Hurt 1283

Bezbłędny esej w języku angielskim

Bezbłędny esej w języku angielskim

Nikt nie lubi egzaminów, ale każdy musi je zdać... Musisz napisać esej po angielsku? Jesteśmy gotowi pomóc: radą, przykładami, a nawet gotowym szablonem. 

 • Utwory lub eseje w języku angielskim są jednym z głównych zadań na egzaminach. Jest pisany z roku na rok i będzie pisany przez kolejne pokolenia absolwentów.

  Przed napisaniem eseju w języku angielskim przeczytaj ten artykuł - staraliśmy się, aby był jak najbardziej użyteczny i praktyczny. A jeśli musiałeś zrobić sobie przerwę w nauce angielskiego, koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

  эссе по английскому

  Struktura eseju w języku angielskim

  Czy pisanie wypracowań jest dla Ciebie łatwe? Niestety, niewiele to pomoże w pisaniu eseju w języku angielskim. Z drugiej strony nie jest to złe, bo nie trzeba za wszelką cenę wykazywać się oryginalnością twórczą – dużo ważniejsza jest znajomość i przestrzeganie zasad i kryteriów pisania eseju w języku angielskim. A struktura, czy prościej, plan eseju w języku angielskim jest znana:

  1. Tytuł. Tytuł eseju. Bezpośrednio zależy od tematu podanego w bilecie. Tytuł eseju powinien być krótki, ale wyrazisty i pojemny. Poćwicz używanie angielskich tematów esejów z poprzednich lat.

  2. Wstęp. Wstępna część eseju, której zadaniem jest krótkie opisanie jego istoty. Krótkie - to zazwyczaj od 2 do 4 prostych zdań.
  3. Główną częścią. Najbardziej obszerna i znacząca część eseju. To tutaj ujawniają się główne zadania eseju. Główna część ocenia twoją zdolność do rozwinięcia tematu za pomocą logicznych argumentów. Przybliżona objętość tej części to 2-3 akapity po 3-4 zdania.
  4. Wniosek. Finał eseju, w którym należy wyciągnąć wnioski na podstawie rozumowania części głównej. Kilka zdań wystarczy, aby podsumować i pięknie zakończyć tekst.

  Plan eseju jest pisemnym odzwierciedleniem struktury eseju. Tylko przy każdej pozycji od 1 do 4 napisz odpowiedni tytuł dla tej sekcji. A w liście oddziel części konstrukcyjne akapitami. Wpisz tytuł na środku arkusza; rozpocząć wprowadzenie w nowej linii; podziel główną część na 2-3 akapity zgodnie ze znaczeniem; Podaj wniosek w ostatnim akapicie tekstu: Na przykład:

  структура эссе по английскому языку

  (kolorowe mazaki służą przejrzystości, nie muszą być używane w arkuszu egzaminacyjnym).

  Tematy i rodzaje esejów w języku angielskim z przykładami

  Rodzaje esejów w języku angielskim są w rzeczywistości ich stylami. Zwykle bilet egzaminacyjny zawiera szczegółowy opis zadania: temat i styl eseju. Istnieją trzy możliwe style i rozważymy każdy z nich szczegółowo.

  Opinion essays

  Główną cechą tego tekstu jest narracja pierwszoosobowa, podczas której musisz argumentami bronić swojego zdecydowanego punktu widzenia na dany temat. Głównym zadaniem jest wykazanie się własnymi przemyśleniami i umiejętnością ich uzasadnienia.

  1. Wprowadzenie: Określ temat (problematykę) eseju własnymi słowami.

  2. Główna część: jasno przedstaw swój pogląd na problem i/lub zaproponuj rozwiązanie. W kolejnych zdaniach części głównej rozwiń myśl i uzasadnij swoje stanowisko.
  3. Wniosek: Podsumuj, ponownie wyrażając swoją opinię na dany temat, ale używając nieco innego sformułowania (wykaż się znajomością synonimów).

  как писать эссе по английскому языку

  For and against essays

  Główną cechą tego eseju jest obecność argumentów, które ujawniają temat z różnych (najlepiej przeciwnych) punktów widzenia. Plan jest taki:

  1. Wprowadzenie: Określ temat (problematykę) eseju własnymi słowami.
  2. Część zasadnicza: sformułuj co najmniej dwa przeciwstawne poglądy na problem. Nie należy wyrażać własnej opinii, mówić neutralnie, czasowniki należy stosować w formie drugiej osoby.
  3. Wniosek: możesz zakończyć esej własną konkluzją lub krótko potwierdzić, że poruszony problem nie ma jednoznacznego rozwiązania, a każde podejście ma prawo istnieć.

  как писать эссе по английскому языку

  Suggesting solutions to problem essays

  Najprostszy i jednocześnie złożony rodzaj eseju w języku angielskim. Jego zadaniem jest sprawdzenie słownictwa. Tematem takiego eseju staje się jakiś globalny, dobrze znany problem. Musisz wiedzieć, jak możesz to rozwiązać i / lub jak to znosić. W planie wygląda to mniej więcej tak:

  1. Wprowadzenie: własnymi słowami opowiedz temat (problem) eseju.
  2. Główna część: podaj informacje, które posiadasz na ten temat. Wyjaśnij, dlaczego jedno lub drugie rozwiązanie jest preferowane do rozwiązania problemu. Pokaż, że potrafisz zrozumieć i wyjaśnić przyczynę i skutek w języku angielskim.
  3. Wniosek: podsumuj, jeszcze raz argumentując wybrany punkt widzenia.
  как писать эссе по английскому языку

  Nawet jeśli zadanie egzaminacyjne nie wskazuje bezpośrednio stylu tekstu, od razu zrozumiesz, jak napisać esej, w zależności od tematu. Na przykład esej na temat sportu może zawierać argumenty za (zdrowie) i przeciw (kontuzje). Temat związany z ekologią zostanie maksymalnie ujawniony w eseju rozwiązującym problem.

  Klisze mowy do eseju w języku angielskim

  Istnieją pewne frazy, a nawet frazy, które pomagają napisać esej w języku angielskim. Ich pierwszą zaletą jest to, że masz pewne „punkty podparcia”, wytyczne dotyczące propozycji budowania. Po drugie, informują egzaminatorów, że jesteś właścicielem tych struktur mowy i potrafisz je poprawnie zastosować w tekście. Oto przykłady podstawowych frazesów werbalnych do esejów w języku angielskim:

  • This essay deals with... 

  • This assignment will examine... 

  • This report will analyse... 

  • First(ly) … second(ly) … third(ly) 

  • To begin with … then … to conclude 

  • Owing to/owing to the fact that 

  • It is believed that... 

  • It cannot be argued that... 

  Staraj się nie powtarzać tych samych słów. Będzie wspaniale, jeśli możesz wzbogacić serię synonimów o emocjonalne słowa. Nawet jeśli zdania mają podobną budowę, używaj synonimów. Na przykład, dla kontrastu: but, however, on the other hand, yet;; na przykład: for example, that is; dla dodatków: similarly, moreover, furthermore, in addition; dla wyliczeń: therefore, consequently, as a result, thus.

  пример эссе по английскому языку

  I pamiętaj - czysta i zwięzła mowa jest zawsze lepsza niż ozdobna i złożona, w której sam jesteś zdezorientowany. Najpierw pomyśl i ustrukturyzuj, aby dokładnie zrozumieć, jak napisać esej w języku angielskim. Wtedy na papierze tekst okaże się składany i bez błędów. Powodzenia na egzaminie!

  PS: Polecamy również zapoznać się z wyborem szkół języka angielskiego w Warszawie

  эссе по английскому языку 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz