Hot 985

Rodzaje pytań w języku angielskim na zdjęciach i z przykładami

Rodzaje pytań w języku angielskim na zdjęciach i z przykładami

W tym artykule omówimy z Tobą główne rodzaje pytań w języku angielskim, najważniejsze zasady wraz z przykładami zastosowania w praktyce. 

 • Czy potrafisz sobie wyobrazić życie bez pytań? Codziennie zadajemy i odpowiadamy na dziesiątki pytań: „Jak dojechać do apteki?”, „Która godzina?”, „Ile kosztuje to czasopismo?”

  Nasz artykuł przeglądowy skupi się na pięciu głównych typach pytań w języku angielskim i sposobie pisania pytań w języku angielskim. Przecież każdy z nich ma swoje własne cechy gramatyczne, konstrukcję i kolejność słów w zdaniu. Dodatkowo podamy przydatne przykłady pytań w języku angielskim wraz z tłumaczeniem, które pomogą Państwu bardziej szczegółowo zrozumieć ten temat.

  Jeśli chcesz szybko zacząć mówić i rozumieć język angielski, zalecamy również zapoznanie się z wyborem kursów języka angielskiego.

  Rodzaje pytań w języku angielskim

  Jest 5 sposobów zadawania pytań w języku angielskim. Rodzaj będzie zależał od sytuacji: chcesz potwierdzić posiadane informacje, zbierasz szczegółowe informacje, pytasz z grzeczności itp.

  1. Kwestie ogólne. 

  Jeśli pytanie wymaga jednowyrazowej odpowiedzi – „tak” / „nie”, to należy do tej kategorii.

  Formuła takiego pytania wyglądałaby następująco:

  czasownik pomocniczy lub modalny + podmiot + orzeczenie + inne części zdania

  Czasownik „to be” nie potrzebuje czasowników posiłkowych, pod warunkiem, że zostanie użyty w czasie teraźniejszym lub przeszłym.

  Przykłady: 

  • Will you be at university day after tomorrow? - Yes, I will. 
  • Are you a volleyball player? 
  • Can you read this book? - Yes, I can.

  вопросы в английском языке

  2. Dzielenie pytań. 

  Takie konstrukcje pytające składają się z dwóch części: twierdzącej i pytającej. Jeśli pierwsza część jest twierdząca, druga jest negatywna. I wzajemnie.

  Takie pytania padają, gdy chcą doprecyzować szczegóły lub zweryfikować informacje; wyrazić aprobatę lub wręcz przeciwnie, nieufność, skłonić rozmówcę do odpowiedzi. Pomagają także wyrazić własne emocje: - nieufność, ośmieszenie, uprzejmość, sarkazm, zwątpienie itp.

  Przykłady:

  • You speak Japanese language, don’t you? 
  • You didn’t go to the hospital day before yesterday, did you?
  • His girlfriend worked in medicine, didn’t she? 
  • You didn't buy the new bicycle, did you? 

  3. Specjalne pytania.

  Tego typu pytania w języku angielskim wymagają szczegółowych odpowiedzi. Osobliwością konstrukcji pytających specjalnego typu jest to, że można je zadać wszystkim członkom zdania: podmiotowi, dopełnieniu, definicji itp. Kolejność konstrukcji jest podobna do typu ogólnego, ale słowo pytające umieszcza się na samym początku zdania.

  Wzór na pytania typu specjalnego wygląda następująco:

  słowo pytające + czasownik pomocniczy lub modalny + podmiot + orzeczenie + dopełnienie + inne części zdania

  Podstawowe słowa pytające:

  When?

  Kiedy? odnosi się do czasu

  Why?

  Dlaczego?

  pytanie otwarte, które daje drugiej osobie szansę na przemyślenie

  Where?

  Gdzie?

  odnosi się do miejsca

  How?

  Jak?

  sugeruje wiele odpowiedzi

  What?

  Co?

  wiele opcji odpowiedzi

  Which?

  Który?

  wskazuje na ograniczoną liczbę opcji czegoś

  Whose?

  którego?

  pokazuje, że coś należy do kogoś

  How often?

  jak często?

  wskazuje na systematyczność, regularność czegoś

  How far?

  jak daleko?

  wskazuje odległość

  Przykłady:

  • Who live in United Kingdom? 
  • Where do you learn German? 
  • Which coat should I buy? 
  • Whose dog is that? 

  вопросы на английском языке

  4. Pytania do tematu

  Są uważane za jeden z najłatwiejszych rodzajów pytań w języku angielskim. Aby je skonstruować, nie trzeba używać czasowników pomocniczych, modalnych ani innych skomplikowanych konstrukcji. Słowo pytające to „Kto” lub „Co?”. Jedyny niuans, który warto wziąć pod uwagę: w czasie teraźniejszym dodanie końcówki „-s”, „-es” do czasownika.

  Wzór na konstruowanie pytania do tematu:

  słowo pytające + orzeczenie + inne części zdania

  Przykłady:

  • Who went to the cinema? 
  • What makes you feel happy? 
  • What happened to your mother? 
  • Who will be a programmer? 

  вопросы на английском языке

  5. Pytania alternatywne

  Ten typ obejmuje wybór lub alternatywę pomiędzy kilkoma opcjami. Konstrukcja pytająca jest uważana za uniwersalną, ponieważ można ją zastosować do dowolnego elementu zdania.

  Alternatywna konstrukcja pytająca może zaczynać się od czasownika modalnego lub słowa pytającego. Konstrukcja musi zawierać spójnik „lub”.

  Przykłady:

  • Will you fly to Egypt or Turkey?
  • Did you buy oranges or tangerines? 
  • What flowers do you like: tulips or hyacinths? 
  • When will you finish the article: tomorrow or day after tomorrow? 

  вопросы в английском языке - enguide

  Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwiał wszystkie Twoje obawy dotyczące konstruowania pytań w języku angielskim. Gdy zrozumiesz niuanse każdego rodzaju i przećwiczysz swoje umiejętności aż do automatyzmu, przejdziesz na nowy poziom języka angielskiego.

  Cheers! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz