Hurt 1224

Nazwy zwierząt w języku angielskim na zdjęciach iz tłumaczeniem

Nazwy zwierząt w języku angielskim na zdjęciach iz tłumaczeniem

W tym artykule zebraliśmy dla Ciebie nazwy najpopularniejszych zwierząt w języku angielskim wraz z tłumaczeniem. Aby ułatwić usystematyzowanie wiedzy, podzielono je na trzy główne grupy: zwierzęta domowe, zwierzęta domowe i dzikie. Transkrypcja pomoże w poprawnej wymowie, a tłumaczenie pomoże ci zrozumieć, kto to jest. Ciekawe zagadki o zwierzętach w języku angielskim pomogą Ci sprawdzić swoją wiedzę i pomysłowość. 

 • Nauka nazw zwierząt w języku angielskim to podstawowy temat dla wszystkich osób uczących się języka. A jeśli myślisz, że taki temat jest potrzebny tylko dzieciom, to się mylisz. Oczywiście nazwy zwierząt w języku angielskim dla dzieci są częścią podstawowego słownictwa. Jednak uczeń musi również uzupełnić słownictwo nazwami zwierząt dzikich i domowych, ponieważ szkolny program nauczania koniecznie obejmuje tematy „Moje ulubione zwierzęta”, „Moje zwierzęta domowe” itp. Dorosły również potrzebuje podobnego słownictwa. Na przykład przy zdawaniu części mówionej języka angielskiego na międzynarodowych egzaminach TOEFL i IELTS tematyka ochrony przyrody i ochrony środowiska jest obowiązkowa. A bez posiadania specjalnego słownictwa ujawnienie całej istoty zagadnienia jest prawie niemożliwe. 

  Let’s go!

  Zwierzęta po angielsku  

  Zwierzęta 

  домашние питомцы на английском

  Tak, to bardzo sympatyczni i zabawni mali bracia, którzy przynoszą wiele radości z życia razem z człowiekiem. Dla przeciętnego człowieka większość nazw będzie znajoma. 

  dog

  [dɔg]

  pies 

  puppy

  ['pʌpɪ]

  szczeniak 

  cat

  [kæt]

  kot 

  kitten

  ['kɪt(ə)n]

  Koteczek 

  turtle

  ['tɜːtl]

  żółw 

  rabbit

  ['ræbɪt]

  Królik 

  hamster

  ['hæmstə]

  chomik 

  mouse

  [maus]

  mysz 

  parrot

  ['pærət]

  papuga 

  goldfish

  ['gəuldfɪʃ]

  złote rybki 

  tropical fish

  ['trɔpɪk(ə)l fɪʃ]

  ryba tropikalna 

  Przykłady: 

  1. The kitten was drinking milk under the table. - Kociak chłeptał mleko pod stołem. 

  2. Alex let the hamster out of its cage. - Alex wypuścił chomika z klatki. 

  3. This dog barks at everyone it doesn't know. - Ten pies szczeka na wszystkich, których nie zna. 

  Zwierzęta 

  домашние животные на английском

  Od tych przedstawicieli fauny osoba otrzymuje świadczenia w gospodarstwie domowym, a także pomoc. Niektórzy z nich są pełnoetatowymi żywicielami rodziny. Te informacje pomogą Ci nie zgubić się w zagranicznym sklepie lub restauracji przy wyborze dań mięsnych. 

  Radzimy również zwrócić uwagę na wybór szkół online do nauki języka angielskiego . 

  cow

  [kau]

  krowa 

  rabbit

  ['ræbɪt]

  Królik 

  ducks

  [dʌks]

  kaczki 

  shrimp

  [ʃrɪmp]

  Krewetka 

  pig

  [pɪg]

  świnia 

  goat

  [gəut]

  koza 

  crab

  [kræb]

  Krab 

  deer

  [dɪə]

  jeleń 

  bees

  [biːs]

  pszczoły 

  sheep

  [ʃiːp]

  owce 

  turkey

  ['tɜːkɪ]

  indyk 

  dove

  [dʌv]

  Gołąb 

  chickens

  ['ʧɪkɪns]

  kurczaki 

  horse

  [hɔːs]

  koń 

  fish

  [fɪʃ]

  ryba 

  Przykłady: 

  1. She bought two horses at the fair. - Kupiła dwa konie na jarmarku. 

  2. dove is a symbol of peace. - Gołąb jest symbolem pokoju. 

  3. Sheep are feeding in the meadow. - Na łące pasą się owce. 

  Dzikie zwierzęta w języku angielskim 

  дикие животные на английском языке


  Ta kategoria zwierząt budzi w człowieku jednocześnie podziw i strach. I choć niektóre zwierzęta nie występują w bezkresie naszego kraju, to jednak odwiedzając zoo lub cyrk, wybierając się na safari w gorących krajach Afryki lub nurkując, znając nazwy dzikich i egzotycznych zwierząt przyda się. 

  monkey

  ['mʌŋkɪ]

  małpa 

  octopus

  ['ɔktəpəs]

  ośmiornica 

  tiger

  ['taɪgə]

  Tygrys 

  owl

  [aul]

  sowa 

  panda

  ['pændə]

  panda 

  alligator

  ['ælɪgeɪtə]

  aligator 

  koala

  [kəu'ɑːlə]

  koala 

  starfish

  ['stɑːfɪʃ]

  rozgwiazda 

  shark

  [ʃɑːk]

  rekin 

  crab

  [kræb]

  Krab 

  giraffe

  [ʤɪ'rɑːf]

  żyrafa 

  camel

  ['kæm(ə)l]

  wielbłąd 

  woodpecker

  ['wudˌpekə]

  dzięcioł 

  zebra

  ['zebrə]

  zebra 

  jellyfish

  ['ʤelɪfɪʃ]]

  Meduza 

  bald eagle

  [bɔːld ˈiːɡl]

  łysy orzeł 

  antelope

  ['æntɪləup]

  antylopa 

  ox

  [ɔks]

  byk, bawół 

  gorilla

  [gə'rɪlə]

  goryl 

  walrus

  ['wɔːlrəs]

  mors 

  leopard

  ['lepəd]

  lampart 

  wolf

  [wulf]

  Wilk 

  bear

  [beə]

  niedźwiedź 

  blue whale

  [bluː (h)weɪl]

  Płetwal błękitny 

  coyote

  [kɔɪ'əutɪ]

  kojot 

  arctic wolf

  [ˈɑːrktɪk wulf]

  Arktyczny Wilk 

  lion

  ['laɪən]

  Lew 

  raccoon

  [rə'kuːn]

  szop pracz 

  chimpanzee

  [ˌʧɪmpæn'ziː]

  szympans 

  crocodile

  ['krɔkədaɪl]

  krokodyl 

  dolphin

  ['dɔlfɪn]

  delfin 

  elephant

  ['elɪfənt]

  słoń 

  kangaroo

  [ˌkæŋg(ə)'ruː]

  kangur 

  snake

  [sneɪk]

  wąż 

  squirrel

  ['skwɪr(ə)l]

  wiewiórka 

  hippopotamus

  [ˌhɪpə'pɔtəməs]

  hipopotam 

  elk

  [elk]

  jeleń kanadyjski 

  rabbit

  ['ræbɪt]

  Królik 

  fox

  [fɔks]

  Lis 

  gorilla

  [gə'rɪlə]

  goryl 

  bat

  [bæt]

  nietoperz 

  frog

  [frɔg]

  żabka 

  toad

  [təud]

  ropucha 

  deer

  [dɪə]

  jeleń 

  mouse

  [maus]

  mysz 

  hare

  [heə]

  zając 

  rat

  [ræt]

  szczur 

  badger

  ['bæʤə]

  borsuk 

  lizard

  ['lɪzəd]]

  jaszczurka 

  mole

  [məul]

  kret 

  reindeer

  ['reɪndɪə]

  renifer 

  otter

  ['ɔtə]

  wydra 

  hedgehog

  ['heʤhɔg]

  jeż 

  дикие животные на английском языке - 2

  Przykłady: 

  1. An elephant is a strong animal. - Słoń to silne zwierzę. 

  2. The camel can go a long time without water and food. - Wielbłąd może długo obejść się bez jedzenia i wody. 

  3. The owl can see in the dark. - Sowa widzi w ciemności. 

  Zagadki o zwierzętach w języku angielskim 

  Zagadki kochają zarówno młodzi, jak i starsi. Pomagają przetestować inteligencję człowieka, a także jego umysł i pomysłowość. Ponadto pomagają rozwijać logiczne myślenie i umiejętność analizowania. A w możliwie monotonnej nauce angielskiego zagadki o zwierzętach po angielsku wprowadzą element rywalizacji. Na podstawie zestawu pewnych znaków zwierząt prawdopodobnie możesz zgadnąć, o kim mówimy. nie wierzysz? Sprawdźmy. 

  1. A warrior amongst the flowers, He bears a thrusting sword. Able and ready to use, To guard his golden hoard. (Bee)

  2. What peels like an onion but still remains whole? (Lizard)

  3. What is it that has a power socket on one end and a corkscrew on the other? (Pig)

  4. What rains at the north pole? (Reindeer)

  5. Armored but not a knight, snapping but not a twig, and always at home, even on the move. What am I? (Turtle)

  Po przestudiowaniu tych słów możesz z łatwością mówić o swoich ulubionych zwierzętach domowych, zwierzętach, które można znaleźć w Twojej okolicy lub o tych, które chcesz poznać. Ty też możesz pomóc swojemu dziecku w nauce tego fascynującego tematu. 

  Good luck! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz