Hurt 944 0

Nazwy zwierząt w języku angielskim na zdjęciach iz tłumaczeniem

Nazwy zwierząt w języku angielskim na zdjęciach iz tłumaczeniem

W tym artykule zebraliśmy dla Ciebie nazwy najpopularniejszych zwierząt w języku angielskim wraz z tłumaczeniem. Aby ułatwić usystematyzowanie wiedzy, podzielono je na trzy główne grupy: zwierzęta domowe, zwierzęta domowe i dzikie. Transkrypcja pomoże w poprawnej wymowie, a tłumaczenie pomoże ci zrozumieć, kto to jest. Ciekawe zagadki o zwierzętach w języku angielskim pomogą Ci sprawdzić swoją wiedzę i pomysłowość. 

Nauka nazw zwierząt w języku angielskim to podstawowy temat dla wszystkich osób uczących się języka. A jeśli myślisz, że taki temat jest potrzebny tylko dzieciom, to się mylisz. Oczywiście nazwy zwierząt w języku angielskim dla dzieci są częścią podstawowego słownictwa. Jednak uczeń musi również uzupełnić słownictwo nazwami zwierząt dzikich i domowych, ponieważ szkolny program nauczania koniecznie obejmuje tematy „Moje ulubione zwierzęta”, „Moje zwierzęta domowe” itp. Dorosły również potrzebuje podobnego słownictwa. Na przykład przy zdawaniu części mówionej języka angielskiego na międzynarodowych egzaminach TOEFL i IELTS tematyka ochrony przyrody i ochrony środowiska jest obowiązkowa. A bez posiadania specjalnego słownictwa ujawnienie całej istoty zagadnienia jest prawie niemożliwe. 

Let’s go!

Zwierzęta po angielsku  

Zwierzęta 

домашние питомцы на английском

Tak, to bardzo sympatyczni i zabawni mali bracia, którzy przynoszą wiele radości z życia razem z człowiekiem. Dla przeciętnego człowieka większość nazw będzie znajoma. 

dog

[dɔg]

pies 

puppy

['pʌpɪ]

szczeniak 

cat

[kæt]

kot 

kitten

['kɪt(ə)n]

Koteczek 

turtle

['tɜːtl]

żółw 

rabbit

['ræbɪt]

Królik 

hamster

['hæmstə]

chomik 

mouse

[maus]

mysz 

parrot

['pærət]

papuga 

goldfish

['gəuldfɪʃ]

złote rybki 

tropical fish

['trɔpɪk(ə)l fɪʃ]

ryba tropikalna 

Przykłady: 

 1. The kitten was drinking milk under the table. - Kociak chłeptał mleko pod stołem. 

 2. Alex let the hamster out of its cage. - Alex wypuścił chomika z klatki. 

 3. This dog barks at everyone it doesn't know. - Ten pies szczeka na wszystkich, których nie zna. 

Zwierzęta 

домашние животные на английском

Od tych przedstawicieli fauny osoba otrzymuje świadczenia w gospodarstwie domowym, a także pomoc. Niektórzy z nich są pełnoetatowymi żywicielami rodziny. Te informacje pomogą Ci nie zgubić się w zagranicznym sklepie lub restauracji przy wyborze dań mięsnych. 

Radzimy również zwrócić uwagę na wybór szkół online do nauki języka angielskiego . 

cow

[kau]

krowa 

rabbit

['ræbɪt]

Królik 

ducks

[dʌks]

kaczki 

shrimp

[ʃrɪmp]

Krewetka 

pig

[pɪg]

świnia 

goat

[gəut]

koza 

crab

[kræb]

Krab 

deer

[dɪə]

jeleń 

bees

[biːs]

pszczoły 

sheep

[ʃiːp]

owce 

turkey

['tɜːkɪ]

indyk 

dove

[dʌv]

Gołąb 

chickens

['ʧɪkɪns]

kurczaki 

horse

[hɔːs]

koń 

fish

[fɪʃ]

ryba 

Przykłady: 

 1. She bought two horses at the fair. - Kupiła dwa konie na jarmarku. 

 2. dove is a symbol of peace. - Gołąb jest symbolem pokoju. 

 3. Sheep are feeding in the meadow. - Na łące pasą się owce. 

Dzikie zwierzęta w języku angielskim 

дикие животные на английском языке


Ta kategoria zwierząt budzi w człowieku jednocześnie podziw i strach. I choć niektóre zwierzęta nie występują w bezkresie naszego kraju, to jednak odwiedzając zoo lub cyrk, wybierając się na safari w gorących krajach Afryki lub nurkując, znając nazwy dzikich i egzotycznych zwierząt przyda się. 

monkey

['mʌŋkɪ]

małpa 

octopus

['ɔktəpəs]

ośmiornica 

tiger

['taɪgə]

Tygrys 

owl

[aul]

sowa 

panda

['pændə]

panda 

alligator

['ælɪgeɪtə]

aligator 

koala

[kəu'ɑːlə]

koala 

starfish

['stɑːfɪʃ]

rozgwiazda 

shark

[ʃɑːk]

rekin 

crab

[kræb]

Krab 

giraffe

[ʤɪ'rɑːf]

żyrafa 

camel

['kæm(ə)l]

wielbłąd 

woodpecker

['wudˌpekə]

dzięcioł 

zebra

['zebrə]

zebra 

jellyfish

['ʤelɪfɪʃ]]

Meduza 

bald eagle

[bɔːld ˈiːɡl]

łysy orzeł 

antelope

['æntɪləup]

antylopa 

ox

[ɔks]

byk, bawół 

gorilla

[gə'rɪlə]

goryl 

walrus

['wɔːlrəs]

mors 

leopard

['lepəd]

lampart 

wolf

[wulf]

Wilk 

bear

[beə]

niedźwiedź 

blue whale

[bluː (h)weɪl]

Płetwal błękitny 

coyote

[kɔɪ'əutɪ]

kojot 

arctic wolf

[ˈɑːrktɪk wulf]

Arktyczny Wilk 

lion

['laɪən]

Lew 

raccoon

[rə'kuːn]

szop pracz 

chimpanzee

[ˌʧɪmpæn'ziː]

szympans 

crocodile

['krɔkədaɪl]

krokodyl 

dolphin

['dɔlfɪn]

delfin 

elephant

['elɪfənt]

słoń 

kangaroo

[ˌkæŋg(ə)'ruː]

kangur 

snake

[sneɪk]

wąż 

squirrel

['skwɪr(ə)l]

wiewiórka 

hippopotamus

[ˌhɪpə'pɔtəməs]

hipopotam 

elk

[elk]

jeleń kanadyjski 

rabbit

['ræbɪt]

Królik 

fox

[fɔks]

Lis 

gorilla

[gə'rɪlə]

goryl 

bat

[bæt]

nietoperz 

frog

[frɔg]

żabka 

toad

[təud]

ropucha 

deer

[dɪə]

jeleń 

mouse

[maus]

mysz 

hare

[heə]

zając 

rat

[ræt]

szczur 

badger

['bæʤə]

borsuk 

lizard

['lɪzəd]]

jaszczurka 

mole

[məul]

kret 

reindeer

['reɪndɪə]

renifer 

otter

['ɔtə]

wydra 

hedgehog

['heʤhɔg]

jeż 

дикие животные на английском языке - 2

Przykłady: 

 1. An elephant is a strong animal. - Słoń to silne zwierzę. 

 2. The camel can go a long time without water and food. - Wielbłąd może długo obejść się bez jedzenia i wody. 

 3. The owl can see in the dark. - Sowa widzi w ciemności. 

Zagadki o zwierzętach w języku angielskim 

Zagadki kochają zarówno młodzi, jak i starsi. Pomagają przetestować inteligencję człowieka, a także jego umysł i pomysłowość. Ponadto pomagają rozwijać logiczne myślenie i umiejętność analizowania. A w możliwie monotonnej nauce angielskiego zagadki o zwierzętach po angielsku wprowadzą element rywalizacji. Na podstawie zestawu pewnych znaków zwierząt prawdopodobnie możesz zgadnąć, o kim mówimy. nie wierzysz? Sprawdźmy. 

 1. A warrior amongst the flowers, He bears a thrusting sword. Able and ready to use, To guard his golden hoard. (Bee)

 2. What peels like an onion but still remains whole? (Lizard)

 3. What is it that has a power socket on one end and a corkscrew on the other? (Pig)

 4. What rains at the north pole? (Reindeer)

 5. Armored but not a knight, snapping but not a twig, and always at home, even on the move. What am I? (Turtle)

Po przestudiowaniu tych słów możesz z łatwością mówić o swoich ulubionych zwierzętach domowych, zwierzętach, które można znaleźć w Twojej okolicy lub o tych, które chcesz poznać. Ty też możesz pomóc swojemu dziecku w nauce tego fascynującego tematu. 

Good luck! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz