Heart 418

Zwroty do rozmów telefonicznych w języku angielskim

Zwroty do rozmów telefonicznych w języku angielskim

Jakich zwrotów należy używać podczas rozmowy telefonicznej w języku angielskim? Jakich błędów należy unikać? Jak nauczyć się postrzegać przemówienie angielskie przez ucho w telefonie? 

 • Rozmowa telefoniczna w języku angielskim: Jakie są trudności? 

  Trudniej jest mówić i odbierać informacje ze słuchu przez telefon niż w trakcie komunikacji na żywo. Kiedy nie widzisz swojego rozmówcy, nie jest łatwo dostrzec informacje w języku angielskim. Native speakerzy mówią szybko, zakłócenie komunikacji i to, że nie widzisz rozmówcy, co oznacza, że ​​nie możesz łączyć tego, co słyszysz i widzisz (w końcu niektóre informacje odbieramy zarówno ze względu na to, że czytamy z ruchu warg, jak i z twarzy). wypowiedzi, gesty) – to wszystko nie przyczynia się do lepszego zrozumienia tego, co słychać. 

  Cóż, jeśli jesteś w telefonie z kolegą, zawsze może być poproszony o wolniejsze rozmowy, powtórz zdanie. Ponadto, aby postrzegać angielskie przemówienie przez ucho, rozmawiając z osobą, którą dobrze znasz - o wiele łatwiej. 

  Jeśli chcesz poprawić poziom języka angielskiego mówionego, radzimy zwrócić uwagę na kursy języka angielskiego w Warszawie. 

  Ale rozmowy telefoniczne w języku angielskim często stają się częścią obowiązków służbowych. I prośba o udzielenie głosu wolniej niż potencjalny pracodawca lub partner biznesowy nie zawsze jest wygodna. Dlatego, aby nauczyć się mówić płynnie przez telefon, należy nauczyć się najpopularniejszych zwrotów w języku angielskim, które można usłyszeć podczas rozmowy telefonicznej. 

  Podstawowe zasady rozmowy telefonicznej w języku angielskim 

  Как говорить на английском по телефону?

  • Po pierwsze, bądź przyjazny. Nawet uśmiechy mogą być odczuwane przez drugą osobę w telefonie. Jeśli jest to pierwsza rozmowa telefoniczna z potencjalnym pracodawcą lub partnerem handlowym, pozwól mu na dobre wrażenie.
  • Po drugie, staraj się unikać monotonii w przemówieniu. Odpowied na pytania krótko, ale dokładnie.
  • Po trzecie, powitanie powinno być krótkie, nie trzeba wyszczególniać wszystkich swoich regalii i długo wyjaśniać, dlaczego dzwonisz.
  • Po czwarte, jeśli dzwonisz, upewnij się, czy rozmówca ma czas na rozmowę.
  • Po piąte, jeśli tempo wypowiedzi rozmówcy jest zbyt dynamiczne, poproś go, aby mówił wolniej, nie czekając na ilość niezrozumiałej informacji, która przekroczyła wszystkie dopuszczalne normy.
  • Po szóste, nie bój się niezwykłych sytuacji podczas rozmowy, których nie można było przewidzieć. Jeśli jest problem, najlepiej nie czekać na rzeczy, aby uzyskać lepsze, ale zadzwonić do tyłu. Jeśli musisz odebrać drugie połączenie, nie pozwól, aby Twój rozmówca czekał dłużej niż minutę. Lepiej powiedzieć, kto jest na linii drugiej, aby go oddzwonić.
  • Po siódme, jeśli spotkasz nieprzyjaznego rozmówcę lub nawet niegrzeczny, nie pozwól, aby jego nastrój był lepszy od ciebie. Bądź uprzejmy. 

  Oczywiście każda rozmowa jest wyjątkowa. A jednak warto rozważyć najczęstsze zwroty, aby używać ich w rozmowie telefonicznej w języku angielskim w różnych sytuacjach. 

  Zwroty do rozmów telefonicznych w języku angielskim 

  Wybór zwrotów zależy przede wszystkim od sytuacji. Dlatego przedstawimy Państwu niektóre z najczęstszych sytuacji telefonicznych w języku angielskim. 

  Rozpoczęcie rozmowy 

  Początek rozmowy telefonicznej w języku angielskim stanowi 90% wrażenia rozmówcy o Tobie. Twój ton, uprzejmość i umiejętność czytania mowy zaprezentuje Ci dobrą stronę. Podaj przykłady fraz, które mogą być używane. 

  Kiedy dzwonić do Ciebie: 

  Fraza  Tłumaczenie 
   hello!
  John speaking 
  It's Maria here 
  Could I ask who's calling? 
  Good morning/afternoon/evening. Smith & Son. How may I help you?
  Witaj! 
  John słuch. 
  To jest Maria. 
  Czy mogę zapytać, kto dzwoni? 
  Dzień dobry/wieczór/ranek. Firma «Kowalski i syn». Czym mogę służyć? 

  Z reguły w firmach istnieje standardowa forma powitania, która musi być używana w rozmowie telefonicznej w języku angielskim. 

  Kiedy zadzwonisz: 

  Jeśli dzwonisz na telefon służbowy osoby, z którą chcesz się skontaktować, możesz mieć standardowe okno dialogowe. Z reguły używane są wyrażenia: 

  • This is.... speaking. – To jest  .... 
  • Hello, this is .....  from Seaspeak International. – Witaj! To jest... od firmy «Syspic International». 
  • Could I speak to ...., please? – Czy mogę rozmawiać z...? 
  • I'd like to speak to .... , please.– Chciałbym porozmawiać z.. . 
  • Could you put me through to ...., please? – Czy możesz mi przejść do.... proszę? 
  Fraza   Tłumaczenie  
  Could I speak to. .., please? 
  May I speak to. .., please?
  Can I speak to. .., please? 

  Czy mogę porozmawiać..., proszę (ostatnia opcja jest najmniej formal). 
  • Could I speak to someone who... – Czy mogę porozmawiać z kimś, kto... 
  • I'm trying to contact... – Próbuję zadzwonić... 

  W przypadku błędnego numeru: 

   Fraza   Tłumaczenie   
  Sorry, I’ve dialed the wrong number 
  Sorry, you’ve dialed the wrong number/Wrong number 
  Przepraszam, ale mam nieprawidłowy numer. 
  Niestety, masz nieprawidłowy numer. 

  W przypadku problemów z komunikacją: 

  Problem ten może się pojawić, więc lepiej nie oczekiwać, że komunikacja nagle się poprawi, ale zgłosić problem i oddzwonić do rozmówcy. 
  • Can you hear me OK? – Czy słyszysz mnie dobrze? 
  • I can't hear you very well – Nie słyszę cię. 
  • Іt's a bad line –  Słaba komunikacja. 
  • Сould you please repeat that? – Proszę to powiedzieć ponownie. 
  • I've been cut off – Zostałem rozłączony. 

  Jeśli połączenie telefoniczne nie jest dla Ciebie pożądane: 

   Fraza    Tłumaczenie  
  I'm sorry, I'm not interested 
  Sorry, I'm busy at the moment 
  Przepraszam, nie jestem zainteresowany. 
  Przepraszam, ale jestem teraz zajęty. 

  Aby poinformować o celu połączenia: 

  Cel połączenia musi być podany na początku rozmowy w sposób krótki i jasny. 

  Fraza    Tłumaczenie  
  I'm phoning (calling, ringing) to find out if .. 
  I'm phoning (calling, ringing) to let you know that ...
  I'm phoning (calling, ringing) to tell you that ... 
  Could you call (ring, telephone) me back? 
  Could you meet me sometime this week?
  Dzwonię, aby zobaczyć... 
  Dzwonię, aby dać znać... 
  Dzwonię, aby powiedzieć... 
  Czy możesz do mnie oddzwonić? 
  Czy możesz mnie spotkać w tym tygodniu? 

  Jeśli potrzebujesz czasu na przygotowanie odpowiedzi: 

   Fraza    Tłumaczenie  
  Let me see… 
  Hold on (a minute)!
  Could you please hold on for just a second? 
  Just a second! 
  Pozwólcie mi spojrzeć... 
  Proszę tylko chwilę! 
  Daj mi chwilę... 
  Proszę po sekundzie! 

  Jak zakończyć tę rozmowę? 

  • Good bye/Bye. – Do widzenia 
  • Thank you for calling. – Dzięki, że zadzwoniłeś 

  Jak nauczyć się rozumieć mowę angielską przez telefon? 

  Po pierwsze, Twoje słownictwo Ci pomoże. Znając słowa i zwroty używane w rozmowie telefonicznej, możesz poruszać się po sytuacji. Po drugie, słuchanie książek audio, oglądanie filmów i seriale w języku angielskim pomaga rozwinąć zdolność do postrzegania informacji w języku angielskim przez ucho. Najprostszym sposobem na nauczenie się rozmowy przez telefon jest oczywiście praktykowanie. Porozmawiaj przez telefon z przyjaciółmi, nauczycielem, spróbuj znaleźć rodzimego mówcę, który uwielbia długie rozmowy telefoniczne. Praktyka pomoże Ci nauczyć się postrzegać odcienie znaczeń słów podczas rozmowy telefonicznej, szybko łapać informacje. 

  Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci przygotować się do rozmowy telefonicznej. 

   
 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz