Heart 1184

Subtelności pisania listów biznesowych po angielsku

Subtelności pisania listów biznesowych po angielsku

W tym artykule znajdziesz przykładowy list biznesowy w języku angielskim oraz jasne zasady prowadzenia korespondencji biznesowej z anglojęzycznymi partnerami biznesowymi. 

 • Korespondencja pozostała aktualna po pojawieniu się telefonu i komunikatorów internetowych. Ani korporacje, ani małe firmy nie mogą obejść się bez listów biznesowych. Na całym świecie korespondencja odbywa się w języku angielskim jako języku uniwersalnym i najwygodniejszym. Dlatego jeśli zamierzasz robić interesy z zagranicznymi partnerami lub zdobyć stanowisko w międzynarodowej firmie, powinieneś wiedzieć, jak napisać list biznesowy po angielsku.

  Teoretycznie, jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, możesz sobie to ułatwić i przetłumaczyć list biznesowy z języka angielskiego na język polski. Ale po pierwsze, nadal musisz nauczyć się angielskiego. Po drugie, przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy list biznesowy w języku angielskim, więc po prostu użyj tego uniwersalnego szablonu w swojej korespondencji. I przeczytaj ten artykuł - w nim rozważyliśmy również cechy listów biznesowych do adresatów anglojęzycznych. 

  Деловое письмо на английском

  Cechy listu biznesowego w języku angielskim 

  Struktura jest tym, co odróżnia korespondencję przyjacielską od pisania biznesowego. W języku angielskim i nie tylko nie można przedkładać treści nad kompozycję. Ogólnie rzecz biorąc, struktura listu biznesowego w języku angielskim, rosyjskim i każdym innym jest podobna. Możesz to zauważyć podczas tłumaczenia korespondencji biznesowej z angielskiego na polski i/lub odwrotnie. Te zasady nie są przypadkowe. Są to markery w stylu biznesowym, pozwalają okazać szacunek adresatowi i zminimalizować ewentualne nieporozumienia. Dlatego wysoce niepożądane jest łamanie poniższych zasad: 

  Pełna nazwa nadawcy i jego współrzędne (nazwa firmy, adres) są podane w lewym górnym rogu arkusza.

  1. Imię i nazwisko adresata pisze się w nowym wierszu. W tym miejscu wskazana jest również nazwa firmy będącej odbiorcą.

  2. Data powstania i wysłania listu umieszczona jest w prawym górnym rogu listu.
  3. Tekst listu powinien być podzielony na akapity zgodnie ze znaczeniem i dla łatwego zrozumienia. Czerwona linia przed akapitami nie jest używana.
  4. Powodem odwołania, który często jest główną ideą, jest odpowiednie rozpoczęcie listu biznesowego w języku angielskim. Na przykład: "I am writing to you to ..." lub inne wyrażenie o podobnym znaczeniu.
  5. Ponadto w głównej części listu podana jest reszta informacji (szczegóły, opisy, okoliczności, warunki itp.). Zdania są krótkie, styl zwięzły.
  6. Na końcu tekstu znajdują się oficjalne słowa wdzięczności i pożegnania. Na przykład: "Yours faithfully" lub “Thank you for your help". 
  7. Przed zakończeniem listu biznesowego wskazane jest złożenie własnoręcznego podpisu. Oczywiście ta zasada nie obowiązuje, gdy piszesz e-maila w języku angielskim.
  8. Imię i nazwisko autora oraz stanowisko powtarza się na samym końcu listu, po wcięciu 2-3 wierszy. 

  Warunki te są przestrzegane w pismach z tłumaczeniem i bez, niezależnie od treści i celu. Jeśli nie wiesz, jak napisać prośbę, odwołanie, wiadomość informacyjną do partnera biznesowego, ofertę dla pracowników po angielsku, możesz bezpiecznie skorzystać z tych pustych miejsc. Te same zasady dotyczące korespondencji obowiązują w przypadku konieczności napisania odpowiedzi na list biznesowy skierowany do Ciebie. 

  перевод делового письма на английский

  Przykład listu biznesowego w języku angielskim 

  Wskazane jest, aby każdy, kto zetknie się z korespondencją służbową, znał biznesowy angielski, aby nie tracić czasu na szukanie i/lub tłumaczenie poszczególnych fraz. Ale jeśli po raz pierwszy musisz napisać list biznesowy po angielsku, użyj tego szablonu jako przykładu. 

  Mr. Mieczysław Gorzka 
  Company "iTech"
  Office 514,
  Planernaya Street, 89
  Warsaw 
  Poland 13 June 2017
  Dear Mieczysław,
  I'm writing to you to send you the details of my travel plan. I appreciate the offer to your assistant meet me when I arrive to Warsaw in order to take me to the office.
  My flight is set to land at the Warsaw International Airport on June 15, at 10:25 am. My flight number is 854. I expect that we will be out of the airport an hour after touchdown. I am looking forward to seeing you all soon.
  Yours sincerely,
  Steven Shchitov
  Managing Director.

  This is an example of a business letter, the author of which informs the addressee of his arrival. The template complied with all the formalities and at the same time the message remained concise, the information in it was presented briefly, but very politely. This is an excellent sample of business correspondence. Let's see what kind of response Steven received to his letter. 

  Dear Steven,
  Thank you for your June 13 letter expressing interest in our Conference. This letter confirms our plans for your meeting.
  If any questions or needs arise, please contact us immediately.
  We look forward to seeing you on June 15th.
  Sincerely yours,
  Katherine Jackson
  Meeting Planner.

  Początek drugiej litery jest inny - jest krótszy i prostszy. Jest to całkiem do przyjęcia, jeśli piszesz odpowiedź na list i / lub jeśli korespondencja jest prowadzona między przedstawicielami firmy, którzy dobrze się znają. 

  Etykieta i pewne formalności są ważne w korespondencji biznesowej w języku angielskim. Ale łatwo je opanować, jeśli użyjesz szablonów listów i naszych wskazówek.. I nie zapominaj, że w każdej korespondencji najważniejsza jest uprzejmość, poprawność i szacunek dla interesów obu stron. 

  Jeśli zdecydujesz się przenieść swój biznesowy angielski na wyższy poziom, radzimy zwrócić uwagę na kursy biznesowego języka angielskiego w Warszawie . 

  Życzymy sukcesów! 

  образец делового письма 
 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz