Przygotowanie do KET w Warszawie

5 szkół

Wszystkie kursy języka angielskiego Warszawy. Wybór na mapie, według obszaru oraz osiedla miasta, według kierunków studiów od indywidualnych zajęć do angielskiego biznesowego, według kosztów usług edukacyjnych

Twoje dziecko potrzebuje weryfikacji umiejętności z języka angielskiego? Jesteś dorosły i chciałbyś wiedzieć gdzie plasuje się twoja wiedza z języka angielskiego? Egzamin KET da odpowiedzi na te pytania. 

Czym jest egzamin KET (Key English Test) i dla kogo jest przeznaczony?

KET jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge English Qualifications weryfikującym podstawowe umiejętności językowe, rozumienie prostych tekstów, ustnych poleceń i umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego. Cały egzamin trwa ok 2 godziny i składa się z trzech części: czytanie i pisanie, słuchanie, mówienie. KET odzwierciedla umiejętność języka angielskiego na poziomie A2 i jest przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub dla dorosłych i poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie. Dla dzieci szkolnych dedykowany jest KET for Schools.

Czy warto zdawać egzamin KET

 • KET pomoże w ocenie postępów w nauce języka angielskiego osiągniętych przez dzieci i dorosłych.

 • Jest to pierwszy egzamin z serii Cambridge English Qualifications, więc da możliwość zapoznania się ze specyfiką i formą tych egzaminów i ułatwi zdawanie następnych egzaminów z tej serii (np. PET, FCE). 

 • Na potwierdzenie zdanego egzaminu KET kandydatowi zostanie wydany przez University of Cambridge certyfikat.

 • Pierwszy zdany egzamin o takiej randze, z poważnym certyfikatem na pewno dowartościuje dziecko i doda mu pozytywnej motywacji do dalszej nauki języka angielskiego.

Oferty kursów przygotowujących do KET w Warszawie

Kusy przygotowujące do KET są podzielone na te, które dotyczą młodzieży szkolnej i dorosłych. Wiąże się to ze specyfiką pracy w różnych grupach wiekowych. Szkoła językowa, która prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych, może zgłaszać całą grupę swoich uczniów do centrum egzaminacyjnego. Jest to wygodną alternatywą dla indywidualnego uczestnictwa w egzaminie KET w Warszawie.

Wyszukiwanie w obrębie Warszawy szkół, kursów i nauczycieli języka angielskiego stanie się łatwiejsze przy użyciu serwisu Enguide. Dzięki znajdującym się tam filtrom (lokalizacja, czas, rodzaj kursów, cena) można sprecyzować swoje oczekiwania i znacząco skrócić czas poszukiwań.

Czytać całkowicie
Otwórz filtr

Wybierz filtr

 • 5
 • 57
 • 53
 • 44
 • 20
 • 54
 • 6
 • 19
 • 8
 • 4
 • 2
 • 33
 • 6
 • 31
 • 5
 • 24
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0

Top-School to doświadczona szkoła prowadząca głównie zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Całość nauki zatem jest przystosowana do młodych słuchaczy, zajęcia prowadzone...

Brak oceny

Szkoła języków obcych LEXIS została założona przez grupę doświadczonych pedagogów i lektorów angielskiego. W szkole tej prowadzone są kursy przygotowawcze do wielu egzaminów certyfikujących...

Brak oceny

Brooklyn English School to szkoła która posiada aż trzy lokale w Warszawie. Kadra składa się z lektorów których pasją jest nauka innych ludzi. Postanowili oni tą pasję przekuć w własną szkołę...

Brak oceny

Mówisz-Masz to szkoła znajdująca się na warszawskim Targówku. Jest to nieduża szkoła, bazująca na naukach w małych grupach zajęciowych, lektorzy robią wszystko, aby zajęcia były ciekawe...

Brak oceny

Szkoła Językowa TFLS - TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES powstała w 1992 r. i była wniesiona na listy Kuratora Oświaty w Warszawie (numer 51/ K/93). Nasi wykładowcy - to najlepsi specjaliści...

Brak oceny