Hot 337 0

Pory roku w języku angielskim - słowa i zwroty z tłumaczeniem

Pory roku w języku angielskim - słowa i zwroty z tłumaczeniem

W tym artykule przyjrzymy się wszystkim czterem porom roku w języku angielskim, nazwom miesięcy i słownictwu charakterystycznemu dla każdej z pór roku.  

Zastanów się, jak często mówisz o pogodzie, wspomnij o porach roku w swoim przemówieniu. Prawie codziennie. Nazwy pór roku w języku angielskim są znane większości ze szkolnej ławki. Warto jednak aktualizować ich pamięć, zarówno dla dzieci uczących się języka angielskiego, jak i dla dorosłych, którzy próbują opanować język angielski od podstaw.

W tym artykule przyjrzymy się wszystkim czterem porom roku w języku angielskim, nazwom miesięcy i słownictwu charakterystycznemu dla każdej z pór roku. 

Pora roku 

Transkrypcja 

Tłumaczenie 

spring

[sprɪŋ]

Wiosna 

summer

[ˈsʌmər]

lato 

autumn

[ˈɔtəm]

jesień 

winter

[ˈwɪntər]

zima 

Spring

весна на английском

holiday

[ˈhɑləˌdeɪ]

wakacje 

rainbow

[ˈreɪnˌboʊ]

tęcza 

rain

[reɪn]

deszcz 

butterfly

[ˈbʌtərˌflaɪ]

motyl 

flowers

[ˈflaʊərz]

kwiaty 

grass

[græs]

trawa 

ladybird

[ˈleɪdiˌbɜrd

biedronka 

mushroom

[ˈmʌʃrum]

Grzyb 

nest

[nɛst]

gniazdo 

bird

[bɜrd]

ptak 

bee

[bi]

pszczoła 

Przykłady: 

 1. In spring people pick mushrooms after rain. 
 2. We like the holidays in May
 3. The first grass appeared in March
 4. Migratory birds return in April
 5. Spring is the time of flowers

Radzimy też zwrócić uwagę na wybór szkół języka angielskiego online. 

Summer

лето на английском

beach

[biʧ]

plaża 

camping

[ˈkæmpɪŋ]

kemping 

bikini

[bɪˈkini]

kostium kąpielowy 

drink

[drɪŋk]

drink 

sunglasses

[ˈsʌnˌglæsɪz]

okulary 

ice cream

[aɪs krim]

lody 

park

[pɑrk]

park 

swimming pool

[ˈswɪmɪŋ pul]

basen 

garden

[ˈgɑrdən]

ogród 

travel

[ˈtrævəl]

podróż / wycieczka 

Przykłady:  

 1. The boys are playing beach volleyball in summer.
 2. The ice-cream will melt in July
 3. Sunglasses protect our eyes from the sun in summer
 4. travel a lot in August
 5. I cannot drink the water in summer

Autumn

осень на английском

apple harvest

[ˈæpəl ˈhɑrvəst]

zbiór jabłek 

falling leaves

[ˈfɑlɪŋ livz]

opadające liście 

pumpkin

[ˈpʌmpkɪn]

dynia 

halloween

[ˌhæləˈwin]

Halloween 

back to school

[bæk tə skul]

wracaj do szkoły 

corn

[kɔrn]

kukurydza 

acorn

[ˈeɪkɔrn]

żołądź 

Przykłady:   

 1. Pumpkin pie is the favorite dessert of November
 2. Halloween is celebrated on 31 October.
 3. We always pick acorns in October
 4. We are expecting a good apple harvest this autumn
 5. Will you be allowed back to school in September

Winter

зима на английском

boots

[buts]

buty 

snow

[snoʊ]

śnieg 

log fire

[lɔg ˈfaɪər]

drewno kominkowe 

snowman

[ˈsnoʊˌmæn]

bałwan 

socks

[sɑks]

skarpety 

skiing

[ˈskiɪŋ]

narty 

polar bear

[ˈpoʊlər bɛr

Niedźwiedź polarny 

jacket

[ˈʤækət]

kurtka 

scarf

[skɑrf]

szalik 

beanie (U.K)

[ˈbiːni]

czapka 

snowflake

[ˈsnoʊˌfleɪk]

płatek śniegu 

sledge (U.K)

[slɛʤ ]

sanki 

mittens

[ˈmɪtənz]

rękawice 

hot drink

[hɑt drɪŋk]

gorący napój 

penguin

[ˈpɛŋgwən]

pingwin 

Przykłady:    

 1. We have a lot of snow in the winter
 2. Usually I decorate a Christmas tree in December
 3. They built a snowman together in winter
 4. I bought my mittens last December.
 5. I wear a very warm jacket in winter

Miesiące po angielsku 

месяца на английском - enguide

Miesiąc 

Transkrypcja 

Tłumaczenie 

March

[mɑrʧ]

Marsz 

April

[ˈeɪprəl]

Kwiecień 

May

[meɪ]

Móc 

June

[ʤun]

Czerwiec 

July

[ˌʤuˈlaɪ]

Lipiec 

August

[ˈɑgəst]

Sierpień 

September

[sɛpˈtɛmbər]

Wrzesień 

October

[ɑkˈtoʊbər]

Październik 

November

[noʊˈvɛmbər]

listopad 

December

[dɪˈsɛmbər]

Grudzień 

January

[ˈʤænjuˌɛri]

Styczeń 

February

[ˈfɛbjəˌwɛri]

Luty 

Mamy nadzieję, że mały wybór podstawowego słownictwa, ćwiczenia czytania i konwersacji pomogą Ci opanować język angielski na wyższym poziomie. 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz