Heart 1225

Czasy w języku angielskim: 5 sposobów, aby szybko się ich nauczyć

Czasy w języku angielskim: 5 sposobów, aby szybko się ich nauczyć

C zasy w języku angielskim są podstawą gramatyki języka. Niewtajemniczonym obfitość angielskich czasów i zasady ich używania mogą wydawać się tak niejasne, jak sam Albion. Jak szybko i skutecznie się ich nauczyć? 

 • Czasy w języku angielskim są podstawą gramatyki języka. Dla niewtajemniczonych obfitość angielskich czasów i zasady ich używania mogą wydawać się tak niejasne, jak sam Albion. I z jakiegoś powodu zawsze jest więcej wyjątków od zasad, które zaczynasz opanowywać, niż samych zasad.

  A jednak istnieje kilka prostych sposobów na naukę czasów w języku angielskim z minimalną utratą komórek nerwowych. Porozmawiamy o nich dzisiaj, a raczej zaoferujemy instrukcje krok po kroku dotyczące nauki angielskich czasów. Radzimy również zwrócić uwagę na wybór intensywnych kursów języka angielskiego w Warszawie

  1. Zrozum skalę problemu 

  Количество времен в английском языке

  Po pierwsze, to, co w języku polskim nazywamy „czasami”, w języku angielskim nazywamy „formami gatunkowo-czasowymi”. 

  Istnieją cztery takie typy (aspekty) w języku angielskim: 

  • to do – (Simple / Indefinite)
  • to be doing – (Continuous / Progressive)
  • to have done – (Perfect)
  • to have been doing – (Perfect Continuous)

  Po drugie, wszystkie te typy (aspekty) mogą być używane w trzech czasach: Present, Past i Future. Wszystko to pokazuje tabela czasów w języku angielskim: 

  Simple / Indefinite

  Continuous / Progressive

  Perfect

  Perfect Continuous

  Present

  I play

  I am playing

  I have played

  I have been playing

  Past

  I played

  I was playing

  I had played

  I had been playing

  Future

  I shall play

  I shall be playing

  I shall have played

  I shall have been playing 

  Po trzecie, istnieją również bezosobowe formy czasownika - bezokolicznik, ing-forma. 

  Po czwarte, jest jeszcze inne piękno gramatyki angielskiej: forma bierna czasowników, która jest używana we wszystkim, od Simple do Perfect Continuous: 

  • to be done
  • to be being done
  • to have been done
  • to have been being done 

  I to nie koniec: wszystkie aspekty mogą być również używane z czasownikami modalnymi: 

  I/she/you/they.... can/may/could/might/should/would/will do/be doing/have done/have been doing 

  Tego wszystkiego nie nauczysz się w jeden wieczór: w języku angielskim jest 26 form czasowych. Zajmie to czas i cierpliwość. Jeśli to rozumiesz, możesz przejść do drugiego kroku. 

  2. Naucz się teorii 

  Как быстро выучить времена в английском языке?

  Warto konsekwentnie uczyć się języków. Zacznij od Simple/Indefinite, przeczytaj i spróbuj najpierw zrozumieć teorię. Tabela czasów w języku angielskim przedstawia usystematyzowany materiał. Musisz przestudiować każdy konkretny przypadek. Złożoność angielskich form aspektowo-czasowych polega na tym, że nie wystarczy je znać, trzeba je odczuwać. Chociaż czasy w języku angielskim dla początkujących mogą wydawać się ciemnym i mylącym labiryntem, wszystko w końcu się ułoży. A do tego konieczne jest przestudiowanie wszystkiego, co dotyczy konkretnego czasu i okoliczności jego użycia, aby nauczyć się poprawnie używać czasów w języku angielskim. 

  Jeśli znasz już trochę angielski, powinieneś zapoznać się z książką The English Verb: An Exploration of Structure and Meaning, która pomoże ci w poznawaniu czasów w języku angielskim. Nie powinieneś studiować materiału teoretycznego od razu przez cały czas, naprzemiennie teorię i praktykę. Pamiętaj o ogólnych zasadach wykorzystania czasu – przejdź do zadań praktycznych. 

  Dlaczego potrzebna jest teoria? 

  Ważne jest, aby zrozumieć, że nauka języka obcego różni się od nauki języka ojczystego. Ci, którzy mówią po angielsku od urodzenia, są prowadzeni w formach aspektowo-czasowych i intuicyjnie ich użyciu w praktyce. Dla anglojęzycznych osób wybór określonej formy czasownika jest oczywisty, trudno im wyjaśnić za pomocą reguł gramatycznych, dlaczego używają tej konkretnej formy. Nawet w anglojęzycznym środowisku komunikacyjnym będziesz musiał nauczyć się języka, opierając się na pewnej racjonalnej podstawie, studiując zasady. Tylko dzieci w młodym wieku mogą uczyć się języka intuicyjnie, dorośli z reguły, pomimo reklamowanych metod „nauki języka obcego jako ojczystego”, nie mogą przejść tą ścieżką z taką samą łatwością i bez podstawy gramatycznej. Próby nauki języka tylko w praktyce, bez wykorzystania materiału teoretycznego, generują typowe błędy w czasach. I nawet ludzie, którzy od dłuższego czasu mieszkają w kraju z ludnością anglojęzyczną, mogą pochwalić się obecnością tych ostatnich w swoim przemówieniu. 

   3. Buduj umiejętności językowe w praktyce 

  Как правильно изучать английскии (теория и практика)

  Praktyka zautomatyzuje umiejętność posługiwania się angielskimi czasami. Ponadto istnieje wiele przypadków, w których ta lub inna forma aspektowo-czasowa jest używana tylko dlatego, że jest używana. Nie wszystko da się wytłumaczyć regułami, więc niektórych przypadków wystarczy się nauczyć. A to wymaga praktyki. Istnieje wiele opcji ćwiczeń: 

  • przetłumacz teksty z polskiego na angielski, zastanawiając się, dlaczego używamy tego czasu w tym zdaniu.
  • przeczytaj teksty w języku angielskim, zwróć uwagę, która godzina jest używana w danym przypadku.
  • obejrzyj filmy w języku angielskim i zastanów się, dlaczego w tym zdaniu użyto tego konkretnego czasu.
  • po prostu zwracaj uwagę na angielski każdego dnia. 

  Tylko praktyka pozwoli Ci poczuć język angielski, nauczyć się używać czasowników aspektowych automatycznie, na poziomie intuicyjnym. 

  • Jak nauczyć się czasu Simple / Indefinite Tense? Mów o sobie, do czego jesteś przyzwyczajony przez cały czas, jak zwykle się zachowujesz lub co wolisz. Porozmawiaj z native speakerem lub nauczycielem o swoich zwyczajach, tradycjach w swojej rodzinie. 
  • Jak nauczyć się czasu Continuous / Progressive Tense? Porozmawiaj o tym, co nadal robisz w danym momencie. Nieustannie wykonując jakąkolwiek pracę, powiedz po angielsku, co robisz w danym momencie. 
  • Jak nauczyć się czasu Perfect Tense? Porozmawiaj o tym, co skończyłeś do pewnego momentu. Powiedz nauczycielowi lub innemu rozmówcy o swoich osiągnięciach i osiągnięciach, o tym, co udało ci się zrobić. Postaraj się przygotować do rozmowy w języku angielskim, w której opowiedz nam o swoich zwycięstwach i osiągnięciach. 
  • Jak nauczyć się czasu Perfect Continuous Tense? Opowiedz nam o jakimś okresie swojego życia, o tym, co robiłeś przez jakiś czas, czemu do pewnego momentu poświęciłeś swoje życie, co Ci się podobało. Wyobraź sobie, że udzielasz wywiadu - spróbuj odpowiedzieć na różne pytania. 

  4. Rozmawiaj z native speakerami 

  Как правильно изучать английские времена с носителем языка

  Komunikacja z native speakerem może przynieść jakościowy rezultat, jeśli masz już pewną bazę: mówisz po angielsku, znasz ogólne zasady używania czasów. Przewoźnik w procesie komunikacji pomoże Ci doskonalić umiejętność posługiwania się formami aspektowo-czasowymi w konkretnym przypadku. Komunikacja z native speakerem to świetna opcja do ćwiczeń językowych, ponieważ nie tylko zastanawiasz się, jakiego czasu najlepiej użyć, od razu otrzymujesz odpowiedź na pytanie, czy użyłeś prawidłowej formy czasownika. 

  5. Wyjdź ze swojej „strefy komfortu” 

  Как изучать английский

  Porozumiewanie się po angielsku w klasie lub w klubie konwersacyjnym jest świetne. Ale zawsze wiesz, że możesz popełnić błąd i nic złego się nie stanie - zostaniesz poprawiony, lekcja będzie kontynuowana. Spróbuj jakoś podnieść cenę błędu. Posługuj się językiem angielskim do komunikacji z partnerami biznesowymi, prowadź prezentacje lub konferencje, komunikuj się po angielsku podczas ważnych spotkań. Mała stresująca sytuacja gromadzi całą twoją wiedzę, pomaga się skoncentrować i pomaga zapamiętać tę lub inną informację przez długi czas. 

  Życzymy sukcesów w nauce języka angielskiego! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz