Heart 358 0

Jak grzecznie powiedzieć „Nie!” po angielsku?

Jak grzecznie powiedzieć „Nie!” po angielsku?

Jak często musiałeś powiedzieć „nie” po angielsku? A co z powiedzeniem „Nie” lub sprzeciwem w taki sposób, aby Twój rozmówca nie odebrał Twojej uwagi jako niegrzecznej? Z jakich form odmowy lub sprzeciwu lepiej skorzystać w języku angielskim - powiemy Ci bardziej szczegółowo. 

Jak często musiałeś powiedzieć „nie” po angielsku? A co z powiedzeniem „Nie” lub sprzeciwem w taki sposób, aby Twój rozmówca nie odebrał Twojej uwagi jako niegrzecznej? Nawet komunikując się w naszym ojczystym języku, sprzeciw lub odmowa mogą zabrzmieć szorstko, ale wyczuwamy różnice w intonacji, możemy złagodzić uwagę formą prezentacji lub wybrać inne sformułowanie. Z jakich form odmowy lub sprzeciwu lepiej skorzystać w języku angielskim - powiemy Ci bardziej szczegółowo. 

W rozmowie możemy używać różnych zwrotów negatywnych. 

Wyrażenie  Tłumaczenie 
No 
Certainly not 
That isn't true 
No, I can't tell you 
I have no idea 
I think you're wrong 
That's not the question 
I can't see much sense in it 
I object to that
Nie 
Oczywiście nie 
To nie jest prawda 
Nie, nie mogę ci powiedzieć 
nie wiem 
Myślę że się mylisz 
Nie w tym przypadku 
Nie widzę w tym sensu 
jestem przeciw 

A jednak, niezależnie od tego, jaką formę zdecydujesz się przyjąć, Twój sprzeciw może nie zostać dobrze przyjęty przez Twojego rozmówcę. Jeśli powiesz komuś «I couldn't agree less» („całkowicie się z tobą nie zgadzam”), nie zawsze będzie on gotowy wysłuchać, z czym dokładnie się nie zgadzasz i jaki jest powód tego niezgody. Dlatego najlepiej komunikować się w sposób bardziej przyjazny, wykorzystując całe bogactwo języka angielskiego. Możesz wyrazić swój sprzeciw lub sprzeciw wobec tej osoby na różne sposoby. 

Kiedy musisz grzecznie zgłosić sprzeciw, możesz użyć: 

Tentenativе agreement 

Zgadzasz się z opinią rozmówcy, a jednocześnie bardzo delikatnie wyrażasz swoje wątpliwości. Może to pomóc w grzecznym sprzeciwie lub wyrażeniu przeciwnego punktu widzenia. 

Well, maybe. .. tak to mozliwe 
 I suppose you're right, but... Chyba masz rację, ale... 

Indirect disagreement (с

Sprzeciwiając się, wcale nie trzeba głośno i ekspresyjnie mówić „Nie!”. Taka forma może urazić rozmówcę, a przynajmniej go zaskoczyć. Zawsze możesz ubrać kategoryczną odmowę w formę dorozumianego sprzeciwu. 

 I wonder if there's a mistake  Możliwe, że zaszła jakaś pomyłka. 
 In my opinion,.  Wierzę... Moim zdaniem... 
 I may be wrong, but. . .  Może się mylę, ale... 
 Yes, but. ..  Tak ale... 
 Are you absolutely sure?   Czy jesteś pewny? 
 I'm not sure I can agree.   Wątpię, czy mogę się z tobą zgodzić. 
 That really surprises me.  To dla mnie niespodzianka (jestem tym bardzo zaskoczony) 
 But I thought. . .   Ale pomyślałem, że... 
 Really?   Prawda? 
 Oh, I don't know.  Oj, nie wiem (nie jestem pewien). 

 Direct disagreement 

Jeśli Twój rozmówca nie rozumie ukrytych zastrzeżeń lub odmawia uwzględnienia innych punktów widzenia, warto wyrazić swoją odmowę lub sprzeciw w bardziej kategorycznej formie. 

 I couldn't agree less.   Całkowicie się z tobą nie zgadzam. 
 I'm sorry, but I have to disagree.   Obawiam się, że będę zmuszony sprzeciwić się tobie. 
 I couldn't disagree more.  Absolutnie nie mogę się z Tobą zgodzić. 

A jeśli uważasz, że nie ma potrzeby zachowywać się grzecznie, używaj ostrego języka. Pamiętaj jednak, że dla rodzimych użytkowników języka angielskiego wiele z nich będzie brzmiało jak jawna nieuprzejmość: 

 I refuse to believe that... Odmawiam uwierzenia, że... 
 No, that's wrong  Nie, to pomyłka. 
 Nope.  Nie. 
 No way!  W żadnym wypadku 
 Uh-uh!  nie 

Nie bój się odmówić lub sprzeciwić się po angielsku, ale staraj się robić to grzecznie :) 

Życzymy sukcesów! 

  • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

    Komentarze


      Dodaj komentarz