Heart 3755 0

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych raz na zawsze?

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych raz na zawsze?

Czasowniki nieregularne nie są najprzyjemniejszą, ale niezwykle niezbędną rzeczą w opanowaniu języka angielskiego. Powiemy Ci o popularnych metodach ich badania, które ułatwią i przyspieszą ten proces. 

 • Nauka czasowników nieregularnych nie jest najprzyjemniejszą, ale niezwykle niezbędną częścią całego procesu opanowywania języka angielskiego. Dlaczego Ponad połowa czasowników, których używamy w codziennej komunikacji, jest nieregularna. Bez ich znajomości po prostu nie będziemy w stanie wyrazić w pełni naszych myśli. 

  W języku angielskim jest wiele czasowników nieregularnych - około 500. Liczba ta przeraża tych, którzy dopiero zaczynają się uczyć angielskiego. Czy można nauczyć się jednocześnie pięciuset słów i zapamiętać wszystkie ich formy co najmniej miesiąc później? Nie jesteśmy pewni, ale mamy dobre wieści! Uczenie się absolutnie wszystkiego czasowników nieregularnych jednocześnie nie jest konieczne. Nawet w tym przypadku lepiej jest przestrzegać sekwencji: na początek wystarczy nauczyć się najczęstszych z nich. Podzielimy się kilkoma sposobami, aby pomóc ci poradzić sobie z tym trudnym zadaniem. 

  Metoda numer 1. Uporządkuj słowa według podobieństwa

  Systematyzacja jest jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod uczenia się nowych słów. Czasowniki nieregularne należy podzielić na grupy, w których zmiana czasowników następuje zgodnie z podobną zasadą.

  Czasowniki, których nie można modyfikować

  Zacznijmy od prostego - czasowniki, których formy się nie zmieniają. Na przykład: 

  bet 
  bet bet
  cost cost cost
  cut cut cut
  hit hit hit
  let let let
  put put put
  shut shut shut
  spread spread spread 

  Czasowniki identyczne w Present i Past Patriciple

  Te czasowniki nieregularne brzmią i literują tak samo w pierwszej i trzeciej kolumnie. 

  Present Past Past Participle
  come came come
  become became become
  run ran run 

  Czasowniki, które kończą się na -N w Past Participle

  Wszystko tutaj jest również proste. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że te czasowniki w trzeciej kolumnie mają końcówkę -n. Ale w tej grupie można również wyróżnić podgrupy. 

  Czasowniki z -O- w Past i Past Participle 

  Present Past Past Participle
  break  brOke brOken
  choose chOse chOsen
  forget forgOt forgOtten
  freeeze frOze frOzen
  get gOt gOtten
  speak spOke spOken
  steal stOle stOlen
  tear tOre tOrn
  wake wOke wOken
  wear  wOre wOrn  

  Czasowniki z -O- tylko w Past

  Present Past Past Participle 
  drive  drOve  driven 
   ride rOde   ridden
   rise rOse  risen 
   write wrOte written   


  Czasowniki z -EW w drugiej kolumnie i -OWN w trzeciej 

  Present  Past Past Participle 
   blow blew blown 
   fly flew  flown 
   grow grew  grown 
   throw threw  thrown 
   know knew  known  

   Inne czasowniki nieregularne z -N na końcu w trzeciej kolumnie 

  Present  Past  Past Participle 
   fall fell  falle
  forbid   forbade forbidde
  forgive forgave  forgiveN 
   give gave  giveN 
   see saw   seeN
   take  took takeN
  bite   bit bitteN
   hide hid  hiddeN
   shake shook  shake
  eat  ate eate 

  Możesz zapoznać się z innymi zasadami dystrybucji czasowników nieregularnych w grupach na stronie espressoenglish.

  Metoda numer 2. Użyj karteczki

  Aby wdrożyć tę metodę, potrzebujesz papieru i długopisu. Twórz małe karty o tym samym kształcie i rozmiarze, pisząc z jednej strony trzy formy czasownika nieregularnego, az drugiej - jego tłumaczenie. Ręcznie wykonane przygotowanie kart ma niemałe znaczenie. Zalecamy ostrożne wyświetlanie każdego słowa i wypowiadanie go na głos. 

  Być może jesteś jednym z tych, którzy doskonale opanowali materiał wizualny. Narysuj czasowniki, które dają ci najtrudniejsze skojarzenia.

  Jeśli nie masz czasu ani ochoty na tworzenie kart własnymi rękami, możesz wydrukować i wyciąć gotowe lub skorzystać z programów do nauki języka angielskiego, które można zainstalować za darmo na gadżecie, na przykład  guizlet lub lingvaleo

  Metoda numer 3. Obejrzyj wideo

  Zalecamy oglądanie filmów rodzimych użytkowników języka angielskiego. Zabijasz więc dwa ptaki jednym kamieniem - pamiętaj o wszystkich formach czasowników nieregularnych i ćwicz ich poprawną wymowę.

  Metoda numer 4. Rób zdania

  Nie próbuj po prostu zapamiętywać wszystkich form czasowników nieregularnych: takie podejście do nowych słów nie gwarantuje ich długotrwałego przechowywania w pamięci. Zalecamy od czasu do czasu komponować zabawne historie przy użyciu czasowników nieregularnych. Pozostaniesz więc w dobrym nastroju, w sprzyjającym nastroju, ludzka pamięć działa wiele razy wydajniej. 

  Metoda numer 5. Zwróć uwagę na czasowniki nieregularne

  Oglądać film, słuchać ulubionej piosenki lub czytać książkę w języku angielskim? To są skarby czasowników nieregularnych! Skoncentruj się na czasownikach, tłumacz, sprawdź ich obecność na liście czasowników nieregularnych lub przewiń wszystkie trzy formy czasownika w głowie, jeśli przestudiowałeś go wcześniej. 

  Wybierz dowolną z metod lub skorzystaj z kilku na raz i podbij szczyt zwany „czasownikami nieregularnymi”. Życzymy sukcesów! ;)  


 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz