Heart 1048

Liczby w języku angielskim

Liczby w języku angielskim

Przygotowany dla Ciebie artykuł o liczbach w języku angielskim: zaszczepił także przykłady pisania w popularnych sytuacjach. 

 • Osoba jest wszędzie i wszędzie otacza liczby. Jest to czas na wyświetlanie smartfonów i datę kalendarza oraz hasło z poczty oraz liczbę paszportu, które należy wskazać w dokumentach, oraz adres dostarczania żywności. Zasady pisania nazwy cyfry w języku polskim są dość proste i zrozumiałe. Jak wyglądają rzeczy według liczb angielskich? Czy jest wiele niuansów, zastrzeżeń i wyjątków? Spróbujmy zrozumieć ten artykuł, jak pisane są liczby angielskie, a mianowicie: 

  • Podstawowe zasady pisania liczb w języku angielskim;
  • liczby i czas w ciągu kilku minut i godzin;
  • Nazwa liczbowa w adresach;
  • Liczby w dokumentacji. 

  11 zasad pisania liczb w języku angielskim 

  правила чисел на английском

  Zasada 1. Daty są głównie wskazane na początku zdania. Możesz nagrywać zarówno wartość liczbową, jak i w kapitale. 

  Przykład: 

  • Nineteen forty-six was a hard year for all people. 
  • 1946 was a hard year for all people. 

  Zasada 2. Liczby składające się z czterech lub więcej cyfr powinny być oddzielone przecinkami (liczba od przestrzeni trzech cyfr) po każdej trzech cyfrach. Pamiętaj, że dziesiąte są oddzielone kropkami, a nie przecinkami. 

  Przykład: 

  • Last year, our company earned more than $ 2,000,000 in net profit.

  Zasada 3. Aby wskazać czas na zegar w liście, możesz użyć liczb. Jednak niektórzy pisarze wolą przepisywać czas słowami. 

  Przykład: 

  • The plane arrived in Moscow at 6:35 a.m. 
  • The plane arrived in Moscow at six thirty-five. 

  Zasada 4. Dziesięciolecia nie zostały napisane z literą. 

  Przykład: 

  • During the eighties, science developed rapidly. 

  Zasada 5. Nagrywając dziesięciolecia za pomocą liczb, apostrof musi być ustawiony przed liczbami, a nie między nimi a symbolem  «s».

  Przykład: 

  • During the ‘80s, science developed rapidly..

  Zasada 6. Koszt produktu jest niższy niż dolar nie powinien być rejestrowany jako frakcja dziesiętna (przy użyciu przecinka). 

  Przykład: 

  • Coconut costs 60 cents.
  • Coconut costs sixty cents. 

  Zasada 7. Nie dodawaj słowa „dolar” do liczb poprzedzających ikonę  «$».

  Przykład: 

  • This house costs $ 3,000,000. 

  Zasada 8. Liczniki zamówień są zapisane w skróconej formie. Ale jeśli na piśmie artykuł „nie jest używany, pozostaje on doustnie. 

  Przykład: 

  • the third - I usually sit on the 3rd row.

  Zasada 9. Oficjalna korespondencja i dokumentacja biznesowa wymaga zapisu zainteresowania obok liczb w słowie, a nie ikonie „%”. W przypadku codziennych zapisów lub nieoficjalnej korespondencji możliwe jest użycie kultowego oznaczenia zainteresowania. 

  Przykład: 

  • 10 percent of the profits will go to charity.

  Zasada 10. Liczby przekraczające milion są lepsze do zaokrąglonego zaokrąglonego, a następnie wskazania rzeczownika. 

  Przykład: 

  • More than 1 billion people in the world speak English.

  Zasada 11. Jeśli napiszesz oficjalny list, liczby mogą nagrywać liczby do 10 („dwa”, „sześć”), jeśli więcej niż 10, warto zapisać słowa. W przeciwnym razie twój list będzie jak wiadomość błyskawiczna w posłańcu. 

  Liczby i czas 

  числа и время на английском

  A jeśli nie ma zamieszania z brytyjskim systemem czasu (Brytyjczycy używają systemu europejskiego), wówczas amerykański jest w stanie i zmusza nas do myślenia przed godzinami i minutami. Prawdopodobnie wszyscy pamiętają skróty „A.M.” i „P.M.” Więcej z szkolnej ławki:

  «a.m.» - Z łacińskiego ante południka oznacza „do południa”. 

  «p.m.» - Post Meridiem – «popołudnie».

  Aby wyrazić siebie w prostszym języku, wystarczy użyć liczb ilościowych. 

  Przykład:

  • We will  meet at 11 p.m.
  • The bus leaves at 8 a.m.

  Aby wyrazić siebie w prostszym języku, wystarczy użyć liczb ilościowych. 

  Przykład:

  • It’s 7:15. – It’s seven fifteen.

  Aby Twoja mowa była bardziej wyrafinowana i inteligentna, oprócz cyfr w języku angielskim, powinieneś użyć następujących projektów: 

  • past – Po;
  • quarter – kwartał;
  • half – połowa;
  • to – do.

  Przykład:

  • It’s quarter to twelve. 
  • It’s half past six. 
  • 10:20 - It's twenty past ten.
  • 11:45 - It's (a) quarter to twelve.

  Aby wyznaczyć 12:00 w języku angielskim, istnieje kilka wyrażeń: 

  • twelve o'clock  - godzina dwunasta;
  • midday = noon – południe;
  • midnight – północ.

  Liczby w języku angielskim w adresach 

  числа в адресах на английском

  System pisania liczb w języku angielskim w adresach praktycznie nie różni się od systemu po polsku. Aby wyznaczyć indeks pocztowy, liczba domu lub biura jest używana ilościowe. Aby zaoszczędzić miejsce na kopertach pocztowych, nie jest skapitalizowane. Jednak numer domu jest wskazany na nazwę ulicy. 

  Przykład:

  • 147 King street.

  Jeśli nazwa ulicy ma uporządkowaną cyfrę, jest ona napisana w skróconej formie. 

  Przykład:

  • 5th Avenue.

  Numery angielskie w sprawozdaniach finansowych oraz innych dokumentach prawnych i finansowych 

  Ogólne zasady mają zastosowanie do cyfr i w tym przypadku. Istnieje jednak zasada powielania liczb na piśmie. 

  Przykład:

  • Quarterly profit came up to $ 125,000 (one hundred twenty five thousand)

  Liczby i daty w języku angielskim 

  числа и даты на английском

  Te same daty można rejestrować na różne sposoby. Do wskazania dat można zastosować następujące przykłady. 

  Przykład:

  • The concert is scheduled for July 15.
  • The concert is scheduled for the 15th of July.

  Ponadto warto rozważyć, że istnieją dwie opcje zmniejszania dat: Brytyjski i Amerykanin. Ich główną różnicą jest kolejność pisania dziennego, miesiąca, roku. 

  Przykład:

  • 20/02/2020 - Brytyjski;
  • 02/20/2020 - Amerykanski.

  Jeśli istnieje potrzeba wskazania skróconej wersji daty, warto użyć artykułu („The”) i przyimka („ON”). 

  Przykład:

  • On the 13th of August. 

  Tak więc temat „liczb w języku angielskim” jest dość obszerny. Niemniej jednak, pamiętając podstawowe zasady pisania nazw liczbowych, możesz ich bez trudności używać. 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz