transkrypcją i tłumaczeniem. Podamy również proste, ale zapadające w pamięć przykłady, które pomogą Ci zapamiętać użycie nowych słów i podpowiedzą, jak poprawnie zapytać osobę o jej zawód. 

Praca to nie tylko jedna trzecia dnia, ale także jeden z głównych sposobów samorealizacji człowieka. A z czasem zawód może stać się jego drugim „ja”. Znajomość nazw zawodów w języku angielskim może Ci się przydać nie tylko do przedstawienia się lub poznania osoby, ale także do wypełnienia ankiet i dokumentów urzędowych, gdzie oprócz danych osobowych musisz wskazać zakres swojej działalności. Radzimy również zwrócić uwagę na wybór kursów języka angielskiego online. 

Radzimy również zwrócić uwagę na kursy biznesowego języka angielskiego, na których możesz poprawić swój poziom biegłości językowej. 

Lista zawodów w języku angielskim 

профессии на английском enguide

office worker

[ˈɔfəsˈwɜrkər]

urzędnik 

computer programmer

[kəmˈpjutərˈproʊˌgræmər]

programista 

veterinarian

[ˌvɛtrəˈnɛriən]

weterynarz 

street vendor

[stritˈvɛndər]

uliczny sprzedawca 

factory worker

[ˈfæktəriˈwɜrkər]

pracownik fabryki 

miner

['maɪnə]

górnik 

teacher

['tiːʧə]

nauczyciel 

real estate agent

[riəl ɪˈsteɪtˈeɪʤənt]

agent nieruchomości 

bellboy

['belbɔɪ]

porter 

gas station attendant

[gæsˈsteɪʃən əˈtɛndənt]

zbiornikowiec 

speaker

['spiːkə]

głośnik 

delivery man

[dɪˈlɪvəri mæn]

kurier 

butcher

[['buʧə]

rzeźnik 

pharmacist

['fɑːməsɪst]

farmaceuta 

receptionist

[rɪ'sepʃ(ə)nɪst]

recepcjonista 

politician

[ˌpɔlɪ'tɪʃ(ə)n]

polityk 

tour guide

[tʊr gaɪd]

przewodnik 

entrepreneur

[ˌɔntrəprə'nɜː]

przedsiębiorca 

ballet dancer

[bæˈleɪ ˈdænsər]

balerina 

astronaut

['æstrənɔːt]

astronauta 

judge

[ʤʌʤ]

sędzia 

custom officer

[ˈkʌstəmˈɔfəsər]

funkcjonariusz celny 

lawyer

['lɔɪə]

rzecznik 

cashier

[kæ'ʃɪə]

kasjer 

taxi driver

['tæksɪˌdraɪvə]

kierowca taksówki 

plumber

['plʌmə]

hydraulik 

musician

[mjuː'zɪʃ(ə)n]

muzyk 

chef

[ʃef]

Szef kuchni 

baker

['beɪkə]

piekarz 

artist

['ɑːtɪst]

artysta 


профессии на английском enguide 2

waiter

[weɪtə]

kelner 

paramedic

[ˌpærə'medɪk]

sanitariusz 

dentist

[dentɪst]

dentysta 

train conductor

[treɪn kən'dʌktə]

konduktor pociągu 

nurse

[nɜːs]

pielęgniarka 

electrician

[ˌelɪk'trɪʃ(ə)n]

elektryk 

doctor

['dɔktə]

lekarz 

businessman

['bɪznɪsmæn]

biznesmen 

american football player

[ə'merɪkən 'futbɔːl pleɪə]

amerykański piłkarz 

student

['st(j)uːd(ə)nt]

student 

surgeon

['sɜːʤ(ə)n]

chirurg 

doorman

['dɔːmən]

porter 

secretary

[ˈsɛkrəˌtɛri]

sekretarz 

soldier

['səulʤə]

żołnierz 

repairman

[rɪ'peəmən]

naprawiacz 

scientist

['saɪəntɪst]

naukowiec 

reporter

[rɪ'pɔːtə]

Reporter 

construction worker

[kən'strʌkʃ(ə)n 'wɜːkə]

budowniczy 

professor

[prə'fesə]

Profesor 

police officer

[pəˈlisˈɔfəsər]

policjant 

postman

['pəustmən]

listonosz 

photographer

[fə'tɔgrəfə]

fotograf 

pilot

['paɪlət]

pilot 

catholic nun

['kæθ(ə)lɪk nʌn]

zakonnica katolicka 

painter

['peɪntə]

artysta 

mechanic

[mɪ'kænɪk]

mechanik 

magician

[mə'ʤɪʃ(ə)n]

magik 

lifeguard

['laɪfgɑːd]

ochroniarz 

lunchroom supervisor

['lʌnʧruːm 's(j)uːpəvaɪzə]

kierownik stołówki 

clown

[klaun]

błazen 

housekeeper

['hausˌkiːpə]

gospodyni domowa 

gardener

['gɑːdnə]

ogrodnik 

geisha

[['geɪʃə]

gejsza 

footballer

['futbɔːlə]

piłkarz 

forest ranger

['fɔrɪst 'reɪnʤə]

leśniczy 

builder

['bɪldə]

budowniczy 

foreman

['fɔːmən]

majster 

farmer

['fɑːmə]

rolnik 

high attendant

[haɪ ə'tendənt]

stewardessa 

fireman

['faɪəmən]

strażak 

engineer

[ˌenʤɪ'nɪə]

inżynier 

carpenter

['kɑːp(ə)ntə]

stolarz 

architect

['ɑːkɪtekt]

architekt 

Przykłady: 
 1. I became a lawyer to help people. 
 2. Would you be able to call a doctor for me? 
 3. She was a soldier during the war. 
 4. I am a teacher and novelist.
 5. A good businessman knows how to make money. 
 6. My secretary has a good command of French anf German. 
 7. Today the postman brought your letter. 
 8. politician should serve the people.
 9. That architect builds modern houses. 
 10. We need an expert mechanic for this job. 

Jak poprawnie poznać zawód po angielsku? 

Poznałeś już imię osoby, ile ma lat i skąd pochodzi. Kolejne pytanie dotyczy zakresu jego działalności. W takim przypadku, aby dowiedzieć się o zawodzie swojego rozmówcy, właściwym pytaniem, które powinieneś zadać, jest  «What do you do?».

Pytanie «What do you do for living?» będzie odpowiedni dla młodych ludzi i studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność zawodową lub dorabiają w wolnym czasie.

Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje, w takim przypadku użyj pytania: «What sort of work do you do?» 

Lista zawodów przedstawiona w tym artykule nie jest wyczerpująca. Jest jednak w stanie pomóc w zrozumieniu głównych obszarów działalności w języku angielskim. Teraz możesz bezpiecznie wyjść poza zwykłe powitanie z obcokrajowcem i znaleźć więcej wspólnego języka ze swoim rozmówcą. 

 
 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz