Heart 3436 0

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych raz na zawsze?

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych raz na zawsze?

Czasowniki nieregularne nie są najprzyjemniejszą, ale niezwykle niezbędną rzeczą w opanowaniu języka angielskiego. Powiemy Ci o popularnych metodach ich badania, które ułatwią i przyspieszą ten proces. 

Nauka czasowników nieregularnych nie jest najprzyjemniejszą, ale niezwykle niezbędną częścią całego procesu opanowywania języka angielskiego. Dlaczego Ponad połowa czasowników, których używamy w codziennej komunikacji, jest nieregularna. Bez ich znajomości po prostu nie będziemy w stanie wyrazić w pełni naszych myśli. 

W języku angielskim jest wiele czasowników nieregularnych - około 500. Liczba ta przeraża tych, którzy dopiero zaczynają się uczyć angielskiego. Czy można nauczyć się jednocześnie pięciuset słów i zapamiętać wszystkie ich formy co najmniej miesiąc później? Nie jesteśmy pewni, ale mamy dobre wieści! Uczenie się absolutnie wszystkiego czasowników nieregularnych jednocześnie nie jest konieczne. Nawet w tym przypadku lepiej jest przestrzegać sekwencji: na początek wystarczy nauczyć się najczęstszych z nich. Podzielimy się kilkoma sposobami, aby pomóc ci poradzić sobie z tym trudnym zadaniem. 

Metoda numer 1. Uporządkuj słowa według podobieństwa

Systematyzacja jest jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod uczenia się nowych słów. Czasowniki nieregularne należy podzielić na grupy, w których zmiana czasowników następuje zgodnie z podobną zasadą.

Czasowniki, których nie można modyfikować

Zacznijmy od prostego - czasowniki, których formy się nie zmieniają. Na przykład: 

bet 
bet bet
cost cost cost
cut cut cut
hit hit hit
let let let
put put put
shut shut shut
spread spread spread 

Czasowniki identyczne w Present i Past Patriciple

Te czasowniki nieregularne brzmią i literują tak samo w pierwszej i trzeciej kolumnie. 

Present Past Past Participle
come came come
become became become
run ran run 

Czasowniki, które kończą się na -N w Past Participle

Wszystko tutaj jest również proste. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że te czasowniki w trzeciej kolumnie mają końcówkę -n. Ale w tej grupie można również wyróżnić podgrupy. 

Czasowniki z -O- w Past i Past Participle 

Present Past Past Participle
break  brOke brOken
choose chOse chOsen
forget forgOt forgOtten
freeeze frOze frOzen
get gOt gOtten
speak spOke spOken
steal stOle stOlen
tear tOre tOrn
wake wOke wOken
wear  wOre wOrn  

Czasowniki z -O- tylko w Past

Present Past Past Participle 
drive  drOve  driven 
 ride rOde   ridden
 rise rOse  risen 
 write wrOte written   


Czasowniki z -EW w drugiej kolumnie i -OWN w trzeciej 

Present  Past Past Participle 
 blow blew blown 
 fly flew  flown 
 grow grew  grown 
 throw threw  thrown 
 know knew  known  

 Inne czasowniki nieregularne z -N na końcu w trzeciej kolumnie 

Present  Past  Past Participle 
 fall fell  falle
forbid   forbade forbidde
forgive forgave  forgiveN 
 give gave  giveN 
 see saw   seeN
 take  took takeN
bite   bit bitteN
 hide hid  hiddeN
 shake shook  shake
eat  ate eate 

Możesz zapoznać się z innymi zasadami dystrybucji czasowników nieregularnych w grupach na stronie espressoenglish.

Metoda numer 2. Użyj karteczki

Aby wdrożyć tę metodę, potrzebujesz papieru i długopisu. Twórz małe karty o tym samym kształcie i rozmiarze, pisząc z jednej strony trzy formy czasownika nieregularnego, az drugiej - jego tłumaczenie. Ręcznie wykonane przygotowanie kart ma niemałe znaczenie. Zalecamy ostrożne wyświetlanie każdego słowa i wypowiadanie go na głos. 

Być może jesteś jednym z tych, którzy doskonale opanowali materiał wizualny. Narysuj czasowniki, które dają ci najtrudniejsze skojarzenia.

Jeśli nie masz czasu ani ochoty na tworzenie kart własnymi rękami, możesz wydrukować i wyciąć gotowe lub skorzystać z programów do nauki języka angielskiego, które można zainstalować za darmo na gadżecie, na przykład  guizlet lub lingvaleo

Metoda numer 3. Obejrzyj wideo

Zalecamy oglądanie filmów rodzimych użytkowników języka angielskiego. Zabijasz więc dwa ptaki jednym kamieniem - pamiętaj o wszystkich formach czasowników nieregularnych i ćwicz ich poprawną wymowę.

Metoda numer 4. Rób zdania

Nie próbuj po prostu zapamiętywać wszystkich form czasowników nieregularnych: takie podejście do nowych słów nie gwarantuje ich długotrwałego przechowywania w pamięci. Zalecamy od czasu do czasu komponować zabawne historie przy użyciu czasowników nieregularnych. Pozostaniesz więc w dobrym nastroju, w sprzyjającym nastroju, ludzka pamięć działa wiele razy wydajniej. 

Metoda numer 5. Zwróć uwagę na czasowniki nieregularne

Oglądać film, słuchać ulubionej piosenki lub czytać książkę w języku angielskim? To są skarby czasowników nieregularnych! Skoncentruj się na czasownikach, tłumacz, sprawdź ich obecność na liście czasowników nieregularnych lub przewiń wszystkie trzy formy czasownika w głowie, jeśli przestudiowałeś go wcześniej. 

Wybierz dowolną z metod lub skorzystaj z kilku na raz i podbij szczyt zwany „czasownikami nieregularnymi”. Życzymy sukcesów! ;)  


  • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

    Komentarze


      Dodaj komentarz