Heart 4166 0

10 zwrotów, których można używać zamiast «I think...»

10 zwrotów, których można używać zamiast «I think...»

«Myślę więc, że istnieje» - powiedział kiedyś René Descartes. Ale to nie oznacza, że trzeba stale przypominać rozmówcom, co myślisz. Opowiemy o wyrażeniach, które można śmiało zastąpić «I think...» w każdej sytuacji. 

 • «Myślę więc, że istnieje» - powiedział kiedyś René Descartes. Ale to nie oznacza, że trzeba stale przypominać rozmówcom, co myślisz. Porozmawiamy o synonimach «I think...», które można łatwo zastąpić w każdej sytuacji.

  10 razy powiedzieć «I think...» w różny sposób jest to świetny sposób, aby wykazać się konwersacjonistą (a w jego miejscu może być potencjalnym pracodawcą i całkiem osobą przeciwnej płci) ogólny poziom wykształcenia i bogactwo Twojego języka angielskiego.

  Wyrażenie «I think...» jest neutralne. Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię bardziej oficjalnie, możesz użyć takich zwrotów: 

  1. I suppose – myślę, że

  Bardziej formaalny sposób wyrażania opinii. 

  Przykłady użycia: 

  • I suppose it depends on the driver.
  • Yeah, well, I suppose it's a little tough in the winter.
  • I suppose everyone asks you, but why are you doing it?

  2. I reckon – uważam, że.

  Może być synonimem «I think...», ale nie we wszystkich przypadkach, warto uważać, aby przestrzegać niuansach sensu. Czasami można go nawet użyć w znaczeniu

  Przykłady użycia: 

  • I reckon (that) I’m going to get that job. 
  • It's worth a lot of money, I reckon. 

  3. In my opinion – moim zdaniem

  Wyrażenie to wskazuje bardziej szczegółowo, że to, co mówisz, jest waszą osobistą opinią, w przeciwieństwie do „myślę”. Najczęściej zwrot może być bezpiecznie używany jako synonim: 

  And they had some, in my opinion, terrible Christmas music.

  Jeśli chcesz, aby Twoje przemówienie było bardziej stylowe, możesz użyć innych zwrotów. Zamiast na przykład «I suppose», użyj «I believe»itd.

  4. I guess – myślę, że prawdopodobnie

  Jedno z najbardziej powszechnych zwrotów w języku angielskim, możesz wypowiedzieć je w różnych sytuacjach, w tym w wartości «I think...». Wyrażenie może wyrażać sarkazm, ironię lub, na przykład, dwuznaczność myśli, myślenie 

  Barista: Double special ultra low fat soy grande latte or triple super peppermint vente no milk frap with whipped cream? 
  Joe: I guess...

  5. I imagine – Myślę, że, jak sądzę, wyobrażam sobie.

  Częściej słowo jest używane dokładnie w znaczeniu «reprezentuj», ale zamiast «I think...»

  And this is a pretty well-educated audience, so I imagine you all know something about AIDS. 

  6. I presume – przypuszczę 

  Prawie zawsze można używać jako synonim «I think». 

  I presume you're tired after the long ride.

  7. I believe –  wierzę.

  Najczęściej wyraża swoje zaufanie do powiedział. Tylko w niektórych przypadkach odpowiada wartości «I think...»

  I Believe I Can Fly! 

  8. It seems to me that – Myślę, że...

  Wyraża niepewność co do tego, co mówisz, lub niepełne zaufanie. 

  It seems to me that there is this latent potential everywhere, all around us. 

  9. To my way of thinking,… –  moim zdaniem.

  Wyrażenie idiomatyczne, które może być bezpiecznie stosowane w «I think».

  To my way of ​thinking, the ​plan should never have been ​approved. 

  10. As I see it, … – Moim zdaniem, jak myślę, moim zdaniem, jak to widzę.

  It może być używany dosłownie: Świat, jak widzę, jest to niezwykłe miejsce. Albo «I think». 

  Dekoruj swoją wypowiedź słowami i fraz, nie zawsze używaj tych samych konstrukcji.

  Życzymy powodzenia! 

 • Pomożemy Ci wybrać kursy języka angielskiego w Twoim mieście!

  Komentarze


   Dodaj komentarz