Hot 1159

Pory roku w języku angielskim - słowa i zwroty z tłumaczeniem

Pory roku w języku angielskim - słowa i zwroty z tłumaczeniem

W tym artykule przyjrzymy się wszystkim czterem porom roku w języku angielskim, nazwom miesięcy i słownictwu charakterystycznemu dla każdej z pór roku.  

 • Zastanów się, jak często mówisz o pogodzie, wspomnij o porach roku w swoim przemówieniu. Prawie codziennie. Nazwy pór roku w języku angielskim są znane większości ze szkolnej ławki. Warto jednak aktualizować ich pamięć, zarówno dla dzieci uczących się języka angielskiego, jak i dla dorosłych, którzy próbują opanować język angielski od podstaw.

  W tym artykule przyjrzymy się wszystkim czterem porom roku w języku angielskim, nazwom miesięcy i słownictwu charakterystycznemu dla każdej z pór roku. 

  Pora roku 

  Transkrypcja 

  Tłumaczenie 

  spring

  [sprɪŋ]

  Wiosna 

  summer

  [ˈsʌmər]

  lato 

  autumn

  [ˈɔtəm]

  jesień 

  winter

  [ˈwɪntər]

  zima 

  Spring

  весна на английском

  holiday

  [ˈhɑləˌdeɪ]

  wakacje 

  rainbow

  [ˈreɪnˌboʊ]

  tęcza 

  rain

  [reɪn]

  deszcz 

  butterfly

  [ˈbʌtərˌflaɪ]

  motyl 

  flowers

  [ˈflaʊərz]

  kwiaty 

  grass

  [græs]

  trawa 

  ladybird

  [ˈleɪdiˌbɜrd

  biedronka 

  mushroom

  [ˈmʌʃrum]

  Grzyb 

  nest

  [nɛst]

  gniazdo 

  bird

  [bɜrd]

  ptak 

  bee

  [bi]

  pszczoła 

  Przykłady: 

  1. In spring people pick mushrooms after rain. 
  2. We like the holidays in May
  3. The first grass appeared in March
  4. Migratory birds return in April
  5. Spring is the time of flowers

  Radzimy też zwrócić uwagę na wybór szkół języka angielskiego online. 

  Summer

  лето на английском

  beach

  [biʧ]

  plaża 

  camping

  [ˈkæmpɪŋ]

  kemping 

  bikini

  [bɪˈkini]

  kostium kąpielowy 

  drink

  [drɪŋk]

  drink 

  sunglasses

  [ˈsʌnˌglæsɪz]

  okulary 

  ice cream

  [aɪs krim]

  lody 

  park

  [pɑrk]

  park 

  swimming pool

  [ˈswɪmɪŋ pul]

  basen 

  garden

  [ˈgɑrdən]

  ogród 

  travel

  [ˈtrævəl]

  podróż / wycieczka 

  Przykłady:  

  1. The boys are playing beach volleyball in summer.
  2. The ice-cream will melt in July
  3. Sunglasses protect our eyes from the sun in summer
  4. travel a lot in August
  5. I cannot drink the water in summer

  Autumn

  осень на английском

  apple harvest

  [ˈæpəl ˈhɑrvəst]

  zbiór jabłek 

  falling leaves

  [ˈfɑlɪŋ livz]

  opadające liście 

  pumpkin

  [ˈpʌmpkɪn]

  dynia 

  halloween

  [ˌhæləˈwin]

  Halloween 

  back to school

  [bæk tə skul]

  wracaj do szkoły 

  corn

  [kɔrn]

  kukurydza 

  acorn

  [ˈeɪkɔrn]

  żołądź 

  Przykłady:   

  1. Pumpkin pie is the favorite dessert of November
  2. Halloween is celebrated on 31 October.
  3. We always pick acorns in October
  4. We are expecting a good apple harvest this autumn
  5. Will you be allowed back to school in September

  Winter

  зима на английском

  boots

  [buts]

  buty 

  snow

  [snoʊ]

  śnieg 

  log fire

  [lɔg ˈfaɪər]

  drewno kominkowe 

  snowman

  [ˈsnoʊˌmæn]

  bałwan 

  socks

  [sɑks]

  skarpety 

  skiing

  [ˈskiɪŋ]

  narty 

  polar bear

  [ˈpoʊlər bɛr

  Niedźwiedź polarny 

  jacket

  [ˈʤækət]

  kurtka 

  scarf

  [skɑrf]

  szalik 

  beanie (U.K)

  [ˈbiːni]

  czapka 

  snowflake

  [ˈsnoʊˌfleɪk]

  płatek śniegu 

  sledge (U.K)

  [slɛʤ ]

  sanki 

  mittens

  [ˈmɪtənz]

  rękawice 

  hot drink

  [hɑt drɪŋk]

  gorący napój 

  penguin

  [ˈpɛŋgwən]

  pingwin 

  Przykłady:    

  1. We have a lot of snow in the winter
  2. Usually I decorate a Christmas tree in December
  3. They built a snowman together in winter
  4. I bought my mittens last December.
  5. I wear a very warm jacket in winter

  Miesiące po angielsku 

  месяца на английском - enguide

  Miesiąc 

  Transkrypcja 

  Tłumaczenie 

  March

  [mɑrʧ]

  Marsz 

  April

  [ˈeɪprəl]

  Kwiecień 

  May

  [meɪ]

  Móc 

  June

  [ʤun]

  Czerwiec 

  July

  [ˌʤuˈlaɪ]

  Lipiec 

  August

  [ˈɑgəst]

  Sierpień 

  September

  [sɛpˈtɛmbər]

  Wrzesień 

  October

  [ɑkˈtoʊbər]

  Październik 

  November

  [noʊˈvɛmbər]

  listopad 

  December

  [dɪˈsɛmbər]

  Grudzień 

  January

  [ˈʤænjuˌɛri]

  Styczeń 

  February

  [ˈfɛbjəˌwɛri]

  Luty 

  Mamy nadzieję, że mały wybór podstawowego słownictwa, ćwiczenia czytania i konwersacji pomogą Ci opanować język angielski na wyższym poziomie. 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz