Hurt 2108

Wyrażenia wprowadzające i kombinacje słów do pisania esej w języku angielskim

Wyrażenia wprowadzające i kombinacje słów do pisania esej w języku angielskim

Pisanie esej jest warunkiem wstępu na zagraniczną uniwersytet, zaliczenia międzynarodowego egzaminu lub zatrudnienia. Standardowe zwroty i słowa wstępne mogą pomóc uprościć proces pisania esej. 

 • Kilka słów na temat pisania esej w języku angielskim 

  Pisanie esej jest warunkiem wstępu na zagraniczną uniwersytet, zaliczenia międzynarodowego egzaminu lub zatrudnienia. Aby zapisać się do prestiżowych zagranicznych szkół biznesowych, musisz podać nie tylko list polecanych w języku angielskim, ale także esej, w którym zaprezentujesz się jako najlepszy kandydat do szkolenia w tym programie. Jakość esej będzie zależeć nie tylko od poziomu znajomości języka angielskiego, ale przede wszystkim od poziomu rozwoju umiejętności writing. 

  Ponadto wysokiej jakości esej obejmuje nie tylko emotikonocykę, interesującą treść, szczegóły, które przykuwają uwagę, ale także prawidłowy projekt. Cóż, jeśli piszesz esej w domu, w cichym otoczeniu i nie ograniczając się w czasie. Na przykład masz jeden lub dwa dni na pisanie i edycję. Ale co jeśli esej jest częścią egzaminu? Wtedy w czasie jesteś ograniczony, a nastrój emocji nie jest jeden: Musisz pisać szybko i sprawnie. W tym przypadku, będziesz pomóc frazes wprowadzających, które można użyć podczas pisania pracy. Takie zwroty pomogą nie tylko uporządować cały tekst, ale także uczynić go logicznie spójnym, połączonym, uzasadnionym. 

  Zwroty do głównej tezy esej w języku angielskim 

  Фразы для написания эссе на английском

  Strach przed czystym łupkiem, zwłaszcza w krytycznym momencie egzaminu - nie najlepszy asystent. Jeśli siedzisz zbyt długo i myślisz o tym, jak zacząć esej, nie będziesz miał czasu, aby go zakończyć. Albo masz zbyt mało czasu, aby go edytować. Dlatego lepiej jest znać kilka zwrotów, które mogą być używane na początku pracy pisemnej. 

   Zwroty   Tłumaczenie 
  • Many people think … but others do not agree
  • Let us consider what the advantages and disadvantages of ... are
  • Let’s consider some pros and cons of it
  • Let us start by considering pros and cons of it 
  • Wielu ludzi myśli (to) ... ale inni nie zgadzają się.
  • Zastanów się, jakie są zalety i wady...
  • Sugerujemy rozważenie niektórych zalet i wad (to).
  • Zacznijmy od rozważenia zalet i wad (to). 

  Łączenie słów do listy argumentów: 

  Napisz esej dla programów międzynarodowych lub egzaminów, w każdym razie będziesz musiał wymienić swoje osiągnięcia lub argumenty, które potwierdzają lub odrzucały główną tezę swojej pracy. Dlatego konieczne jest nauczenie się zestawów słów i zwrotów, które pomogą wyrazić swoje myśli logicznie i konsekwentnie. 
  Łączenie słów  Tłumaczenie  
  • To begin with, …  
  • Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ...
  • One argument in support of ... 
  • The first thing that needs to be said is ...
  • It is true that ... / clear that ... / noticeable that ...
  • Another good thing about … is that …
  •  The second reason for ... 
  • It is undeniable that... 
  • For the great majority of people ... 
  • A number of key issues arise from the statement. For instance,
  • One of the most striking features of this problem is ... 
  • First of all, let us try to understand ... 
  • The public in general tend to believe that ... 
  • What is more, …
  • Besides, … because it is … 
  • Doubtless, ...
  • One cannot deny that ...
  • It is (very) clear from these observations that ... .  
  • On the other hand, we can observe that ... .
  • The other side of the coin is, however, that ... 
  • Zaczniemy od tego, co... .
  • Pierwszy, ... / Po drugie, .../ i wreszcie... .
  • Jednym z argumentów pomocniczych jest... .
  • Pierwszą rzeczą do powiedzenia jest to, że... .
  • Tak naprawdę, że... / Nie jest jasne, że... / It jest niezwykły, że...
  • Inną rzeczą, która jest pozytywna... jest to, że...
  • Drugim powodem jest... .
  • Nie ma żadnych zaprzeczających... .
  • Dla większości ludzi... .
  • To stwierdzenie budzi wiele kluczowych pytań. Na przykład... .
  • Jednym z najbardziej rzucających się w oczy aspektów tego problemu jest...
  • Przede wszystkim spróbujmy zrozumieć... .
  • Opinia publiczna ma tendencję do wierzyć, że... .
  • Co więcej... . Poza tym... bo... .
  • Bez wątpienia... .
  • Nie ma żadnych zaprzeczających... .
  • Z tych obserwacji (absolutnie) oczywiste jest, że... .
  • Z drugiej strony możemy to zauważyć... .
  • Jednak z drugiej strony... . 

  Fraz dla argumentacji i podsumowania 

  Jeśli chcesz wesprzeć swoją myśl z czyjegoś autorytetu lub odnieść się do kogoś, możesz również użyć standardowych zwrotów: 

  • Experts... Eksperci  ...
  • believe that ... uwierzy, że  … .
  • say that … .... mówią, że  … .
  • suggest that … ... sugeruj, że  … .
  • are convinced that … . ... są przekonany, że  … .
  • point out that … . ... należy pamiętać, że  … .
  • emphasize that … . ... podkreśl, że  … .
  • According to some experts... według niektórych ekspertów , ... .

  Istnieje również pewien zestaw zwrotów, za pomocą których można podsumować swój esej, aby wyciągnąć wnioski. 

  • From these facts, one may conclude that ... .  Na podstawie tych faktów możemy to stwierdzić 
  • Which seems to confirm the idea that ... . To, jak widzimy, wzmacnia tę ideę ... .
  • Thus, ... / Therefore,... Więc  ... ./ W ten sposób ....
  • The most common argument against this is that ... . Najczęstszym argumentem przeciwko temu jest to, że 
  • In conclusion, I can say that although … , … . Podsumowując, mogę to powiedzieć, choć ... , ... .
  • To draw the conclusion, one can say that … . Podsumowując, możemy to powiedzieć  ... .

  Pisanie esej w języku angielskim nie jest najprostszym zadaniem. Wszakże ważne jest nie tylko, aby wasza praca była literaturowa, ale myśli - prezentowane w logicznym porządku i uzasadnione. Esej powinny być ciekawe, uczuciowe, żywe. Wszakże głównym zadaniem esej - zwrócenie uwagi na kandydata, odróżnienie go od listy jego kolegów. Dlatego też należy podejść do pisania esej twórczo (do rozsądnego limitu). Standardowe zwroty i RPM pomogą Ci zbudować logicznie przejrzystą strukturę esej, której nie rozprasza Cię. Ponadto, już poinformowaliśmy Cię o zasobach i wskazówkach, które możesz poprawić umiejętności writing. Standardowe zwroty wprowadzające mogą tworzyć twoje pismo w określonych ramach, które są wymagane dla takiego oficjalnego dokumentu jak esej do przyjęcia na uniwersytet.
  Jeśli jesteś zainteresowany nauką angielskiego online - radzimy zwrócić uwagę na katalog online - szkoły angielskie

  Życzymy powodzenia! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz